สรุป 1โครินธ์ 16

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 16 เปาโลสั่งให้พี่น้องที่โครินธ์ รวมรวบเงินเพื่อจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนในเยรูซาเล็ม และสั่งให้พวกเขาสนับสนุนคนที่ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 16

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

เปาโลสั่งเรื่อง​การ​เรี่ย​ไร​เพื่อ​ช่วย​ธรร​มิก​ชน​ เหมือนที่สั่ง​คริสต​จักร​ที่​แคว้น​กา​ลา​เทีย
คือ ทุก​วัน​ต้น​สัป​ดาห์ ​ให้​​แต่​ละ​คน​แยก​เงิน​ออก​และ​สะสม​ไว้​ตาม​รายได้
เพื่อ​จะนำไปบริจาคให้พี่น้องที่เดือดร้อนในเยรูซาเล็ม

เปาโลจะแวะมาเยี่ยมพวกเขา เมื่อ​ข้าม​แคว้น​มา​ซิ​โด​เนีย​แล้ว
และ​อาจ​จะ​พัก​อยู่​กับ​พวกเขา ​จน​ถึง​สิ้น​ฤดู​หนาว
เพื่อ​ว่า​พวกเขา​จะสนับสนุนเปาโลในการประกาศข่าวประเสริฐ

และเปาโลจะ​อยู่​ที่​เมือง​เอ​เฟ​ซัส​ จน​ถึง​เทศกาล​เพ็น​เท​คอสต์
เพราะ​ว่า​ที่​นี่​มี​ประตู​เปิด​ให้​เปาโล​อย่าง​กว้าง​ขวาง ​ที่​จะ​ทำ​งาน​เกิด​ผล
และ​คน​ขัด​ขวาง​ก็​มี​มาก​ด้วย

เปาโลได้ส่งทิ​โม​ธี​มา​หา​พวกเขา
​อย่า​ให้​ใคร​ดูหมิ่นทิโมธี แต่​จงสนับสนุน​เขา​ ให้เดิน​ทาง​ไป​โดย​สันติ​สุข

ส่วน​อปอล​โล ​ยังไม่​ค่อย​อยาก​ไป​หาพวกเขาใน​เวลา​นี้
แต​่เมื่อ​มี​โอ​กาส​เขา​ก็​จะ​ไป

​จง​ระมัด​ระวัง และเข้มแข็งกล้าหาญในความเชื่อ และทำทุกอย่างด้วย​ความ​รัก

ครอบ​ครัว​ของ​สเท​ฟา​นัส ​ได้​ถวาย​ตัว​ใน​งาน​ปรน​นิบัติ​บรร​ดา​ธรร​มิก​ชน
จง​นอบน้อม​ต่อ​คน​เช่น​นี้ และ​ต่อ​ทุก​คน​ที่​ร่วม​ทำ​งาน​และ​ตราก​ตรำ

เปาโล​ชื่น​ชม​ยินดี ​ที่​พี่น้องโครินธ์ส่งบางคนมา​หาเปาโล
เพราะ​ว่า​พวก​เขา​ทำ​ให้​จิต​ใจ​ของ​เปาโลและ​ของ​พี่น้องที่โครินธ์ชื่น​บาน
ดังนั้น​จง​ยอม​รับ​คน​เช่น​นี้

คริสต​จักร​ต่างๆ ใน​แคว้น​เอ​เชีย ได้​ฝาก​คำ​ทัก​ทาย​มา​ยัง​พี่น้องที่โครินธ์

จง​ทัก​ทาย​กัน​ด้วย​ธรรม​เนียม​จูบ​อัน​บริ​สุทธิ์

ถ้า​ใคร​ไม่​รัก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ก็​ขอ​ให้​คน​นั้น​เป็น​ที่​แช่ง​สาป
ขอ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เสด็จ​มา​เถิด

1. เราควรเคารพ ให้เกียรติ และสนับสนุน คนที่ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างจริงใจ
เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการสำแดงความรักต่อพระเจ้า
และเป็นการร่วมส่วนในพันธกิจที่พวกเขาได้ทำอีกด้วย

เพื่อว่าในสวรรค์ เราทุกคนจะร่วมชื่นชมยินดี ในบำเหน็จที่พระเจ้าประทานแก่เราร่วมกัน

2. จง​ทัก​ทาย​กัน​ด้วย​ธรรม​เนียม​จูบ​อัน​บริ​สุทธิ์ หมายถึง จงทักทายกันด้วยขนบธรรมเนยมที่งดงามของสังคมที่เราอยู่
เป็นการดีที่เราจะสำแดงความรักของพระเจ้า ตามขนบธรรมเนียม ที่ดีงามในสังคมของเรา

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 16 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2LGGCa5

คำคม

“ องค์พระผู้เป็นเจ้า จะเสด็จมาในเร็วๆนี้ ”

สรุป 1โครินธ์ 15

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 15 ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา พระองค์เจะทรงให้คนของพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย เข้าสู่สง่าราศีและเป็นอมตะชั่วนิรันดร์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 15

เปาโลพูดกับคริสตจักรที่โครินธ์ ว่า

​ข่าว​ประ​เสริฐ​ที่​พวกเขาได้​รับ​ไว้​และ​ได้​ตั้ง​มั่น​อยู่​บน​นั้น
จะทำให้พวกเขา​ได้​รับ​ความ​รอด

​คือ ​พระ​คริสต์​ วาย​พระ​ชนม์​ เพราะ​บาป​ของ​เรา
และ​ทรง​ถูก​ฝัง​ไว้ แล้ว​วัน​ที่​สาม​ พระ​องค์​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา

พระ​องค์​ทรง​ปรากฏแก่อัครทูต แก่พวกสาวก
และแก่เปาโลด้วย ทั้งที่เขาไม่สมควร

ดังนั้นสิ่งที่เปาโลทำในวันนี้
​เป็นเพราะ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ ทรงทำ

มีบางคน ​พูด​ว่า​ การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ไม่​มี?

ถ้า​เป็นเช่นนั้น ข่าวประเสริฐและความเชื่อ ​ไร้​ประ​โยชน์
และทุกคนก็​ยัง​คง​อยู่​ใน​บาป​ของ​ตนต่อไป และพบกับความ​พินาศ​
และเรา​ก็​คงเป็น ​พวก​น่า​เวท​นา​ที่​สุด​

แต่​บัด​นี้ พระ​คริสต์​ ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว
และ​ทรง​เป็น​ผล​แรก​ของ​พวก​ที่​ล่วง​หลับ​ไป

เพราะ​ว่า​ใน​เมื่อ​ความ​ตาย​ เกิดขึ้น​ โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง
การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ ก็​เกิดขึ้น ​โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง​เช่น​กัน

ใน​เวลาที่​พระ​องค์​เสด็จ​กลับมา ​
คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​ของ​พระ​คริสต์​ จะเป็นขึ้นมาจากความตาย และ​จะ​เป็น​เวลา​อวสาน
พระ​คริสต์​จะ​ทรง​มอบ​อา​ณา​จักร​แด่​พระ​บิดา
และ​จะ​ทรง​ทำ​ลาย​ภูต​ผี​ที่​ครอบ​ครอง​ทั้ง​หมด

พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ปราบ​ศัตรู​ทั้ง​หมด​ ให้​อยู่​ใต้​พระ​บาท​ของ​พระ​คริสต์
ศัตรู​ตัว​สุด​ท้าย​ที่​จะ​ถูก​ทำ​ลาย​ คือ​ ความ​ตาย

อย่า​หลง​ผิด​เลย
“การ​คบ​คน​ชั่ว​ย่อม​ทำ​ลาย​นิสัย​ที่​ดี​งาม”
จง​มีสติ​ขึ้น​มา​ใหม่ ​และ​อย่า​ทำ​บาป​อีก​เลย

​มี​คน​ถาม​ว่า “คนที่​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​ จะมี​ร่าง​กาย​แบบ​ไหน?”

สิ่ง​ที่​ท่าน​หว่าน​นั้น ถ้า​ไม่​ตาย​ก่อน​ ก็​จะ​ไม่​งอกขึ้น​ใหม่
เมื่อเรา​หว่าน​เมล็ด​ แล้วพระ​เจ้าทรง​ประ​ทาน​รูป​ร่าง​แก่​เมล็ด​นั้น

ร่าง​กาย​สำ​หรับ​สวรรค์ และ​ร่าง​กาย​สำ​หรับ​โลก​ มีรัศมี​ของ​ร่าง​กายที่ต่างกัน

ร่าง​กาย​ที่​ถูก​หว่าน​ลง​นั้น ​เสื่อม​สลาย​ได้ เป็น​กาย​เนื้อ​หนัง ซึ่ง ไร้​เกียรติ และอ่อน​กำ​ลัง
สิ่ง​ที่​เป็น​ขึ้น​มา​นั้น ​ไม่​เสื่อม​สลาย เป็น​กาย​จิต​วิญ​ญาณ ซึ่ง ​มี​ศักดิ์​ศรี และมี​พลัง

มนุษย์​ดิน และ มนุษย์​สวรรค์​ คนแรก ​เป็น​อย่าง​ไร
มนุษย์​ดิน​ และ มนุษย์​สวรรค์​ ทั้ง​หลายที่ตามมา ​ก็​เป็น​อย่าง​นั้น

เนื้อ​และ​เลือด ​ไม่​สา​มารถ​มี​ส่วน​ใน ​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​เจ้า
​สิ่ง​ที่​เสื่อม​สลาย​ ไม่​มี​ส่วน​ใน ​สิ่ง​ที่​ไม่​เสื่อม​สลาย

​เรา​จะ​ไม่​ล่วง​หลับ​หมด​ทุก​คน แต่​จะ​ถูก​เปลี่ยน​ใหม่​ทุก​คน
ใน​ชั่ว​พริบ​ตา​เดียว เมื่อ​เป่า​แตร​ครั้ง​สุด​ท้าย
พวก​ที่​ตาย​แล้ว​จะ​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​ แล้ว​เรา​จะ​ถูก​เปลี่ยน​ใหม่

​สิ่ง​ที่​เสื่อม​สลาย​ได้​นี้​ ต้อง​สวม​ด้วย​สิ่ง​ที่​เสื่อม​สลาย​ไม่​ได้
แล้ว “ความ​ตาย​ก็​ถูก​กลืน​เข้า​ใน​ชัย​ชนะ​”

เหล็ก​ใน​ของ​ความ​ตาย​นั้น​คือ​บาป
และ​อำ​นาจ​ของ​บาป​คือ​ธรรม​บัญ​ญัติ

พระเจ้าทรงประ​ทาน​ชัย​ชนะ​แก่​เรา โดย​พระ​เยซู​คริสต์
ดังนั้น จง​มั่นคง​อยู่ อย่า​หวั่น​ไหว
จง​ทำ​งาน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ​ให้​บริ​บูรณ์​ทุก​เวลา
เพราะใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า การ​ตราก​ตรำ​ของเรา ​จะ​ไม่​ไร้​ประ​โยชน์

1. เมื่อเราเป็นขึ้นมาจากความตาย เราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย
เราจะร่วมในสง่าราศีของพระองค์
สิ่งที่เสื่อมสลายได้ทั้งหมดที่เราเคยเกี่ยวข้องในโลกนี้ จะไม่มีส่วนใดๆ ในแผ่นดินสวรรค์

เมื่อเรารู้แลเตระหนักความจริงเช่นนี้แล้ว
เราก็สมควรใช้ชีวิตชั่วคราวของเราในโลกนี้ อย่างมีคุณค่า โดยทำเพื่อพระเยซูคริสต์
เราจะภาคภูมิใจ ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมา

อย่าไล่จับสิ่งไร้ค่าอีกต่อไปเลย

2. จงมั่นคงในพระเจ้า อย่าหวั่นไหว สัตย์ซื่อต่อไป
ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา พระองค์จะนำบำเหน็จมาด้วย
ทุกสิ่งที่เราทำ เพราะเห็นความรักที่มีต่อพระเยซูนั้น
จะไม่ถูกลืม แต่จะได้รับบำเหน็จ สมกับการตรากตรำที่ได้ทำไปนั้น

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 15 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2Pr5ALD

คำคม

“ เราจะเป็นขึ้นมาจากความตาย และเข้าในสง่าราศีของพระเยซูคริสต์ ”

สรุป 1โครินธ์ 14

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 14 ในคริสตจักรควรเน้นให้มีการเผยพระวจนะ มากกว่าการพูดภาษาแปลกๆแบบไม่มีการแปล และควรทำทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบ และผู้หญิงไม่ควรพูดในที่ประชุม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 14

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

จง​มุ่ง​หา​ความ​รัก และ​ขวน​ขวาย​ของ​ประ​ทาน​จาก​พระ​วิญ​ญาณ
โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​การ​เผย​พระ​วจนะ

เพราะการ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ นั้น ไม่​มี​ใคร​เข้า​ใจ​ได้ เป็น​ความ​ล้ำ​ลึก​โดย​พระ​วิญญาณ
แต่การ​เผย​พระ​วจนะ​นั้น ทำ​ให้​ผู้ฟังเจริญ​ขึ้น ได้รับ​การ​ชู​ใจ​และ​การ​ปลอบ​ใจ

คน​ที่​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ นั้น​ ก็​ทำ​ให้​ตัว​เอง​เจริญ​ขึ้น
แต่​ผู้​เผย​พระ​วจนะ ​นั้น ​ทำ​ให้​คริสต​จักร​เจริญ​ขึ้น

เปาโล​ต้อง​การ​ให้พวกเขา​ทุก​คน​ พูด​ภา​ษา​แปลกๆ
แต่ก็ต้อง​การ​ให้​พวกเขาเผย​พระ​วจนะ ยิ่งกว่า
เพราะ​ว่า​คน​ที่​เผย​พระ​วจนะ​นั้น​ก็​ใหญ่​กว่า​คน​ที่​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ
นอก​จาก​ว่า​มี​คน​แปล​ได้ เพื่อ​การพูดนั้นจะทำให้คริสต​จักร​​เจริญขึ้น

ดังนั้นเมื่อพวกเขา​กำ​ลัง​ขวน​ขวาย​ของ​ประ​ทาน​จาก​พระ​วิญ​ญาณ
ก็​จง​พยา​ยาม​เพิ่ม​พูน​ สิ่ง​ที่​จะ​ทำ​ให้​คริสต​จักร​เจริญ​ขึ้น

