สรุป 1พงศาวดาร 26

ภาพรวม

  • ดาวิดตั้งยามและคนดูแลคลัง สำหรับพระนิเวศ และตั้งเจ้าหน้าที่กับผู้พิพากษาคอยตัดสินและสั่งสอนประชาชนเรื่องของพระเจ้าอีกด้วย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1พงศาวดาร บทที่ 26 นอกจากดาวิดจัดแบ่งนักดนตรีออกเป็น 24 กลุ่ม เพื่อสลับเวรการเล่นดนตรีนมัสการพระเจ้าในพระนิเวศแล้ว

ดาวิดยังตั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆดูแลงานในพระนิเวศอีกด้วย ได้แก่

[[คน​เฝ้า​ประ​ตู]]
แบ่งออกเป็นกอง​เวร​เฝ้า​ประ​ตู
จาก​คน​โค​ราห์ และ จาก​พวก​บุตร​ของ​อา​สาฟ

​เม​เช​เล​มิ​ยาห์ คนโคราห์ ​มี​บุตร​ชาย และ​พี่​น้อง​เป็น​คน​เข้ม​แข็ง 18 คน
​โอ​เบด​เอ​โดม​ มี​บุตร​ชาย และ​พี่​น้อง​เป็น​คน​เข้ม​แข็ง 62 คน
โฮ​สาห์ ​เชื้อสายของ​เม​รา​รี​ มีบุตร​ชาย และ​พี่​น้อง​ 13 คน

พวก​เขา​จับ​ฉลาก​กัน​ตาม​ตระ​กูล​ของ​เขา ทั้ง​ผู้​น้อย​และ​ผู้ใหญ่ เพื่อ​ประ​จำ​การ​ประตูต่างๆทุก​ประตู

ด้าน​ตะวัน​ออก​ มียาม 6 คน ฉลาก​เป็นของ ​​เช​เล​มิ​ยาห์
ด้านเหนือ​ มียาม 4 คน ฉลาก​เป็นของ ​เศ​คา​ริ​ยาห์​ บุตรหัวปีของเชเลมิยาห์
ด้านใต้​ มียาม 4 คน ฉลาก​เป็นของ โอ​เบด​เอ​โดม
ด้านตะวันตก​ มียาม 6 คน ฉลาก​เป็นของ ​​ชุป​ปิม​และ​โฮ​สาห์​
ส่วน​คลัง​พัสดุ​ มียาม 4 คน ฉลากเป็น​ของ ​บุตร​ของ​โอ​เบด​เอ​โดม

คน​เหล่า​นี้​เป็น​เวร​เฝ้า​ประ​ตู​จาก​บุตร​ของ​โค​ราห์ และ​บุตร​ของ​เม​รา​รี

[[ผู้​ดูแล​คลัง]]
ผู้​ดูแลคลัง​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​ และ​คลัง​สิ่ง​ของ​ถวาย​อัน​บริ​สุทธิ์ อา​หิ​ยาห์ เป็นหัวหน้า โดยที่

คลัง​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​ เก็บสิ่งของที่มอบ​ถวาย​เพื่อ​การ​ซ่อม​แซม​พระ​นิเวศ​
ผู้​ดูแล ได้แก่
– บุตร​ของ​ลา​ดาน ​เชื้อ​สาย​ของ​คน​เกอร์​โชน
– บุตรของ​คน​อัม​ราม คน​อิส​ฮาร์ คน​เฮ​โบรน และ​คน​อุส​ซี​เอล
– ​เช​บู​เอล​ เป็น​หัว​หน้า​ผู้​ดูแล​คลัง

คลัง​ของ​ถวาย​อัน​บริ​สุทธิ์ เก็บของที่ ​ซา​มู​เอล​ ​ซาอูล​ ​อับ​เนอร์​ และ​โย​อาบ​ ได้​ถวาย​แด่พระเจ้าไว้
​ผู้​ดูแล​ ได้แก่
– เช​โล​โมท​ และ​พี่​น้อง​ของ​เขา

[[เจ้า​หน้าที่และ​ผู้​พิ​พาก​ษา]]
ผู้ทำหน้าที่​เป็น​เจ้า​หน้า​ที่​และ​เป็น​ผู้​พิ​พาก​ษา ได้แก่
– ​เค​นา​นิ​ยาห์ ผู้เป็นเชื้อสายของคน​อิส​ฮาร์ และ​บุตร​ของ​เขา​

