สรุป 1พงศ์กษัตริย์ 5

ภาพรวม

  • ซาโลมอนได้ขอความช่วยเหลือเรื่องไม้สนสีดาห์จากกษัตริย์ฮีราม เพื่อเตรียมการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า แล้วซาโลมอนก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากฮีราม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 5 เมื่อพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาแก่ซาโลมอนอย่างมากมาย ทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งแล้ว

ฮี​ราม​กษัตริย์​เมือง​ไท​ระ ​ผู้เป็นสหาย​ของ​ดา​วิด ได้​ส่ง​ข้า​ราช​การ​​มา​เฝ้าซา​โล​มอน
​ซา​โล​มอนจึง​ได้​ส่งข่าว​ไป​ยัง​ฮี​ราม​ว่า

ในสมัยของดา​วิด ไม่​สา​มารถ​สร้าง​พระ​นิเวศของพระเจ้าได้ เพราะ​มีสง​คราม​ล้อม​รอบ​ด้าน
แต่​บัด​นี้พระเจ้าทรง​ให้​แผ่นดินสงบสุขแล้ว
ซาโลมอน​จึง​ประ​สงค์​จะ​สร้าง​พระ​นิเวศ​พระเจ้า ดังที่ดาวิดตั้งใจไว้

ดังนั้นขอกษัตริย์ฮีราม ช่วย​สั่ง​ให้​ตัด​ไม้​สน​สี​ดาร์​จาก​เล​บา​นอน มาเพื่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้า
โดยซาโลมอนจะส่ง​ข้า​ราช​การ ไปสม​ทบ​กับ​ข้า​ราช​การ​ของ​ฮีราม
และซาโลมอน​จะ​มอบ​เงิน​ค่า​จ้าง​ข้า​ราช​การ​ของ​ฮีราม​แก่​ฮีราม​ตาม​ที่ฮีราม​ตั้ง​ไว้
เพราะ​ ท่าม​กลาง​คนอิวราเอล ​ไม่​มี​ใคร​รู้​จัก​ตัด​ไม้​เหมือน​ชาว​ไซ​ดอน

​เมื่อ​ฮี​ราม​ได้​ยิน​รับข้อความนั้น ​ก็​ชื่น​ชม​ยิน​ดี​ยิ่ง​นัก​ และ​กล่าวว่า
สาธุ​การ​แด่​พระเจ้า ผู้​ประ​ทาน​บุตร​ชาย​ที่​มี​ปัญ​ญา​คน​หนึ่ง​แก่​ดา​วิด

ฮี​ราม​จึง​ได้​จัด​ส่ง​ไม้​สน​สี​ดาร์​และ​ไม้​สน​สาม​ใบ​ให้​แก่​ซา​โล​มอน ตาม​พระ​ประ​สงค์​ทุก​ประ​การ
แล้วในทุกปี​ซา​โล​มอน​ ได้ให้ข้าว​สา​ลี​ แก่​วัง​ของ​ฮี​ราม 2,000 ตัน และ​น้ำ​มัน​บริ​สุทธิ์ 4,000 ลิตร

​ซา​โล​มอน​ทรง​เกณฑ์​คน​งานจาก​อิส​รา​เอล​ ให้ไป​ยัง​เล​บา​นอน ​จำ​นวน 30,000 คน
โดยแบ่งเป็น 3 ​ผลัด ผลัด​ละ 10,000 คน​ต่อ​เดือน
พวก​เขา​จึงทำงาน 1 ​เดือน​ และ​อยู่​บ้าน 2 เดือน

ซา​โล​มอน​มี​คน​ขน​ของ​หนัก 70,000 คน
​มีคน​สกัด​หิน​ใน​ถิ่น​เทือก​เขา 80,000 คน
​มี​ข้า​ราช​การ​ผู้​ใหญ่​ 3,300 คน เป็น​ผู้​ดู​แล​การ​งาน

ดัง​นั้น​คน​งาน​ ของซา​โล​มอน และของ​ฮี​รามก็​ตระ​เตรียม​ไม้​และ​หิน​เพื่อ​สร้าง​พระ​นิเวศ อย่างเพียงพอ

1. ซาโลมอนส่งข่าวถึงฮีราม อย่างเต็มไปด้วยสติปัญญา โดยกล่าวว่า
ก. สิ่งที่เพื่อนรักของฮีรามอยากจะให้เกิดขึ้น แต่ทำไม่ได้เพราะโอกาสไม่อำนวย บัดนี้ลูกชายของเพื่อนมีโอกาสที่จะทำแล้ว
ข. ขอฮีรามช่วยให้เกิดขึ้นโดยส่งไม้มาให้ ซึ่งไม่ใช่ให้คนของฮีรามทำลำพัง แต่จะส่งคนไปช่วยตัดไม้ด้วย
ค. และไม่ได้ช่วยเปล่า แต่จะให้ค่าตอบแทนที่คนของฮีราม โดยจะมอบค่าตอบแทนให้ฮีรามเป็นคนรับเอาไว้ไปจัดการเอง
ง.จำนวนค่าตอบแทนนั้น ตามแต่ฮีรามจะบอกมาเลย
จ. เหตุที่ต้องขอให้ฮีรามช่วย เพราะชาวไซดอนย่อมตัดไม้เก่งกว่าคนอิสราเอล

