สรุป 1พงศาวดาร 22

ภาพรวม

  • ดาวิดได้ตระเตรียมสิ่งต่างๆให้พร้อม เพื่อให้ซาโลมอนใช้ในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1พงศาวดาร บทที่ 22 เมื่อดาวิดทำบาปด้วยการนับประชากรอิสราเอล โดยที่พระเจ้าไม่ได้ทรงบัญชา จึงเกิดภัยพิบัติขึ้นในอิสราเอล และภัยพิบัติก็มาหยุดที่​ลาน​นวด​ข้าว​ของ​โอร​นัน ​คน​เย​บุส ดาวิดได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าที่นั่น

แล้ว​ดาวิด​จึงเลือก​ที่นั่นไว้ ​สำ​หรับสร้าง​พระ​นิเวศ​ของ​​พระ​เจ้า
ดาวิดจึงสั่ง​ให้​รวบ​รวม​คน​ต่าง​ด้าว​ที่​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​อิส​รา​เอล มาเป็น​คน​สกัด​หิน​เตรียม ​เพื่อ​สร้าง​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า
ดาวิด​ได้สะสม ​เหล็ก​ และ​ทอง​สัม​ฤทธิ์​เป็น​จำ​นวน​มาก​เหลือ​ที่​จะ​ชั่ง​ได้
และ​ไม้​สน​สีดาร์​นับ​ไม่​ถ้วน เตรียมไว้อีกด้วย
เพื่อให้ซา​โล​มอน​ สร้าง​พระ​นิเวศ​ถวาย​พระเจ้า ให้งด​งาม​อย่าง​ยิ่ง

ดาวิดสั่ง​ซา​โล​มอน ​ว่า
ให้​สร้าง​พระ​นิเวศ​ถวาย​พระเจ้า
เพราะพระเจ้าเลือกให้ซาโลมอนเป็นคนสร้าง
และพระเจ้าจะ​ให้​สวัสดิ​ภาพ​และ​ความ​สงบ​แก่​อิส​รา​เอล​ใน​สมัย​ของ​ซาโลมอน
พระเจ้าจะ​สถา​ปนา​บัล​ลังก์​แห่ง​ราช​อา​ณา​จักร​ของซาโลมอน​เหนือ​อิส​รา​เอล​ตลอด​นิ​รันดร์

ดาวิดแนะนำซาโลมอนว่า
ขอ​เพียง​พระเจ้า​ประ​ทาน ความ​เฉลียว​ฉลาด และ​ความ​เข้า​ใจ​และ​ให้ซาโลมอน​ปก​ครอง​อิส​รา​เอล
แล้ว​ซาโลมอน​จะ​ประ​สบ​ความ​สำ​เร็จ ถ้า​เขา​จะ​ระมัด​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​กฎ​เกณฑ์​พระเจ้า

ดาวิดได้เตรียม ​ทอง​คำ​ 3,400 ตัน เงิน​ 34,000 ตัน ทอง​สัม​ฤทธิ์​และ​เหล็ก​เหลือ​ที่​จะ​ชั่ง ไม้​และ​หิน​มากมายให้แก่ซาโลมอน สำหรับการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า
และได้เตรียมช่าง​สกัด​หิน ช่าง​ก่อ ช่าง​ไม้ และ​ช่าง​ทั้ง​หมด​ผู้​ชำ​นาญ​ใน​งาน​ทุก​ชนิด จำนวนมากมายไว้ด้วย

ดาวิดสั่ง​ผู้นำ​ทั้ง​ปวง​ของ​อิส​รา​เอล​ให้​ทุ่มเท​จิตใจ​และ​ชีวิต เพื่อ​ช่วย​ซา​โล​มอน​​ ในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า​ เพื่อ​จะ​ได้​นำ​หีบ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระเจ้า และ​เครื่อง​ใช้​อัน​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​เจ้า มา​ไว้​ใน​พระ​นิเวศนี้

1. เมื่อดาวิดปรารถนาจะสร้างพระนิเวศแด่พระเจ้า แต่ไม่สามารถสร้างได้
สิ่งที่เขาทำคือ ตระเตรียมและสนับสนุนอย่างดีที่สุด ให้แก่คนที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้สร้างพระนิเวศนั้น

วันนี้ แม้เราจะไม่มีโอกาสทำบางอย่างเพื่อพระเจ้า เช่น เทศนา นำนมัสการ เล่นดนตรี ไปเป็นมิชชันนารี ออกไปบุกเบิกคริสตจักร หรืออื่นๆ
แต่เรายังคงสามารถตระเตรียมหรือสนับสนุน คนที่กำลังทำสิ่งเหล่านี้ได้
ด้วยการสนับสนุนเขาอย่างเต็มกำลัง ในด้านต่างๆ เช่นอธิษฐานเผื่อ หนุนใจ ให้กำลังใจ ถวายสนับสนุน ช่วยตระเตรียมบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่องานรับใช้ของพวกเขา ฯลฯ

2. ผมเคยอ่านตอนนี้มาแล้วหลายครั้ง แต่นี่เป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็นว่า
ดาวิดได้แอบบอกเคล็ดลับแก่ซาโลมอนไว้ก่อนแล้ว ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการปกครอง คือ การที่พระเจ้าประทาน ​มี​ความ​เฉลียว​ฉลาด และ​ความ​เข้า​ใจ ในการปกครองประชากรของพระองค์ (1พศด. 22:12)

ด้วยเหตุนี้เอง ต่อมาเมื่อพระเจ้าปรากฏแก่ซาโลมอน ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ฉลาดมากมายนัก
เขากลับสามารถทูลขอพระเจ้าอย่างฉลาดยอดเยี่ยม คือ
ขอ​ประ​ทาน​สติ​ปัญ​ญา​และ​ความ​รู้​ ที่​จะ​ปก​ครอง​​ประ​ชา​กร​ของพระเจ้า (2พศด. 1:10)

การรับฟังคำแนะนำ จากผู้มีประสบการณ์กับพระเจ้า ผู้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้า
ย่อมช่วยทำให้เรา สามารถทำสิ่งที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้น
และคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั้น มีอยู่ในพระคำของพระเจ้า

3. ดาวิด ได้ใช้ทุกสิ่งที่เขามีซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่เขานั้น
ทำสิ่งที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
เขาใช้ ทรัพย์สินเงินทอง แรงงานของคนต่างด้าว ประสบการณ์ที่มี รวมทั้งอำนาจที่มีอยู่เหนือผู้นำของคนอิสราเอล และอื่นๆ
เพื่อที่จะให้เกิดการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า เพื่อพระเจ้า

เราสมควรใช้กำลังความสามารถ และทุกสิ่งที่เรามี ซึ่งล้วนแต่พระเจ้าประทานให้แก่เรา
นำมาใช้ในการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

คำคม

“ แม้เราไม่มีโอกาสได้ทำงานบางอย่างเพื่อพระเจ้า

ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่มีโอกาสสนับสนุนให้ผู้อื่นได้ทำเพื่อพระเจ้า ”