ผู้ทำหน้าที่ดูแลอิส​รา​เอล​ทาง​ฟาก​ตะวัน​ตก​ของ​แม่​น้ำ​จอร์​แดน ได้แก่
– ส่วน ฮา​ชา​บิ​ยาห์ ผู้เป็นเชื้อสายของ​คน​เฮ​โบรน​ ​และ​พี่​น้อง​ของ​เขา 1,700 คน

ผู้ทำหน้าที่ดูแล​ทาง​ฟาก​ตะวัน​ตก​ของ​แม่​น้ำ​จอร์​แดน ​ในเรื่องเกี่ยว​กับ​พระ​เจ้า และ​เรื่อง​เกี่ยว​กับ​พระ​ราชา ได้แก่
– เย​รี​ยาห์ ผู้​เป็น​ผู้นำ​ของ​คน​เฮ​โบรน และ​ญาติ​ของ​เขา จำ​นวน 2,700 คน

1. ยาม หน้าที่ที่ดูเหมือนต่ำต้อย เล็กน้อย กลับมีรายชื่อและรายละเอียดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งมีคนอ่านหลายพันล้านคนทั่วโลก

ยามแม้จะดูเหมือนเป็นผู้เล็กน้อย แต่ผู้เล็กน้อยที่ปรนนิบัติพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ก็ถือว่าเป็นคนที่สำคัญยิ่ง

วันนี้ ไม่ว่างานที่เรามีส่วนรับใช้อยู่นั้น จะเล็กน้อยหรือไม่สำคัญสักเพียงใดในสายตาของผู้คน
แต่สิ่งนั้นมีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า เมื่อเราจงใจทำถวายแด่พระเจ้า

2. สิ่งที่ถวายแด่พระเจ้า ไม่ว่าจะมาจากซามูเอล ผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ หรือซาอูล กษัตริย์ผู้ไม่เชื่อฟังพระเจ้า หรือ อับเนอร์ แม่ทัพผู้ทรยศลูกของนาย หรือ โยอาบ แม่ทัพแอบแทงคนที่ไว้ใจเขา
สิ่งของเหล่านั้นทั้งหมดเรียกว่า ​”ของ​ถวาย​อัน​บริ​สุทธิ์”

สิ่งที่ถวายแด่พระเจ้า ไม่ว่าจะมาจากคนที่ดีเลิศ หรือ คนที่เต็มไปด้วยความบกพร่องก็ตาม
หากสิ่งนั้นถูกถวายแด่พระเจ้าด้วยใจจริง ก็ถือว่าเป็นการถวายของอันบริสุทธิ์แด่พระเจ้า

วันนี้ ถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะมีจุดบกพร่องมากมาย
แต่สิ่งที่เราทำหรือถวายแด่พระเจ้าด้วยจริงใจ สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า

3. ดาวิดได้ตั้งเจ้าหน้าดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับพระราชา ในดินแดนฟากตะวันออกของแม่จอร์แดน ซึ่งถูกแยกห่างออกจากเยรูซาเล็ม ด้วยแม่น้ำจอร์แดน
แสดงให้เห็นว่า นอกจากดาวิดจะไม่ต้องการให้พวกเขา ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระราชาแล้ว
ดาวิดไม่ต้องการให้พวกเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าด้วย

ความสนใจเรื่องของพระเจ้า สำหรับดาวิด ไม่ได้อยู่แค่ในเยรูซาเล็ม
แต่เขาปรารถนาให้ประชาชนทั้งหมดเอาใจใส่พระเจ้า และปฏิบัติต่อพระองค์อย่างถูกต้องอีกด้วย

ผู้นำที่ดีจะไม่สนใจแก่การที่สมาชิกมานมัสการในวันอาทิตย์พวกเขาเป็นอย่างไร
แต่จะสนใจด้วยว่า เมื่อพวกเขาออกจากโบสถ์กลับไปสู่ชีวิตประจำวันพวกเขาเป็นคนเช่นไร

คำคม

“ ทำสิ่งเล็กๆเพื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ นั่นเป็นงานที่ใหญ่ยิ่ง ”