สรุป 1ทิโมธี 3

ภาพรวม

  • 1ทิโมธี บทที่ 3 คุณสมบัติสำคัญสำหรับคนที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ไม่ใช่ความสามารถ แต่เป็นคุณลักษณะของชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1ทิโมธี บทที่ 3

เปาโลพูดกับทิโมธี ว่า

​ถ้า​ใคร​ปรารถ​นา​หน้า​ที่​ผู้​ปก​ครอง​ดูแล​คริสต​จักร ก็​ปรารถ​นา​กิจ​การ​งาน​ที่​ประ​เสริฐ
ลักษณะของผู้​ปก​ครอง​ดูแล​นั้น​ จะ​ต้อง​เป็น ผู้มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ทั้งในการรับใช้ ในครอบครัว และในสังคม
และไม่ควรเป็น​คน​ที่​เพิ่ง​กลับ​ใจ​ใหม่

ส่วนลักษณะของมัค​นา​ยก​ นั้น ก็เช่นกัน
​ต้อง​เป็น​คน​น่า​นับถือทั้งในคริสตจักร และในสังคมก็ไม่มีข้อตำหนิใดๆ และ ยึดมั่นในความ​เชื่อ
ซึ่งควร​ทด​สอบ​พวก​เขา​เสีย​ก่อน ที่จะให้ทำ​หน้า​ที่​มัค​นา​ยก
​คน​ที่​ทำ​หน้า​ที่​มัค​นา​ยก​ได้​ดี​ ก็​มี​ชื่อ​เสียง​ดี และ​มี​ความ​กล้า​หาญ​อย่าง​ยิ่ง​

เปาโล​เขียน​สิ่ง​เหล่า​นี้​ถึง​ทิโมธี ​ก็​เพื่อ​เขา​จะ​ได้​รู้​ว่า ​
ควร​ประ​พฤติ​อย่าง​ไร​ภาย​ใน​ครอบ​ครัว​ของ​พระ​เจ้า

​ความ​ล้ำ​ลึก​แห่ง​ความ​เชื่อ​นั้น ​ยิ่ง​ใหญ่​มาก คือ​
พระเยซูทรง​ปรา​กฏ​เป็น​มนุษย์ ทรง​ได้​รับ​การ​เชื่อ​วางใ​จ​ จาก​คน​มาก​มาย​ใน​โลก
และ​ทรง​ถูก​รับ​ขึ้น​ไป​ด้วย​พระ​สิริ

1. ก่อนที่จะแต่งตั้งใคร เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ
ควรจะทดสอบเขา ให้แน่ใจเสียก่อน
ไม่ใช่ทดสอบความสามารถ แต่ทดสอบคุณลักษณะฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเขา

อย่ารีบด่วนแต่งตั้งใคร ก่อนที่จะแน่ใจว่า จิตวิญญาณของเขา เหมาะกับตำแหน่งนั้นแล้ว

2. ​ความ​ล้ำ​ลึก​แห่ง​ความ​เชื่อ ที่เราควรยึดไว้อย่างภาคภูมิใจ คือ
พระเยซูเสด็จมาช่วยเรา เราผู้วางใจในพระเยซูคริสต์จะได้รับการช่วยกู้ให้รอด และพบกับสง่าราศี

เราควรภูมิใจและกระตือรือร้นที่จะนำข่าวแสนประเสริฐไปทั่วประเทศไทย และทั่วโลก

3. การประยุกต์ใช้ 1ทิโมธี 3 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2NQzJUy

คำคม

“ เมื่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราพัฒนาขึ้น พระเจ้าจะทรงใช้เราได้มากขึ้น ”