สรุป 1พงศ์กษัตริย์ 6

ภาพรวม

  • ซาโลมอน ให้เวลา 7 ปี สร้างพระนิเวศของพระเจ้าในเยรูซาเล็ม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 6 เมื่อซาโลมอนได้เตรียมการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า ได้ขอความช่วยเหลือเรื่องไม้สนสีดาห์จากกษัตริย์ฮีราม และเตรียมแรงงานเอาไว้พร้อมแล้ว

​ใน​ปี​ที่​ 480 นับจากที่​ชน​อิส​รา​เอล​ออก​มา​จากอี​ยิปต์
ซึ่งเป็น​ปี​ที่​ 4 ​ของการครองราชย์ของ​ซา​โล​มอน​ ใน​เดือน​ศิฟ​ซึ่ง​เป็น​เดือน​ที่​ 2
ซาโลมอน​ทรง​เริ่ม​สร้าง​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า

พระ​นิเวศ​นั้น​ยาว 27 เมตร กว้าง 9 เมตร​ และ​สูง 13.5 เมตร
​ซา​โล​มอน​ทรง​บุ​ข้าง​ใน​พระ​นิเวศ​ทั้ง​หลังด้วย​ทอง​คำ​บริ​สุทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติมพระวิเนศน์ที่ซาโลมอนสร้าง สามารถดูได้จากลิ้งนี้ครับ
https://youtu.be/vfpS_wq1gd0?list=PLaCGMfK5N21gANsj5ce6VQFz9jZWC7YjO&t=4141

และ​พระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า​มา​ถึง​ซา​โล​มอน ขณะที่กำลังสร้าง​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้า ว่า
ถ้าซาโลมอน​ดำ​เนิน​ตาม​ ​เชื่อ​ฟัง​ และ​รัก​ษา​บัญ​ญัติ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระเจ้า
พระเจ้า​ก็​จะ​อยู่​กับ​พงศ์​พันธุ์​อิส​รา​เอล และ​จะ​ไม่​ทอด​ทิ้งพวกเขาเลย

ซา​โล​มอน​ได้​ทรง​สร้าง​พระ​นิเวศ​สำ​เร็จ
​ใน​ปี​ที่​ 11 ใน​เดือน​บูล ซึ่ง​เป็น​เดือน​ที่ 8 รวมเวลาในการสร้างทั้งสิ้น 7 ​ปี

1. เพราะว่าซาโลมอนยำเกรงพระเจ้า จึงพยายามสร้างพระนิเวศของพระเจ้าอย่างดีที่สุด
รวมทั้งใช้วัสดุอย่างดีที่สุด

ความยำเกรงพระเจ้าจะสะท้อนออกมาเป็นการทำอย่างดีที่สุดเพื่อพระเจ้า
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทำอย่างดีที่สุดนั้น จะทำเพื่อพระเจ้าเสมอไป
บางคนทำเพื่อตนเองจะได้รับคำยกย่องชมเชย หรือได้รับความภาคภูมิใจที่ได้ทำอย่างดี

ให้เราสะท้อนความรักและความยำเกรงพระเจ้า ออกมาเป็นการทำสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำอย่างดีที่สุดเถิด

2. เมื่อซาโลมอนกำลังสร้างพระนิเวศของพระเจ้า อย่างสวยงามหรูหรา
ดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญต่อความงดงามของพระนิเวศ
แต่สนใจว่า ประชากรของพระเจ้า ยังจะเชื่อฟัง ดำเนินตามพระคำของพระเจ้าหรือไม่
พระเจ้าทรงเห็นความตั้งใจดีของซาโลมอน จึงจะทรงอวยพระพรซาโลมอนและคนอิสราเอล

การเชื่อฟังพระเจ้า ย่อมสำคัญกว่าความยิ่งใหญ่ของงานรับใช้พระเจ้า

คำคม

“ การเชื่อฟัง มีค่ายิ่งกว่าทองคำทั้งพระวิหารรวมกัน ”