สรุป 1เธสะโลนิกา 3

ภาพรวม

  • 1 เธสะโลนิกา บทที่ 3 เปาโลส่งทิโมธีไปหนุนใจพี่น้องเธสะโลนิกา เมื่อทิโมธีกลับมาพร้อมข่าวว่าพี่น้องมีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้า จึงทำให้เปาโลยินดีอย่างยิ่ง

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 เธสะโลนิกา บทที่ 3

เปาโลพูดกับคริสตจักรเมืองเธสะโลนิกา ว่า

เปาโลเป็นห่วง​พวกเขามาก เปาโลจึงยอมอยู่​ที่​กรุง​เอ​เธนส์​แต่​ลำพัง
แล้วส่งทิโมธี ไปหาพวกเขา
เพื่อ​​หนุน​ความ​เชื่อ และ​ชู​ใจ พวกเขา
เพื่อพวกเขาจะไม่หวั่น​ไหว​ ด้วย​การ​ยาก​ลำ​บาก​
เพราะสิ่งเหล่านั้น ​ยัง​อยู่​ใน​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า

เปาโลเกรง​ว่า​ ผู้​ทด​ลอง​นั้น ​จะ​ทด​ลองพวกเขา
แล้ว​งาน​ที่เปาโลตราก​ตรำ​มา​ จะ​เป็น​งาน​เปล่า​ประ​โยชน์​ไป

ตอน​นี้ ทิ​โม​ธี​ กลับมาแจ้ง​ข่าว​ดี​แก่เปาโล เรื่อง​ความ​เชื่อ​และ​ความ​รัก​ของพวกเขา
และ​เรื่องที่ พวกเขาระลึก​ถึง​เปาโล​อยู่​เสมอ ​ด้วย​ความ​หวัง​ดี

ความ​เชื่อ​ของ​พวกเขา ​ทำ​ให้​ความ​ทุกข์​ยาก และ​ความ​ลำ​บาก​ของเปาโล เบา​บาง​ลง
ถ้าพวกเขา​มั่น​คง​อยู่​ใน​พระเจ้า ชีวิต​ของ​เปาโล​ก็​สด​ชื่น

เปาโล​อธิษ​ฐาน​อย่าง​มาก​มาย ​ทั้ง​กลาง​วัน​กลาง​คืน ​เพื่อ​จะ​ได้พบพวกเขา​อีก
เพื่อ​จะ​ได้​เพิ่ม​พูน​ความ​เชื่อ​ของ​พวกเขา ใน​ส่วน​ที่​ยัง​ขาด​อยู่​ให้​บริ​บูรณ์

ขอพระเจ้าทรง​ให้​พวกเขา ​จำ​เริญ​และ​บริ​บูรณ์​ ใน​การ​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน และ​การ​รัก​ทุก​คน
เหมือน​ที่เปาโล​รักพวกเขา
และให้​ดำ​รง​อยู่​ใน​ความ​บริ​สุทธิ์ ปราศ​จาก​ข้อ​ตำ​หนิ เมื่อ​พระ​เยซู​เสด็จ​มา​กับ​ธรร​มิก​ชน​ทั้ง​หมด​ของ​พระ​องค์

1. ​ความ​เชื่อ ที่มั่นคง จะช่วยเราให้ไม่หวั่น​ไหว​ เมื่อต้องพบกับความ​ยาก​ลำ​บาก​
การหนุนใจกันและกัน ในท่ามกลางพี่น้องคริสเตียน
จะช่วยเสริมความเชื่อของกันและกันให้มั่นคง
ดังนั้นเราจึงต้องการกันและกัน ในพระกายของพระคริสต์

2. เปาโลปรารถนาจะมาพบพี่น้องเธสะโลนิกา
เพื่อ​เพิ่ม​พูน​ความ​เชื่อ​ของ​พวกเขา ใน​ส่วน​ที่​ยัง​ขาด​อยู่​ให้​บริ​บูรณ์

แสดงว่า ความเชื่อเพิ่มพูนได้ และเราควรเพิ่มเติมความเชื่อที่ยังขาดอยู่ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ความเชื่อเพิ่มขึ้น เมื่อเราได้ยินพระคำของพระเจ้า แล้วทำตาม

3. การประยุกต์ใช้ 1เธสะโลนิกา 3 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/30rnLpI

คำคม

“ อย่ายอมให้การทดลองให้ทำบาป มาทำลายทั้งหมดที่เราเคยสะสมไว้ ”