การ​อธิษ​ฐาน ​เป็น​ภา​ษา​แปลกๆ เป็นประโยชน์ต่อจิต​วิญ​ญาณ​
แต่ไม่​เป็น​ประ​โยชน์ต่อ​ความ​คิด​

ดังนั้น จึงควร​อธิษ​ฐาน​ด้วย​จิต​วิญ​ญาณ​และ​ด้วย​ความ​คิด
คือทั้งพูดภาษาแปลกๆ และมีการแปล หรือการเผยพระวจนะ

ตัวเปาโลเอง ก็พูด​ภา​ษา​แปลกๆ เป็นส่วนตัว มาก​กว่าพวกเขาด้วยซ้ำ
แต่​ว่า​ใน​คริสต​จักร เปาโลต้อง​การ​ที่​จะ​พูด​ด้วยถ้อยคำที่ สามารถเข้าใจได้ด้วย​ความ​คิด จะดีกว่า

​ใน​เรื่อง​ความ​ชั่ว​ร้าย​จง​เป็น​เหมือน​ทารก
และ​ใน​ด้าน​ความ​คิด​จง​เป็น​เหมือน​ผู้ใหญ่

​การ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ เป็นสิ่งอัศจรรย์ ​สำ​หรับ​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ
แต่​การ​เผย​พระ​วจนะ​นั้น เป็นการอัศจรรย์ ​สำ​หรับ​พวก​ที่​เชื่อ​แล้ว

ขณะเดียวกัน การพูดภาษาแปลกๆ ก็อาจทำให้ ​คน​ที่​ไม่​รู้ หรือ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ เข้าใจผิดได้
แต่​การ​เผย​พระ​วจนะ จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน
เพื่อผู้ฟังจะ​ถูก​ตักเตือน​และ​ได้​รับ​การ​วินิจ​ฉัย​ความ​ลับ​ใน​ใจ​
แล้วพวกเขาก็จะเกรงกลัวพระ​เจ้า​

เมื่อ​​มา​ชุมนุม​กัน จง​ทำ​ทุก​สิ่ง​เพื่อ​ให้แต่ละคน​เจริญ​ขึ้น
ถ้ามีการ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ หรือการเผยพระวจนะ จง​ให้​พูด​เพียง 2-3 คน​
และถ้าภาษาแปลกๆ นั้น ​ไม่​มี​ใคร​แปล​ได้​ ก็​ให้​​อยู่​เงียบๆ และ​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า

จิต​วิญ​ญาณ​ของ​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​นั้น
ย่อม​อยู่​ใน​บัง​คับ​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ
เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ใช่​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​วุ่น​วาย
แต่​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​แห่ง​สันติ

จง​ให้​บรร​ดา​ผู้หญิง​อยู่​เงียบๆ ใน​คริสต​จักร อย่าง​นอบน้อม​
ถ้า​ต้อง​การ​จะ​เรียน​รู้​สิ่ง​ใด ก็​ให้​ถาม​สามี​ของ​ตน​ที่​บ้าน

จง​ขวน​ขวาย​การ​เผย​พระ​วจนะ
ส่วน​การ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ นั้น​ก็​อย่า​ห้าม​เลย
แต่​จง​ให้​ทุก​สิ่ง​มี​ความ​เหมาะ​สม ​และ​เป็น​ระ​เบียบ​เถิด

1. จงเป็นผู้ใหญ่ ในด้านความคิด คิดอย่างมีปัญญาตามพระคำของพระเจ้า
แต่จงเป็นเหมือนทารก ในเรื่องชั่วร้าย คือทำชั่วไม่เก่งหรือไม่เป็นเอาเสียเลย

เราต้องฝึกฝน พัฒนา การคิดให้สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า
และเราต้องหลีกหนี การถูกโลกนี้ หล่อหลอมความคิดของเรา ให้คิดตามอย่างโลกนี้

2. เมื่อมีการเผยพระวจนะ หรือแปลภาษาแปลกๆ อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดในทันที
จำเป็นต้องวินิจฉัย ว่าสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า หรือไม่
อันไหน สอดคล้องก็ยึดมั่นไว้
อันไหน บิดเบือน หรือขัดแย้งกับพระคำ ก็อย่ารับไว้

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 14 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2OZB5NK

คำคม

“ จงพัฒนาตนเอง เพื่อเราจะสามารถพัฒนาผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น ”

สรุป 1โครินธ์ 13

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 13 ความรักเป็นของประทานจากพระเจ้า ที่ขาดไม่ได้ หากขาดไปทุกสิ่งจะไร้ค่า ของประทานอื่นๆจะสูญสิ้นไป แต่ความรักไม่มีวันสูญสิ้นไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 13

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

แม้​​จะ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ​ได้ หรือ​เผย​พระ​วจนะ​ได้
หรือ​รู้​ความ​ล้ำ​ลึก​ทุก​อย่าง​ หรือมี​ความ​เชื่อ​มาก​
หรือยอม​บริ​จาค​สิ่งของ​​ทุก​อย่าง​ หรือ​ยอม​ให้​เอา​ตัว​ไป​เผา​ไฟ
แต่ถ้า​ไม่​มี​ความ​รัก ก็จะ​ไม่​มีค่าอะไรเลย

ความ​รัก​นั้น จะปรับปรุง พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
แม้​ของประทานต่างๆเสื่อม​สลาย​ไป
แต่ความ​รัก​ไม่​มี​วัน​เสื่อม​สูญ

​เมื่อ​ความ​สม​บูรณ์​มา​ถึง​แล้ว
ที่​เป็น​เพียง​บาง​ส่วน​นั้น​ก็​จะ​สูญ​ไป

​เวลา​นี้​เรา​เห็น​สลัวๆ เหมือน​ดู​ใน​กระ​จก
แต่​ใน​เวลา​นั้น​จะ​เห็น​แบบ​หน้า​ต่อ​หน้า

ดังนั้น ทั้ง 3 ​สิ่ง​นี้ ​ยัง​ดำรง​อยู่ คือ​
ความ​เชื่อ ความ​หวัง และ​ความ​รัก
แต่​ความ​รัก​นั้น​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​สาม​สิ่งนี้

1. พื้นฐานของความรัก จะมีประโยชน์ของผู้อื่น เป็นศูนย์กลาง
แต่ยิ่งทำเพื่อผู้อื่นมากเท่าใด
ตนเองกลับได้ประโยชน์มากเท่านั้น

2. สิ่งสารพัดที่เป็นส่วนประกอบของชั่วคราวจะเสื่อมสลายไป
รวมถึงของประทาน และความสามารถต่างๆที่เรามี
แต่สิ่งที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งถาวรนั้นจะคงอยู่ตลอดไป
สิ่งเหล่านั้น ได้แก่ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก
และในท่ามกลางทั้งสามสิ่งที่คงอยู่นิรันดร์นี้
ความรักถือว่า ยิ่งใหญ่และที่สุด

ดังนั้นวันนี้ ถ้าเรามีส่วนในการสำแดงความรักของพระเจ้าแก่ผู้คน
เรากำลังทำสิ่งที่คงทนถาวร ที่สำคัญที่สุดอยู่นั่นเอง

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 13 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2LMpNdZ

คำคม

“ ความรัก จะทำให้เราอดทน และความอดทนจะทำให้เราได้รับผลแห่งความรัก ”

สรุป 1โครินธ์ 12

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 12 ของประทานต่างๆในคริสตจักร มีไว้เพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานให้กับแต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 12

เปาโลพูดกับคริสเตียนที่โครินธ์ เกี่ยวกับ ของ​ประ​ทาน​จาก​พระ​วิญ​ญาณ ว่า

ไม่​มี​ใคร​ที่​พูด​โดย​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​จะ​พูด​ว่า
“ให้​เยซู​เป็น​ที่​สาป​แช่ง

​ไม่​มี​ใคร​สา​มารถ​พูด​ว่า “พระ​เยซู​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า”
นอก​จาก​จะ​พูด​โดย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์

ของ​ประ​ทาน​นั้น​มี​ต่างๆ กัน แต่​มี​พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​กัน
ซึ่ง​ประ​ทาน​แก่​แต่​ละ​คน ​เพื่อ​ประ​โยชน์​ร่วม​กัน

​โดย​ทาง​พระ​วิญ​ญาณ พระ​เจ้าได้ทรง​ประ​ทาน
– ​ถ้อย​คำ​ของ​ปัญ​ญา
– ​ถ้อย​คำ​ของ​ความ​รู้
– ​ความ​เชื่อ
– ​การ​รัก​ษา​โรค
– ​การทำการ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ
– การ​เผย​พระ​วจนะ
– การรู้​จัก​สัง​เกต​วิญ​ญาณ​ต่างๆ
– การ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ
– การ​แปล​ภา​ษาแปลกๆ

พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​กัน​ทรง​จัดสรร​ ​แก่​แต่​ละ​คน​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​องค์

เราเป็นเหมือน​อวัยวะ ในร่าง​กาย​เดียว​กัน
ซึ่งร่างกายประ​กอบ​ด้วย​หลาย​อวัยวะ
​พระ​เจ้า​ทรง​ตั้ง​อวัยวะ​แต่​ละ​อวัยวะ​ไว้​ใน​ร่าง​กาย ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์

อวัยวะ​​ที่​เรา​คิด​ว่า​อ่อน​แอ​กว่า ก็​ยัง​เป็น​สิ่ง​จำ​เป็น
อวัยวะ​ที่​เรา​คิด​ว่า​ไร้​เกียรติ เรา​ก็​ยัง​ทำ​ให้​มี​เกียรติ​ยิ่ง​ขึ้น

​อวัยวะ​ที่​น่า​ดู​แล้ว ก็​ไม่​จำ​เป็น​ต้อง​ตก​แต่ง​อีก
แต่​พระ​เจ้า​ทรง​​ประ​ทาน​เกียรติ​มาก​ยิ่ง​ขึ้น​แก่​อวัยวะ​ที่​ต่ำ​ต้อย
เพื่อ​ไม่​ให้​มี​การ​แตก​แยก​กัน​ใน​ร่าง​กาย
แต่​มี​ความ​ห่วงใย​ต่อ​กัน​และ​กัน
ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน

พระ​เจ้า​ทรง​ตั้ง​บาง​คน​ไว้​ใน​คริสต​จักร คือ
​หนึ่ง บรร​ดา​อัคร​ทูต
สอง บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ
สาม บรร​ดา​อา​จารย์

ต่อ​จาก​นั้น ผู้​ทำ​การ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ
ต่อ​จาก​นั้น ของ​ประ​ทาน​ใน​การ​รัก​ษา​โรค พวก​ที่​ให้​ความ​ช่วย​เหลือ พวก​ผู้นำ​และ​พวก​ที่​รู้​ภา​ษา​แปลกๆ

แต่​จง​ขวน​ขวาย​ของ​ประ​ทาน​ต่างๆ ที่​ยิ่ง​ใหญ่​กว่าสิ่งเหล่านั้น

1. ​อวัยวะในพระกายที่อ่อนแอ จะได้รับการปฏิบัติอย่างอ่อนโยนเป็นพิเศษ
พระ​เจ้า​จะ​​ประ​ทาน​เกียรติ​ แก่​อวัยวะ​ที่​ต่ำ​ต้อย มากเป็นพิเศษ

หากเราเป็นคนอ่อนแอ เราจะพบพระคุณของพระเจ้ามากเป็นพิเศษ สำหรับเรา
หากเราเป็นคนต่ำต้อย เราจะพบพระเมตตาของพระเจ้ามากเป็นพิเศษ สำหรับเรา

2. พระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เราขอของประทาน
ก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตรียมและทรงประทานของประทานนั้นแก่เราแล้ว

แต่พระคัมภีร์สอนให้เราขวนขวายแสวงหาของประทาน ที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแล้วนั้น
หาให้พบ ค้นให้เจอ แล้วนำมาใช้ในการเสริมสร้างพระกายพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 12 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/34UUswV

คำคม

“ ความสามารถพิเศษที่พระเจ้าประทานแก่เรา ไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเราเอง แต่เพื่อปรนนิบัติผู้อื่น ”

สรุป 1โครินธ์ 11

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 11 ผู้ชายไม่ควรคลุมศรีษะขณะอธิษฐาน แต่ผู้หญิงควร และในการทำพิธีมหาสนิทนั้น ควรทำด้วยความรักและความยำเกรงพระเจ้า โดยคำนึงถึงพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 11

เปาโลกล่าวแก่คริสตจักรที่โครินธ์ ว่า

จง​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​เปาโล เหมือน​กับ​ที่​เปาโล​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​พระ​คริสต์

พระ​คริสต์​ทรง​เป็น​ศีรษะ​ของ​ชาย​ทุก​คน
และ​ชาย​เป็น​ศีรษะ​ของ​หญิง
และ​พระ​เจ้า​เป็น​พระ​เศียร​ของ​พระ​คริสต์

ผู้​ชาย​ทุก​คน ไม่ควรคุมศรีษะเหมือนผู้หญิง เมื่ออธิษ​ฐาน​หรือ​เผย​พระ​วจนะ
แต่​ผู้​หญิง​ทุก​คน ควร​ที่​อธิษ​ฐาน​หรือ​เผย​พระ​วจนะ​โดย​​คลุม​ศีรษะ

ผู้​ชาย​ไม่​สม​ควร​คลุม​ศีรษะ​ เพราะ​ว่า​ผู้​ชาย​เป็น​พระ​ฉายา​และ​พระ​รัศมี​ของ​พระ​เจ้า
ส่วน​ผู้​หญิง​นั้น​เป็น​รัศมี​ของ​ผู้​ชาย

​อย่าง​ไร​ก็​ดี ผู้​ชาย​ก็​ขาด​ผู้​หญิง​ไม่​ได้ และ​ผู้​หญิง​ก็​ขาด​ผู้​ชาย​ไม่​ได้
เพราะ​ว่า​เช่น​เดียว​กับ​ที่​ผู้​หญิง​มา​จาก​ผู้​ชาย
ผู้​ชาย​ก็​มา​โดย​ผู้​หญิง​เช่น​กัน
แต่​ทุก​สิ่ง​ก็​มา​จาก​พระ​เจ้า

ส่วนเรื่องใน​การ​ชุม​นุม​กัน​ของ​พวกเขา ​มัก​จะ​ได้​ผล​เสีย​มาก​กว่า​ผล​ดี
เพราะพวกเขา​แตก​แยก​กัน

และการ​ชุม​นุม​​นั้น ​ไม่​ใช่​การ​กิน​ใน​งาน​เลี้ยง​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
เพราะ​ใน​การ​กิน​อา​หาร​นั้น แต่​ละ​คน​ต่าง​กิน​อา​หาร​ของ​ตน​ก่อน บ้าง​ก็​ยัง​หิว​อยู่ และ​บ้าง​ก็​เมา
และคนที่ขัดสนก็พบกับ​ความ​อับ​อาย​

​เรื่องมหาสนิท นั้น เปาโลได้สอนพวกเขาแล้ว
ให้ทำตามที่อย่างที่พระเยซูทรงทำ ​ใน​คืน​ที่​เขา​ทรยศพระ​องค์
ซึ่งพระองค์ทรง​หยิบ​ขนม​ปัง และ​ขอบ​พระ​คุณ ​แล้ว​จึง​ทรง​หัก แบ่งให้สาวก
และ​ตรัส​ว่า
“นี่​เป็น​กาย​ของ​เรา ซึ่ง​ให้​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย จง​ทำ​อย่าง​นี้​เพื่อ​ระลึก​ถึง​เรา”

แล้ว พระ​องค์​ทรง​หยิบ​ถ้วย​ ตรัส​ว่า
“ถ้วย​นี้​คือ​พันธ​สัญ​ญา​ใหม่ โดย​โลหิต​ของ​เรา
จง​ทำ​อย่าง​นี้ คือ​เมื่อ​ใด​ที่​พวก​ท่าน​ดื่ม​จาก​ถ้วย​นี้ จง​ดื่ม​เพื่อ​ระลึก​ถึง​เรา”

เพราะ​ว่า​เมื่อ​​กิน​ขนม​ปัง​และ​ดื่ม​จาก​ถ้วย​นี้
พวกเขา​ก็​ประ​กาศ​การ​วาย​พระ​ชนม์​ของ​พระเยซู จน​กว่า​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา

ดังนั้น​ถ้า​ใคร​กิน​ขนม​ปัง หรือ​ดื่ม​จาก​ถ้วย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ อย่าง​ไม่​เหมาะ​สม
เขา​ก็​ทำ​ผิด​ต่อ​พระ​กาย​และ​พระ​โลหิต​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า

ทุก​คน​จง​สำ​รวจ​ตัว​เอง แล้ว​จึง​กิน​ขนม​ปัง​และ​ดื่ม​จาก​ถ้วย​นี้
เพื่อจะไม่​เป็น​เหตุ​ให้​ตน​เอง​ถูก​ลง​โทษ
จน​อ่อนแอ​ และ​เจ็บ​ป่วย และ​บ้าง​ก็​ล่วง​หลับ​ไป

เมื่อ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​พิพาก​ษา​เรา​นั้น
พระ​องค์​ทรง​ตี​สอน​เรา เพื่อ​ไม่​ให้​เรา​ถูก​พิพาก​ษา​ด้วย​กัน​กับ​โลก

1. เปาโลสอนให้ผู้หญิงต้องคลุมศรีษะขณะอธิษฐาน
เนื่องจากสำหรับธรรมเนียมสมัยนั้น การที่ผู้หญิงปล่อยผมในที่สาธารณะ น่าอับหายเหมือนกับการเปลือยด้านบน ในที่สาธารณะ
(จากหนังสือ “อธิบายพระธรรมลูกา” ของ ดร. โทมัส แอล คอนสเตเบิล , หน้า 149)

ปัจจุบัน ผู้หญิงคริสเตียนไม่จำเป็นต้องคลุมศรีษะแล้ว เพราะขนบธรรมเนียมเปลี่ยนไป
แต๋หลักการยังคงอยู่ เราผู้เป็นคริสเตียน ควรถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ด้วยทุกสิ่งที่เรากระทำอยู่เสมอ

2. การร่วมพิธีมหาสนิท ด้วยท่าทีที่ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์
จะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิต
แต่การร่วมพิธีมหาสนิท ด้วยท่าทีที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า
แทนที่จะรับพระพร อาจจะได้รับการตีสอนจากพระเจ้าแทน

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 11 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2Yhi9gD

คำคม

“ จงระลึกอยู่เสมอถึง ความรักของพระคริสต์ที่ทรงประทานชีวิตของพระองค์เองแก่เรา ”

สรุป 1โครินธ์ 10

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 10 คนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร ที่ไปผูกพันตัวกับรูปเคารพ พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยพวกเขา จนพวกเขาต้องพบกับความพินาศ เราเองก็ควรเรียนรู้ และไม่ไปเกี่ยวข้องกับรูปเคารพต่างๆ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 10

เปาโลกล่าวกับคริสเตียนโครินธ์ ว่า

บรรพ​บุรุษ​ของ​คนอิสราเอลได้​อยู่​ใต้​เมฆ และ​ได้​ผ่าน​ทะเลแดงไป​ทุก​คน
ได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​ใน​เมฆ​และ​ใน​ทะเล​ เข้า​สนิท​กับ​โม​เสส​ทุก​คน
ได้​รับ​ประ​ทาน​อา​หาร​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​เดียว​กัน​ทุก​คน
​ได้​ดื่ม​น้ำ​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​เดียว​กัน​ทุก​คน

แต่​ถึง​กระ​นั้น ​คน​ส่วน​มาก​ใน​พวก​นั้น​ ที่​พระ​เจ้า​ไม่​พอ​พระ​ทัย
พวกเขา​ล้ม​ตาย​กัน​เกลื่อน​กลาด​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร

เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้​เป็น​เครื่อง​เตือน​ใจ​เรา​ ไม่​ให้​ปรารถ​นา​สิ่ง​ชั่ว​เหมือนพวกเขา
อย่า​นับ​ถือ​รูป​เคารพ , อย่า​​ล่วง​ประ​เวณี , อย่าลอง​ดี​พระ​คริสต์ , อย่า​​บ่น เหมือน​บาง​คน​ใน​พวก​เขา​ได้​ทำ

สิ่งที่​เกิด​ขึ้น​กับ​พวก​เขา​เพื่อ​เป็น​ตัว​อย่าง และ​เพื่อ​เตือน​สติ​เรา​
ผู้​ซึ่ง​มา​ถึง​วาระ​สุด​ท้าย​ของ​ยุค​นี้แล้ว

ดังนั้นคน​ที่​คิด​ว่า​ตัว​เอง​มั่น​คง​ดี​แล้ว
ก็​จง​ระวัง​ไม่​ให้​ล้ม​ลง

ไม่​มี​การ​ทด​ลอง​ใดๆ เกิด​ขึ้น​กับพวก​ท่าน​ นอก​เหนือ​การ​ทด​ลอง​ซึ่ง​เคย​เกิด​กับ​มนุษย์
พระ​เจ้า​​จะ​ไม่​ทรง​ให้​พวก​ท่าน​ต้อง​ถูก​ทด​ลอง ​เกิน​กว่า​ที่​พวกท่าน​จะ​ทน​ได้
และ​เมื่อ​ถูก​ทด​ลอง พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​มี​ทาง​ออก​ด้วยเสมอ

จง​หลีก​หนี​การ​นับ​ถือ​รูป​เคารพ
​เราได้​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พระ​โล​หิตและพระกาย ​ของ​พระ​คริสต์​แล้ว

จง​พิจาร​ณา​ดู​การ​ปฏิ​บัติ​ของ​พวก​อิส​รา​เอล
พวกเขามี​ส่วน​ร่วม​ใน​แท่น​บูชาของรูปเคารพ

เปาโลไม่ได้หมายความว่า เครื่อง​บูชา​ที่​ถวาย​แก่​รูป​เคารพ​นั้น เป็น​ของ​ศักดิ์​สิทธิ์​
แต่เปาโลไม่​ต้องการ​ให้​พี่น้องที่โครินธ์ จงใจ​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​พวก​ผี
เราจะ​ดื่ม​จาก​ถ้วย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ และ​จาก​ถ้วย​ของ​พวก​ผี​ด้วย​ไม่​ได้
อย่าให้เรา​ยั่ว​ยุ​ให้​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้าเลย

เรา​ทำ​ทุก​สิ่ง​ได้ แต่​ไม่​ใช่​ทุก​สิ่ง​นั้น​จะ​เป็น​ประ​โยชน์
เรา​ทำ​ทุก​สิ่ง​ได้ แต่​ไม่​ใช่​ทุก​สิ่ง​นั้น​ทำ​ให้​เจริญ​ขึ้น

อย่า​ให้​ใคร​เห็น​แก่​ประ​โยชน์​ส่วน​ตัว
แต่​จง​เห็น​แก่​ประ​โยชน์​ของ​คน​อื่นๆ

ควาามจริงแล้วอาหารต่างๆนั้น ​รับ​ประ​ทาน​ได้
ไม่​จำเป็นต้อง​ถาม​ ว่า
“อาหารเหล่านั้นถวายแก่รูปเคารพแล้วหรือยัง?”

แต่​ถ้า​มี​ใคร​มา​ทักท้วง ​ว่า “ของ​นี้​เขา​ถวาย​แก่​รูป​เคารพ​แล้ว”
​ก็​อย่า​รับ​ประทาน​เพื่อ​เห็น​แก่​คน​ที่​บอก​นั้น และ​เพื่อ​เห็น​แก่​มโน​ธรรม​ของเขา

​เมื่อ​พวก​ท่าน​จะ​รับ​ประ​ทาน จะ​ดื่ม หรือ​จะ​ทำ​อะไร​ก็​ตาม
จง​ทำ​เพื่อ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า
และอย่า​เป็น​ต้น​เหตุ​ที่​ทำ​ให้​ผู้อื่นหลง​ผิด​ไป

จงพยา​ยาม​ทำ​ทุก​สิ่ง​เพื่อ​ให้​พอใจ​ทุกคน
เพื่อ​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​ได้​รับ​ความ​รอด

1. เมื่อเราได้รับรู้ ถึงความล้มเหลวของบุคคลในอดีต หรือในปัจจุบัน
และรับรู้ถึงผลลัพท์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับพวกเขา

เราควรเรียนรู้ และนำมาเป็นสิ่งเตือนใจในการดำเนินชีวิต
ที่จะไม่เดินอย่างผิดพลาด เหมือนอย่างพวกเขา

2. ในพระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจนว่า รูปเคารพไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
อาหารที่คนมอบถายแก่รูปเคารพแล้ว อาหารนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ
สามารถรับประทานได้ ไม่มีผลต่อจิตวิญญาณของเราแต่ประการใด

แต่หากมโนธรรมของเรา ยังอ่อนอยู่ และรู้สึกไม่สบายใจที่จะกินอาหารเหล่านั้น
เราไม่ควรกินอาหารเหล่านั้น เพื่อเห็นแก่มโนธรรมของเราเอง

ในทำนองเดียวกัน จะกินอะไร ก็ควรคำนึงถึงมโนธรรมของผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 10 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2LlT276

คำคม

“ จง​ทำ​ทุกอย่าง เพื่อ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า ”

สรุป 1โครินธ์ 9

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 9 เปาโลมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากการรับใช้พระเจ้า แต่เขาเลือกไม่ใช้สิทธิ์นั้น เพื่อจะได้รับบำเหน็จอย่างเต็มที่

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 9

เปาโลพูดกับคริสตจักโครินธ์ ว่า

พวกเขาไม่ควรสงสัยในความเป็น​อัคร​ทูต​ของเปาโล
เพราะพวกเขา​เป็น​ผล​งาน​ของ​เปาโล​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
พวก​ท่าน​คือ​ตรา​แห่ง​อัคร​ทูต​ของ​เปาโล

​ทหาร​ย่อมได้ค่า​จ้าง​
คนที่​ทำ​สวน​องุ่น ย่อมได้​กิน​ผล​องุ่น​ใน​สวน​นั้น
คนที่​เลี้ยง​ฝูง​แกะ​ ย่อมได้​กิน​น้ำ​นม​ของ​ฝูง​แกะ​

​โมเสส​มี​เขียน​ไว้​ว่า
“อย่า​เอา​ตะกร้อ​ครอบ​ปาก​วัว​เมื่อ​มัน​กำ​ลัง​นวด​ข้าว​อยู่”
​คน​ที่ทำงาน​สม​ควร​จะ​​ได้​รับ​ประ​โยชน์ จากงานที่ทำ

เปาโล​หว่าน​ปัจ​จัย​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณแก่พวกเขา​
ก็สมควร​จะ​เกี่ยว​ปัจ​จัย​ฝ่าย​กาย​จาก​พวกเขา

แม้เปาโลจะมีสิทธิ์ แต่​ก็​ไม่​ได้​ใช้​สิทธิ์​นั้น​เลย
เพื่อ​เรา​จะ​ไม่มี​สิ่ง​กีด​ขวาง​ใดๆ ต่อ​ข่าว​ประ​เสริฐ​

องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ทรง​สั่ง​ไว้​ว่า
คน​ที่​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ ควร​ได้​รับ​การ​เลี้ยง​ชีพ​ด้วย​ข่าว​ประ​เสริฐ
แต่เปาโล​ไม่​ได้​ใช้​สิทธิ์​เหล่า​นี้​เลย

บำ​เหน็จ​ของ​เปาโล ​คือ ​ใน​การ​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​นั้น เปาโล​ประ​กาศ​โดย​ไม่​คิด​ค่า​จ้าง
เพื่อ​จะ​ไม่​ต้อง​ใช้​สิทธิ์​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​เต็ม​ที่

แม้​ว่าเปาโล​เป็น​ไท ​โดย​ไม่​ได้​อยู่​ใต้​ใคร
เขา​ก็​ยัง​ยอม​เป็น​ทาส​ของ​ทุก​คน เพื่อ​จะ​ได้​คน​มา​มาก​ยิ่ง​ขึ้น

เปาโล​ยอม​เป็น​คน​ทุก​แบบ​ต่อ​ทุก​คน
เพื่อ​ช่วย​บาง​คน​ให้​รอด​โดย​ทุก​วิถี​ทาง

เปาโล​ทำ​ทุก​อย่าง เพราะ​เห็น​แก่​ข่าว​ประ​เสริฐ
​เพื่อเขา​จะ​ได้​มี​ส่วน​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​นั้น

จง​วิ่ง​เหมือน​ผู้​ที่​จะ​ชิง​ราง​วัล​ให้​ได้
ทุ่มเทในการ​ควบ​คุม​ตัว​เอง​ใน​ทุก​ด้าน
เพราะ​มง​กุฎ​ของ​เรา​ ที่จะได้รับนั้น ​ไม่​ร่วง​โรย​เลย

เปาโล​วิ่ง​แข่ง​โดย​มี​เป้า​หมาย
​ไม่​ได้​ต่อ​สู้​เหมือน​อย่าง​นัก​มวย​ที่​ชก​ลม
เปาโล​ฝึกฝน​ตัวเอง​ให้​อยู่​ใน​ระเบียบ​วินัย​อย่าง​เคร่งครัด​ ทั้ง​ด้าน​ร่างกาย​และ​จิต​วิญญาณ ​
เพราะ​เกรง​ว่า​ เมื่อ​เปาโล​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​แก่​คน​อื่น​แล้ว
ตัว​เอง​กลับ​เป็น​คน​ที่​ใช้​การ​ไม่​ได้ไป

1. เหมือนที่คริสตจักรโครินธ์ เป็นดังตราอัตรทูตของเปาโล
คนทั้งหลายที่เราปรนนิบัติรับใช้พวกเขา เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์
คนเหล่านั้นก็เป็นดังตราแห่งเกียรติยศของเรา
จงดูแลและรับใช้พวกเขา อย่างดีที่สุด

2. เปาโลปรารถนา​จะ​ได้​มี​ส่วน​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​
ดังนั้นเขาจึงยอมทำ​ทุก​อย่าง เพราะ​เห็น​แก่​ข่าว​ประ​เสริฐ

วันนี้เราปรารถนาจะมีส่วนในข่าวประเสริฐมากแค่ไหน
ดูได้จาก ความเสียสละมากเพียงใดที่เราเสียสละเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 9 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2DDdLPw

คำคม

“ จงวิ่งแข่งอย่างสุดกำลัง โดยมีเป้าหมายที่จะนำข่าวประเสริฐไปยังผู้คน ”

สรุป 1โครินธ์ 8

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 8 ผู้ที่มีมโนธรรมที่เข้มแข็ง รู้ว่าทานอะไรก้ไม่ทำให้ตนเป็นมลทิน ควรจะงดทานอาหารบางอย่าง หากการทานอาหารนั้น เป็นทำให้พี่น้องที่มโนธรรมอ่อนแอกว่า ต้องทำสิ่งที่ผิดต่อมโนธรรมของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 8

เปาโลกล่าวแก่คริสตจักรโครินธ์ ว่า

พวกเขามีความรู้ เรื่อง​ของ​อา​หาร​ที่​บูชา​รูป​เคารพ​ ​แล้ว
ความ​รู้​นั้น​ทำ​ให้​ลำ​พอง
แต่​ความ​รัก​เสริม​สร้าง​ขึ้น

​ใคร​ถือ​ว่า​ตัว​รู้​สิ่ง​ใด​แล้ว
คน​นั้น​ยัง​ไม่​รู้​ตาม​ที่​ตน​ควร​จะ​รู้

แต่​ใคร​รัก​พระ​เจ้า
พระ​เจ้า​ก็​ทรง​รู้​จัก​ผู้​นั้น

การ​กิน​อา​หาร​ที่​บูชา​รูป​เคารพ​นั้น เรา​รู้​อยู่​แล้ว​ว่า
รูป​เคารพ​ใน​โลก​นี้​เป็น​สิ่ง​ไร้​สาระ
มี​พระ​เจ้า​แท้​จริง​เพียง​องค์​เดียว
ทุก​สิ่ง​เกิดมา​จาก​พระ​องค์​ และ​เรา​อยู่​เพื่อ​พระ​องค์

แต่​ก็พี่น้องบางคนไม่​มี​ความ​รู้​อย่าง​นี้
เมื่อเขา​กิน​อา​หาร​ที่เป็น​ของ​บูชา​แก่​รูป​เคารพ​
เขาก็ถือว่า มันเป็นของรูปเคารพแล้วจริงๆ
​มโน​ธรรม​ที่​ยัง​อ่อน​แอ​อยู่ ของเขา จึง​เป็น​มล​ทิน

อาหารต่างๆ เรา​ไม่​กิน หรือ กิน ก็ไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น
แต่​อย่า​ให้​สิทธิ​ของ​พวกเขา ทำ​ให้คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​อ่อน​แอ​สะ​ดุด

เพราะ​ว่า​ถ้า​เขา​คนที่มโนธรรมยังอ่อนแอ เห็น​​คนที่​มี​ความ​รู้นั่ง​รับ​ประ​ทาน​อาหาร​ใน​โบสถ์​ของ​รูป​เคารพ
เขาก็จะเลียนแบบ ​กิน​ของ​ที่​บูชา​แก่​รูป​เคารพ​ ทั้งที่ในใจเขารู้สึกว่า มันเป็นของรูปเคารพแล้ว

ความ​รู้​ของคนนั้น จึง​ทำ​ให้​พี่​น้อง​ที่​มี​ความ​เชื่อ​อ่อน​แอ
ซึ่ง​พระ​คริสต์​ทรง​ยอม​วาย​พระ​ชนม์ ​เพื่อ​เขา​ต้อง​พินาศ​ไป
นั่นเป็นการ​ทำ​ผิด​ต่อ​พี่​น้อง และ​ต่อ​พระ​คริสต์​ด้วย

ดังนั้น​ถ้า​การกินอา​หาร​บางอย่าง เป็น​เหตุ​ที่​ทำ​ให้​พี่​น้อง​สะดุด
ก็ไม่ควร​กินอาหารเหล่านั้น​อีก​ต่อ​ไป
เพื่อ​ว่า​จะ​ไม่​ทำ​ให้​พี่​น้อง​ต้อง​สะดุด

1. การมีความรู้ มีมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ
การมีความรัก แม้เพียงนิดเดียว พระเจ้าก็ทรงทราบและจะประทานบำเหน็จให้
ดังนั้นมีความรู้ ก็พอมีประโยชน์บ้าง แต่ก็เล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับ มีความรัก

สิ่งที่เราสมควรพัฒนาให้มากขึ้นเสมอในทุกๆวัน คือ
การพัฒนาความรัก ที่แสดงออกมาเป็นการเสียสละเพื่อผูัอื่น

2. การทำสิ่งใดๆ ที่จิตสำนึก(มโนธรรม)ของตน รู้สึกว่า ถูก
สิ่งนั้นอาจจะถูก เมื่อสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า
หรืออาจจะผิด เมื่อขัดแย้งพระคำของพระเจ้า

แต่การทำสิ่งใดๆ ที่จิตสำนึก(มโนธรรม)ของตน รู้สึกว่า ผิด
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิด อย่างแน่นอน
เพราะรู้สึกว่า เป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็ยัง ฝืนทำอีก

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 8 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/35SV3iU

