สรุป 1พงศ์กษัตริย์ 16

ภาพรวม

  • ราชวงศ์ของบาอาชา และราชวงศ์ของศิมรี ถูกทำลายเพราะการทำชั่วของพวกเขา แต่เมื่อราชวงศ์อม-รีขึ้นมาครอบครองแทน กลับยิ่งทำชั่วมากยิ่งกว่าเดิมเสียอีก

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 16 ในยูดาห์หลังจากที่อาบียัม สิ้นพระชนม์ และอาสาโอรสของอาบียัมก็ขึ้นครองราชย์แทน ส่วนในอิสราเอลเมื่อนาดับโอรสของเยโรโบอัมขึ้นครองราชย์ได้ไม่นานก็ถูกบาอาชา ปลงพระชนม์แล้วขึ้นครองราชย์แทน และก็​ทรง​ทำ​ชั่ว​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระเจ้า เหมือนบาปของ​เย​โร​โบ​อัม

พระเจ้าจึงทรงกล่าว​โทษ​บา​อา​ชา โดยทาง​เย​ฮู ​บุตร​ฮา​นา​นี​ ว่า
พระเจ้าได้​เชิด​ชู​เขา​ขึ้น​มา​จาก​ผง​คลี ให้เป็น​ประ​มุข​เหนือ​อิส​รา​เอล​
แต่​เขากลับ​ทำ​ให้​อิส​รา​เอลทำ​บาป
ดังนั้นพระเจ้าจะ​กวาด​ล้าง​บาอาชาและ​ราช​วงศ์​ของ​เขา​ให้​สิ้น

แล้วบา​อา​ชาก็​ทรง​ล่วง​หลับ​ไป และ​เอ​ลาห์​พระโอรส​ก็​ขึ้น​ครอง​ราชย์​แทน
ใน​ปี​ที่ 26 ​แห่ง​รัช​กาล​อา​สา​ และ​ทรง​ครอง​อยู่​ 2 ​ปี

​ศิม​รี​ข้า​ราช​การ​ของ​เอลาห์ ได้​คิด​กบฏ​ต่อ​พระ​องค์ ​และ​ประ​หาร​พระ​องค์​เสีย
แล้ว​ก็​ขึ้น​เป็น​กษัตริย์​แทน ใน​ปี​ที่​ 27 ​แห่ง​รัช​กาล​อา​สา​

​ต่อ​มา​ศิม​รี​ ก็​ทรง​ประ​หาร​ราช​วงศ์​ของ​บา​อา​ชา​เสีย​สิ้น
ศิม​รี​ทรง​ครอง​ราชย์​ได้​ 7 ​วัน​ใน​เมือง​ทีร​ซาห์

คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​สิ้นก็ได้ตั้ง​อม-รี​ ให้​เป็น​กษัตริย์เหนือ​อิส​รา​เอล​
อม-รี​และ​คน​อิส​รา​เอล​ทั้ง​สิ้น​ได้​ขึ้น​ไป​ต่อสู้​ศิม​รี​
ศิมรีพ่ายแพ้ จึง​ทรง​เผา​พระ​ราช​วัง​เสีย​ด้วย​ไฟ และ​สิ้น​พระ​ชนม์

แล้วมี​ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล​อีก​ส่วนหนึ่ง​ ได้ตั้ง​ทิบ​นี​ ขึ้น​เป็น​กษัตริย์
​อม-รีจึง​ได้ยกมาต่อสู้ และฆ่าทิบ​นี​ เสีย
ใน​ปี​ที่​ 31 แห่ง​รัช​กาล​อา​สา​ อม-รี​ได้​เริ่ม​ครอง​อิส​รา​เอล และ​ทรง​ครอง​อยู่ 12 ปี
เมื่อครองราชย์ได้ 6 ปี พระองค์ก็ย้ายเมืองหลวงจาก ทีรซาห์
มาที่ สะ​มา​เรีย
อม-รี​ทรง​ทำ​สิ่ง​ที่​ชั่ว​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระเจ้า ​ยิ่ง​กว่า​บรร​ดา​กษัตริย์​ผู้​อยู่​ก่อน​พระ​องค์
​อม-รี​ทรง​ล่วง​หลับ​ไป​ และ​อา​หับ​พระ​​โอรส​ของ​พระ​องค์​ก็​ขึ้น​ครอง​ราชย์​แทน
ใน​ปี​ที่​ 38 แห่ง​รัช​กาล​อา​สา​ ทรง​ครอง​อิส​รา​เอล​ใน​กรุง​สะ​มา​เรีย 22 ปี

​อา​หับ ได้​ทรง​ทำ​ชั่ว​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระเจ้า มาก​ยิ่ง​กว่า​บรร​ดา​กษัตริย์ที่​อยู่​ก่อน​พระ​องค์
และ​ดู​เหมือน​ว่า บาปที่​พระ​องค์​ทรง​นั้น เมื่อเทียบกับ บาปของ​เย​โร​โบ​อัม​แล้ว
บาปของ​เย​โร​โบ​อัม​ กลายเป็น​สิ่ง​เล็ก​น้อยไปเลย
พระ​องค์​จึง​ทรง​รับ​เย​เซ​เบล​พระ​ธิดาแห่ง​ไซ​ดอน​มา​เป็น​มเห​สี
และ​ไป​ปรน​นิบัติ​พระ​บา​อัล ​ทรง​ตั้ง​แท่น​บูชา​พระ​บา​อัล​ใน​นิเวศ​ของ​พระ​บา​อัล
​ทรง​สร้าง​พระ​อา​เช-ราห์ อีกด้วย

ใน​รัช​กาล​ของ​พระ​องค์ ได้อนุญาตให้ ฮี​เอล​ชาว​เบธ​เอล​ได้​สร้าง​เมือง​เย​รี​โค จนบุตร​หัว​ปี​และ​บุตร​สุด​ท้อง ของ​ฮีเอล ต้องตายไป ตาม​พระ​วจนะ​ของ​พระเจ้า ซึ่ง​ตรัส​ไว้ล่วงหน้าทาง​โย​ชู​วา ​บุตร​นูน

1. บาอาชา เอลาห์ และศิมรี ทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้า จนต้องถูกกำจัดไปเสียสิ้น
เมื่ออม-รี ขึ้นครองราชย์ กลับไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของกษัตริย์ก่อนหน้าเขาเลย
แต่ยังคงเดินตามทางแห่งความผิดพลาดนั้นต่อไป ซึ่งจะนำมาซึ่งการทำลายล้างราชวงศ์ของเขาในเวลาต่อมา

หากเราไม่ยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น
เรามีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดเหมือนพวกเขาได้

2. อาหับทำสิ่งชั่วร้ายมากมาย จนเมื่อเทียบแล้ว บาปของเยโรโบอัมกลายเป็นสิ่งเล็กน้อยไปเลย
ความบาปชั่วของอาหับทวียิ่งขึ้น เมื่อได้ผสมโรงเข้ากับบาปชั่วที่พระนางเยเซเบลนำเข้ามา

สำหรับบางคนยิ่ง อยู่ใกล้ ยิ่งอยากละทิ้งความชั่ว
แต่สำหรับบางคน ยิ่งอยู่ใกล้ ยิ่งทำชั่วมากยิ่งขึ้น

จงเลือกอยู่ใกล้ คนที่เสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา
และห่างให้ไกล คนที่คอยทำลายจิตวิญญาณของเรา

คำคม

“ บาปจะนำทำลายมาสู่ทุกคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมัน ”