สรุป 1ทิโมธี 4

ภาพรวม

  • 1ทิโมธี บทที่ 4 เปาโลเตือนให้ทิโมธี แนะนำ สั่งสอน และเป็นแบบอย่าง แก่ผู้เชื่อ โดยใช้ของประทานที่ตนมีอย่างเต็มที่ในการปรนนิบัติพี่น้อง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1ทิโมธี บทที่ 4

เปาโลพูดกับทิโมธี ว่า

ต่อ​ไป​ภาย​หน้า​จะ​มี​บาง​คน​ละ​ทิ้ง​ความ​เชื่อ โดย​หัน​ไป​เชื่อ​ฟัง​วิญ​ญาณ​ที่​ล่อ​ลวง และ​คำ​สอน​ของ​พวก​ผี
ซึ่ง​มา​จากคนที่​มี​มโน​ธรรม​ตาย​ด้าน
พวก​เขา​กำหนดห้ามต่างๆมากมาย ที่ไม่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า

ทิโมธี จึงควรทำหน้าที่ ​ผู้รับใช้​ที่​ดี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
ด้วยการให้คำแนะนำและตักเตือนพี่น้อง ให้ระวังคำสอนเหล่านี้
แต่ให้พวกเขา​ฝึก​ตน​ใน​ทาง​พระ​เจ้า
ซึ่ง​มี​ประ​โยชน์​ทุก​ด้าน ทั้ง​ชีวิต​ปัจจุ​บัน​และ​อนา​คต

การ​ที่เปาโล​ตราก​ตรำ​ทำ​งาน​และ​ทน​สู้
ก็​เพราะเขา​มี​ความ​หวัง​ใน​พระ​เจ้า​ ​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​ผู้​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​องค์

อย่า​ให้​ใคร​หมิ่น​ประ​มาท​ความ​อ่อน​วัย​ของทิโมธี
แต่​จง​เป็น​แบบ​อย่าง​แก่​ผู้​เชื่อ
ทั้ง​ใน​ด้าน​วา​จา​และ​การ​ประ​พฤติ
ใน​ด้าน​ความ​รัก ความ​เชื่อ และ​ความ​บริ​สุทธิ์

จง​อุทิศ​เวลา​ให้​กับ​การ​สั่ง​สอน​พระวจนะของพระเจ้า

อย่า​ละ​เลย​ของ​ประ​ทาน​ที่​มี​อยู่​ใน​ตัว​

จง​ทุ่ม​เท​​ปฏิ​บัติ​หน้า​ที่ และ​เอา​ใจ​ใส่​ทั้ง​ตัวเอง​และ​คำ​สอน​
เพราะจะ​สา​มารถ​ช่วย​ทั้ง​ตนเอง และ​ทุก​คน​ที่​ฟัง​​ให้​รอด​ได้

1. สิ่งสำคัญมากสำหรับผู้นำฝ่ายวิญญาณ คือ
การเป็นแบบอย่างทั้งคำพูดและการกระทำ
สอนสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า
และกระทำสอดคล้องกับสิ่งที่สอน

2. เราทุกคนมีของประทาน (โรม 12:6)
พระคัมภีร์สั่งให้เรา อย่าละเลยไม่สนใจ หรือไม่ใช้ของประทานนั้น

การไม่ละเลย คือ การค้นให้พบว่า ตนเองมีของประทานอะไร
แล้วนำของประทานนั้นมาใช้ในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

3. การประยุกต์ใช้ 1ทิโมธี 4 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/37pUP3M

คำคม

“ ผู้รับใช้พระเจ้าที่ดี มีหน้าที่ แนะนำให้ไปทางที่ถูก และเตือนไม่ให้ไปทางที่ผิด ”