คำกล่าวนั้นเต็มด้วยปัญญาดังนี้
ก. สร้างความปรารถนาอยากช่วยให้แก่ฮีราม คือ โอกาสมาช่วยเพื่อนรักที่จากไปมาถึงแล้ว
ข. สร้างความเป็นไปได้และแก้ปัญหาที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลังเลในการช่วย คือ ฮีรามอาจจะคิดไปได้ว่า คนไม่พอ งานของเขาก็ยุ่งมากอยู่แล้ว แต่ซาโลมอนบอกไว้ก่อนเลยว่าจะส่งคนมาช่วย ซึ่งสิ่งนี้นอกจากลดภาระของคนไซดอนแล้ว ซาโลมอนยังทำให้คนอิสราเอลเก่งขึ้นเพราะได้มาเรียนรู้จากคนไซดอนอีกด้วย
ค. สร้างแรงจูงใจ แบบไม่ให้เสียหน้า คือ ซาโลมอนบอกเลยว่าจะมีค่าตอบแทน แต่ครั้นจะบอกว่าตอบแทนฮีราม ก็อาจทำให้ฮีรามเสียหน้า เลยปฏิเสธไม่ช่วยได้ ซาโลมอนจึงยอกว่า จะให้แก่คนงาน โดยจะมอบค่าตอบแทนนั้นแก่ฮีรามเพื่อนำไปบริหารจัดการเองในการให้แก่คนงาน ซึ่งจะทำให้ฮีราม ได้นับการนับถือจากข้าราชการมากขึ้น หนำซ้ำก็มีสิทธินำสิ่งที่ได้ไปใช้สอยอื่นๆอย่างสง่างามได้อีกด้วย
ง. สร้างความไว้วางใจ คือ แสดงความไว้ใจในฮีรามก่อนเลย โดยบอกว่า จะคิดค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็ได้ ซาโลมอนเชื่อใจฮีราม ไม่โก่งราคาแน่นอน เชื่อใจว่าฮีรามจะคิดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมแน่นอน
จ. สร้างความภาคภูมิใจ คือ ซาโลมอนยกย่องว่าชาวไซดอนตัดไม้เก่งกว่าคนอิสราเอลทั้งหมด ดังนั้นการที่คนของฮีรามมาช่วยนี้ จึงไม่ได้เป็นดังคนงานที่จ้างมา แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเหลือคนที่ด้อยความรู้กว่า

แบบนี้ ไม่ได้ใจฮีรามได้ไง มีหรือจะปฎิเสธได้ลงคอ

เมื่อเราใช้ปัญญาเพื่องานของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงเพิ่มพูนปัญญาให้แก่เราขึ้นไปอีก

2. คนงานของซาโลมอนที่ต้องไปทำงานไกลถึงไซดอน ซาโลมอนแบ่งเป็น 3 ผลัด
เพื่อให้แต่คนละทำงานแค่ 4 เดือน ต่อปี
น่าจะเป็นเพราะว่า การส่งคนไปที่จะเรียนรู้จากชาวไซดอน เป็นโอกาสทอง
ซาโลมอนคงต้องการให้คนที่ไปนั้น ทุ่มเทและตั้งใจอย่างเต็มที่เพราะมีโอกาสทำงานแค่ 3 เดือนครั้ง
และไม่ให้การคิดถึงบ้านมาก มาเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้งานจากชาวไซดอน

ข้อสรุปนี้สังเกตจากซาโลมอนไม่ได้ทำเช่นนี้ กับคนงาน 150,000 คน ที่ไม่ได้ไปที่ไซดอน

ช่วงเวลาสำคัญที่สุด เราควรเตรียมตัวให้มีความพร้อมมากที่สุด
ช่วงเวลาสั้นๆที่เราอยู่ในโลกนี้ เป็นโอกาสทองที่เราจะรับใช้พระเจ้า
ทำสิ่งต่างๆถวายแด่พระเจ้า จงทำอย่างเต็มกำลัง
เพราะอีกไม่นานเราก็จะได้พักผ่อนชั่วนิรันดร์แล้ว

ดังนั้นเวลาต้องทำอย่ามัวแต่พัก
เพราะเมื่อเวลาแห่งการพักมาถึง เราจะได้พักอย่างภาคภูมิใจ

คำคม

“ พระเจ้าประทานปัญญาแก่เรา เพื่อเราจะรับใช้พระองค์อย่างมีปัญญา ”