สรุป 1พงศาวดาร 13

ภาพรวม

  • ดาวิดและคนอิสราเอล พยายามนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้า จาก​คีริ​ยาท​เย​อา​ริม มาเยรูซาเล็ม แต่ไม่สำเร็จ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1พงศาวดาร บทที่ 13 เมื่อดาวิดได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้ว ต่อมาก็ย้ายเมืองหลวงมาที่เยรูซาเล็ม

ดาวิด​ทรง​หา​รือ​กับผู้นำประชาชน ให้​เรียกประชาชนทั้ง​หลาย​รวม​ตัว​กัน
และ​ให้​พวก​เรา​นำ​หีบ​แห่ง​พระ​เจ้า​มายังเยรูซาเล็ม
ชุม​นุม​ชน​ทั้ง​สิ้น​นั้น​ก็​ตก​ลง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​

ดาวิด​กับ​อิส​รา​เอล​ทั้ง​ปวง​ ​ไป​ยัง​บา​อา​ลาห์​ คือ​ คีริ​ยาท​เย​อา​ริม ในยู​ดาห์
เพื่อ​จะ​ได้​นำ​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​มาที่เยรูซาเล็ม

พวกเขา​บรร​ทุก​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​ไป​ใน​เกวียน​เล่ม​ใหม่
และ​ดาวิด​กับ​อิส​รา​เอล​ทั้ง​ปวง​ก็​ร่า​เริง​กัน​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​
เมื่อ​มา​ถึง​ลาน​นวด​ข้าว​ของ​คิโดน โค​ก็สะดุด
อุส​ซาได้​เหยียด​มือ​ออก​จับ​หีบ​ไว้​ พระเจ้าทรง​ประ​หาร​เขา

​ดาวิด​ไม่​พอ​พระ​ทัย​พระเจ้า และ​ทรง​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า​ใน​วัน​นั้น
ดาวิด​จึง​ไม่​ได้​ทรง​ย้าย​หีบ​ไป​ถึง​พระ​องค์​ที่เยรูซาเล็ม
แต่​ทรง​นำ​หีบ​อ้อม​ไป​ที่​บ้าน​โอ​เบด​เอ​โดม คน​กัท
พระเจ้า​ทรง​อวย​พร​แก่​ครัว​เรือน​ของ​โอ​เบด​เอ​โดม​กับ​ทั้ง​สิ้น​ซึ่ง​เขา​มี​อยู่

1. ดาวิดปรารถนาที่จะทำถวายพระเจ้า แต่คำด้วยวิธีของตนเอง ซึ่งขัดกับวิธีของพระเจ้า เขาจึงทำไม่สำเร็จ
บัญญัติของโมเสสให้ใช้คนหาม แต่ดาวิดให้ขนด้วยเกวียนใหม่ ซึ่งดูดีกว่า
แม้วิธีของเราซึ่งดูดีกว่าวิธีของพระเจ้า
แต่วิธีของพระเจ้าย่อมได้รับพระพรมากกว่าเสมอ

2.บัญญัติของโมเสสห้ามแตะต้อง แต่อุสซาร์คิดว่ามีความจำเป็นจริงๆเขาจึงยื่นมือไปจับไม่ให้หีบตก
เขาจึงตาย
ไม่มีความจำเป็นใด ที่เป็นเหตุผลที่มากพอจนเราสามารถไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้

3. เพราะความไม่พอใจและความกลัว ของดาวิด มีมากจนกลบผลดีของการนำหีบมายังเยรูซาเล็ม
ดังนั้นเขาจึงเลิกนำหีบมาที่เยรูซาเล็มอย่างที่ตั้งใจ
ซึ่งต่อมา เมื่อเขาเห็นผลดีมากมาย จนกลบความไม่พอใจและความกลัวของเขาได้
เขาจึงได้กลับมาเริ่มโครงการนี้อีกครั้ง ในบทที่ 15

จนกว่าเราจะเข้าใจผลดีอย่างแท้จริง ของการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
แล้วเราก็จะทำตามน้ำพระทัยแบบไม่ยอมให้มีอะไรเป็นอุปสรรคขัดขวางได้

คำคม

“ วิธีของพระเจ้า นำพระพรมาสู่ชีวิต มากกว่าวิธีของเราเสมอ ”