สรุป 1พงศาวดาร 17

ภาพรวม

  • ดาวิดปรารถนาจะสร้างพระนิเวศให้พระเจ้า แต่พระเจ้าจะให้เชื้อสายของดาวิดสร้างแทน ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ทรงสัญญาที่จะอวยพระพรแก่ดาวิดและราชวงศ์ของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1พงศาวดาร บทที่ 17 เมื่อดาวิดได้ตั้งคณะนักร้อง นักดนตรี ให้คอยปรนบัติพระเจ้าหน้าหีบพันธสัญญา และให้ปุโรหิตถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าทุกเช้าเย็นแล้ว

ต่อมา​ดาวิด​ตรัส​กับ​นา​ธัน​ ผู้​เผย​พระ​วจนะ ​ว่า
เขาอยากสร้างนิเวศให้เป็นที่เก็บ ​หีบ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระเจ้า

และ​นา​ธัน​ทูล​ ​ว่า
ขอทำ​ตาม​ที่ตั้งใจเถิด

แต่ใน​คืน​วัน​นั้น​เอง ​พระ​เจ้าตรัสกับ​นา​ธัน ​ว่า
ให้ไป​บอก​ดาวิด​ ​ว่า
เขาจะ​ไม่​เป็น​ผู้​สร้าง​นิเวศ​ของพระเจ้า
พระเจ้าไม่เคยบอกให้ใครสร้างพระนิเวศให้เลย
ถึงกระนั้นดาวิดก็ยังคิดจะสร้างพระนิเวศให้พระเจ้า

เพราะ​ฉะนั้นพระเจ้าจะอวยพระพร​ราช​วงศ์​ของดาวิด
และ​​เชื้อ​สาย​คน​หนึ่ง​ของดาวิด ที่สืบ​ต่อ​จาก​ดาวิด จะ​เป็น​ผู้​สร้าง​นิเวศ​ให้​พระเจ้า
และพระเจ้า​จะ​สถา​ปนา​บัล​ลังก์​ของ​เขา​ไว้​ตลอด​นิ​รันดร์
พระเจ้า​จะ​ไม่​นำ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระองค์​ไป​จาก​เขา
พระเจ้า​จะ​ให้​เขา​ตั้ง​อยู่​ใน​นิเวศ​ของพระเจ้า และ​ใน​อา​ณา​จักร​ของ​พระองค์​ตลอด​นิ​รันดร์
พระเจ้า​จะ​สถา​ปนา​บัล​ลังก์​ของ​เขา​ไว้​นิ​รันดร์

นา​ธัน​ ​ทูล​ดาวิดดังนั้นแล้ว
ดาวิดก็​ทูลพระเจ้า​ ว่า
เขา​เป็น​ใครเล่า พระ​องค์​จึงทรง​นำ​เขา​มา​ไกล​เช่น​นี้?
ขอพระ​องค์​ทรง​กระ​ทำ​การ​ยิ่ง​ใหญ่​นี้​ทั้ง​สิ้น
ใคร​จะ​เหมือน​อิส​รา​เอล ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์ ชน​ชาติ​เดียว​ใน​โลก​ที่​พระ​เจ้า​เสด็จ​ไป​ไถ่​ให้​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์
​ขอ​เชิญพระองค์ทำตาม​พระ​องค์​ตรัสเถิด
เพราะ​ว่า​สิ่ง​ใด​ที่​พระ​องค์​ทรง​อวย​พร​ สิ่ง​นั้น​ก็​รับ​พระ​พร​ตลอด​นิ​รันดร์

1. เมื่อดาวิดอยากสร้างพระนิเวศ ซึ่งเป็นสิ่งดี นาธันจึงสนับสนุนความคิดนี้ทันที
แต่พระเจ้าทรงคิดแตกต่างออกไปจากนาธันและดาวิด

การทำสิ่งที่ดีเพื่อพระเจ้า สมควรที่จะปรึกษาและรับการทรงนำจากพระองค์
เพราะความคิดของพระเจ้าและวิธีการของพระองค์นั้นดีเลิศ สูงส่งเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้

2. ดาวิดคิดจะสร้างพระนิเวศให้แก่พระเจ้า ทั้งที่พระเจ้าไม่ได้สั่ง
เขาไม่จำเป็นต้องสร้างเลย หากเขาต้องการเพียงประโยชน์จากการทรงสถิตของพระเจ้า
เพราะว่าเมื่อหีบพันธสัญญาอยู่ในเยรูซาเล็มนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะให้มีการทรงสถิตของพระเจ้า

ดาวิดอยากจะสร้าง ไม่ใช่เพราะพระเจ้าสั่ง แต่เป็นความรักและการซาบซึ้งพระคุณ ที่เขามีต่อพระเจ้า

ด้วยท่าทีเช่นนี้ แม้ในที่สุดแล้ว มีเหตุทำให้เขาไม่ได้เป็นผู้สร้างพระนิเวศ
แต่พระเจ้าก็อวยพระพรเขาอย่างเต็มขนาด เพราะท่าทีเช่นนั้น
จนราวกับว่าเขาได้สร้างจนสำเร็จแล้วด้วยซ้ำไป

พระเจ้าทรงทอดพระเนตรจิตใจ
ทุกท่าทีและการกระทำที่ทำเพราะความรักที่มีต่อพระเจ้า
พระเจ้าทรงพอพระทัย และจะทรงอวยพระพรเหลือล้นแก่ผู้ที่มีท่าทีและการกระทำนั้นๆ

3.เมื่อพระเจ้าทรงสัญญาที่จะอวยพระพรดาวิดและราชวงศ์ของเขา
ดาวิดตอบรับอย่างถ่อมใจว่า
เขา​เป็น​ใครเล่า พระ​องค์​จึงทรงจะอวยพระพรเขา​เช่น​นี้ ทั้งที่เขาไม่สมควรเลย?

เมื่อพระเจ้าประทานพระคุณแก่เรา
ท่าทีที่เราควรตอบสนองคือ ถ่อมใจลง

4. พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอวยพระพรให้เชื้อสายของดาวิด สร้างพระนิเวศและราชวงศ์ของดาวิดจะดำรงอยู่นิรันดร์
ในฝ่ายวัตถุก็คือ ซาโลมอน โอรสของดาวิด ได้เป็นผู้สร้างพระนิเวศของพระเจ้า

แต่ในฝ่ายวิญญาณคือ พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดเป็นผู้สร้างพระวิหารฝ่ายวิญญาณ และราชอาณาจักรของพระองค์ทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์

สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่เรานั้น
จะเกิดขึ้นเป็นจริงเสมอ
และพระพรที่ที่มาถึงนั้นจะมากมายเกินกว่าที่เราจะคิดหรือจินตนาการได้

คำคม

“ แค่ตั้งใจทำเพื่อพระเจ้าอย่างจริงใจ นั่นก็เริ่มได้รับพระพรแล้ว ”