สรุป 1เธสะโลนิกา 4

ภาพรวม

  • 1 เธสะโลนิกา บทที่ 4 คริสเตียนแท้ต้องดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย และควรรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ ด้วยใจจดจ่อ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1 เธสะโลนิกา บทที่ 4

เปาโลพูดกับคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา ว่า

ที่ผ่านมา พวกเขาได้ดำ​เนิน​ชีวิต​ ​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า
เปาโลจึง​วิง​วอน​และ​เตือน​สติ​พวกเขา ให้​ดำ​เนิน​ให้​ดี​ยิ่ง​ขึ้น​อีก

พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า​ ​คือ
ให้​พวกเขา​เป็น​คน​บริ​สุทธิ์ ​และมี​เกียรติ
เว้น​จาก​การ​ล่วง​ประ​เวณี

อย่า​ล่วง​เกิน​และ​ทำ​ผิด​ต่อ​พี่​น้อง​ใน​เรื่อง​การล่วงประเวณีเลย
เพราะ​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ทรง​เรียก​เรา​ให้​เป็น​คน​ลา​มก
แต่​ทรง​เรียก​ให้​เป็น​คน​บริ​สุทธิ์
คน​ที่​ปฏิ​เสธ​คำ​สอน​นี้​ ก็ได้​ปฏิ​เสธ​พระ​เจ้า

ส่วน​เรื่อง​การ​รัก​พี่​น้อง​นั้น
พวกเขาทำได้ดีอยู่แล้ว ขอ​ให้​ทำ​อย่าง​นี้​มาก​ขึ้น​อีก

จง​ตั้ง​เป้า​ว่า​จะ​อยู่​อย่าง​สงบ และ​ทำงาน​ด้วย​มือ​ของ​ตน​เอง
เพื่อ​​จะ​ได้​เป็น​ที่​นับ​ถือ​ของ​คน​ภาย​นอก และ​ไม่​ต้อง​รบกวน​ใคร​เลย

ส่วนเรื่อง​คน​ที่​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว
พระเยซู​จะ​ทรง​นำ​บรร​ดา​คน​ที่​ล่วง​หลับ​ไป​แล้ว ​มา​กับ​พระ​องค์
พระเยซูจะ​เสด็จ​มา​จาก​สวรรค์​
– ด้วย​พระ​ดำ​รัส​สั่ง
– ด้วย​เสียง​เรียก​ของ​หัว​หน้า​ทูต​สวรรค์​
​- ด้วย​เสียง​แตร​ของ​พระ​เจ้า
และ​ทุก​คน​ที่​ตาย​แล้ว​ใน​พระ​คริสต์ ​จะ​เป็น​ขึ้น​มา​ก่อน
หลัง​จาก​นั้น​ ​พวก​เรา​ซึ่ง​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ จะถูกรับ​ขึ้น​ไป​ใน​เมฆ​ พร้อม​กับ​คน​เหล่า​นั้น
และ​จะ​ได้​พบ​พระเยซูใน​ฟ้า​อา​กาศ
เรา​ก็​จะ​อยู่​กับพระองค์​เป็น​นิตย์

1. พระเจ้าประสงค์ให้ลูกของพระองค์ ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ หนีห่างจากการล่วงประเวณี
เราได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้า ผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์
เราผู้ที่พระเจ้าพอพระทัย จึงสมควรอย่างยิ่งจะดำเนินชีวิต
แบบคนที่พระเจ้าพอพระทัย เขาดำเนินกัน

2. เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา พระองค์จะมาพร้อมด้วยเสียงแตรก้องฟ้า
ทุกคนจะรับรู้ได้พร้อมๆกัน
(มีลัทธิเทียมเท็จ หลายลัทธิที่สอนว่า พระเยซูเสด็จมาแล้ว ไปหาได้ที่นั่น ที่โน่น ซึ่งไม่เป็นความจริง)

ในวันนั้น เราผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ จะได้รับการเปลี่ยนกายใหม่
และจะได้อยู่กับพระเยซูคริสต์ ตลอดไป

ด้วยความหวังใจเช่นนี้
เราสมควรดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า เอาใจใส่เรื่องสวรรค์ ไม่ใช่เรื่องของโลกชั่วคราวนี้

3. การประยุกต์ใช้ 1เธสะโลนิกา 4 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/38nc8D1

คำคม

“พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า​ ​คือ ให้​เรา​เป็น​คน​บริ​สุทธิ์ ​และใช้ชีวิตอย่างมี​เกียรติ สมกับเป็นบุตรของพระเจ้า”