คำคม

“ ความ​รู้​ทำ​ให้ตน​ลำ​พอง แต่​ความ​รัก​ทำให้ตนเป็นพระพรแก่ผู้อื่น ”

สรุป 1โครินธ์ 7

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 7 เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราให้มาเป็นผู้เชื่อ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใด ก็​ให้​อยู่​ใน​สภาพ​นั้น​กับ​พระ​เจ้า อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 7

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

​คนคิดจะไม่แต่งงานเลย​ ก็​ดี​แล้ว
แต่​เพื่อป้องกัน​การ​ล่วง​ประ​เวณี ​ชาย​ หญิง ​แต่​ละ​คน​ ก็ควรแต่งงาน

สามี​ ภรรยา พึง​มีเพศสัม​พันธ์​กัน​ตาม​ควร ไม่ควรปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กัน
ยกเว้น ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราว เพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐาน
แล้ว​จึง​ค่อย​มา​มี​ความ​สัม​พันธ์​กัน​อีก
เพื่อ​ไม่​ให้​ซา​ตาน​ล่อ​ลวง​ให้​ทำ​ผิด​ เพราะ​ตัว​อด​ไม่​ได้

สามีภรรยาพึงรู้ว่า ทั้งสอง​ไม่​มี​อำ​นาจ​เหนือ​ร่าง​กาย​ของ​ตน
แต่คู่สมรสของตน ต่างหากที่​มี​อำ​นาจ​เหนือ​ร่าง​กาย​ของตน

คน​ที่​ไม่​แต่ง​งาน​และ​พวก​แม่​ม่าย หากไม่แต่ง​ก็​ดี​แล้ว
แต่​ถ้า​ควบ​คุม​ตัว​ไม่​อยู่ ก็​จง​แต่ง​งาน​เสีย​เถิด

ส่วน​คน​ที่​แต่ง​งาน​แล้ว อย่า​ให้​สามีภรร​ยา​แยก​จากกัน
แต่​ถ้า​แยกสามี​แล้ว ก็​อย่า​ให้​​แต่ง​งาน​ใหม่
หรือ​ไม่​ก็​ให้กลับมา​คืน​ดี​กันใหม่

ถ้า​พี่​น้อง​คน​ใด ​มี​ภรร​ยา หรือ สามี ​ที่​ไม่​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์
คู่สมรส​ที่​ไม่​เชื่อ​นั้น ​ได้​รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​ทางคู่สมรสของตน
และ​ลูกๆ ก็​บริ​สุทธิ์ด้วย

แต่​ถ้า​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​จะ​แยก​จาก​ไป ก็​ให้​เขา​แยก​จาก​ไป​เถิด

อย่าง​ไร​ก็​ตาม ​พระ​เจ้า​ทรง​เรียก​แต่​ละ​คน​ใน​สภาพ​อย่าง​ไร
ก็​ให้​เขา​ดำ​เนิน​ต่อ​ไป​อย่าง​นั้น

คนที่​เข้า​สุ​หนัต​แล้ว ก็​อย่า​ให้​เขา​ลบ​รอย​นั้น​เสีย
หรือคน​ที่​​ไม่​ได้​เข้า​สุ​หนัต ก็​อย่า​ให้​เขา​เข้า​สุ​หนัต

คนที่พระ​เจ้า​ทรง​เรียก ​เมื่อ​ยัง​เป็น​ทาส​อยู่​
​ถ้า​สา​มารถ​เป็น​ไท​ได้ ก็​จง​ใช้​สิทธิ์​นั้น
แต่ต่อให้พ้นทาสไม่ได้ เขาก็ยัง​เป็น​เสรี​ชน​ของ​พระเจ้า

และคนที่พระ​เจ้า​ทรง​เรียก เมื่อ​เป็น​ไท
คน​นั้น​เป็น​ทาส​ของ​พระ​คริสต์
พระ​เจ้า​ทรง​ซื้อ​พวก​ท่าน​ด้วย​รา​คา​สูง อย่า​ไปเป็น​ทาส​ของ​มนุษย์​เลย

แต่​ละ​คน​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​ใน​สภาพ​ใด
ก็​ให้​อยู่​ใน​สภาพ​นั้น​กับ​พระ​เจ้า

คน​โสด​นั้น เปาโลเสนอว่า ไม่ต้องแต่งงานน่าจะคุ้มกว่า
เพราะ​เหตุ​ความ​ทุกข์​ยาก​ ​ใกล้​จะมา​ถึงแล้ว

คนที่แต่งงานแล้ว อย่า​หา​ทาง​ทิ้ง​ภรรยา​เลย

คนที่แต่งงานแล้ว ​ให้​​ดำ​เนิน​ชีวิต​เหมือน​กับ​ไม่​มี​ภรร​ยา
คน​ที่​เศร้า​โศก เหมือน​กับ​ไม่​ได้​เศร้า​โศก
คน​ที่​ชื่น​ชม​ยินดี เหมือน​กับ​ไม่​ได้​ชื่น​ชม​ยินดี
​คน​ที่​ซื้อ ก็​เหมือน​กับ​ว่า​ไม่​มี​อะไร​เลย
คน​ที่​ใช้​ของ​โลก​นี้ ก็​เหมือน​กับ​ว่า​ไม่​ได้​ใช้​อย่าง​เต็ม​ที่
เพราะ​ระบอบ​ของ​โลก​นี้​กำ​ลัง​ล่วง​ไป

แต่คนที่​ไม่ได้แต่งงาน ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่แต่งงาน
เพราะไม่ต้องพะวงกับการปรนนิบัติคู่ของตน
สามารถทุ่มเทในการปรนนิบัติพระเจ้าได้อย่างเต็มที่

แต่​ถ้า​ใคร​คิด​ว่า​ไม่​อาจ​จะ​ปฏิ​บัติ​อย่าง​สม​ควร​ต่อ​คู่​หมั้น​ของ​ตนได้ เพราะมี​ความ​รัก​ร้อน​แรง
​ให้​เขา​แต่ง​งาน​เสียดีกว่า

คนที่คู่สมรสตายไปจะ​แต่ง​งานใหม่​ก็​ได้​ ตาม​ความ​ต้องการ
แต่​ต้อง​เป็น​ผู้​ที่​เชื่อ​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า

1. คนที่มีคู่สมรสไม่ได้เชื่อในพระเจ้า สามารถเป็นพระพรแก่คู่ครองของตนได้
ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า
ซึ่งอาจจะชักนำให้คู่ครองของตน ให้มาเชื่อในพระเจ้าได้

2. เนื่องจากสิ่งต่างๆในโลกนี้กำลังล่วงไป
เราจึงไม่ควรดำเนินชีวิต ด้วยการสนใจ จดจ่อกับสิ่งของในโลกนี้
คนที่มีหรือเป็นเช่นไร ก็ไม่ควรใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้น
ถ้าควรใส่ใจว่า อนาคตของเรา ในสวรรค์จะเป็นเช่นไรดีกว่า

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 7 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2Y5bPsl

คำคม

“ จงภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราในวันนี้ แล้วใช้สิ่งเหล่านั้นทุ่มเทในการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ ”

สรุป 1โครินธ์ 6

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 6 คริสเตียนไม่ควรฟ้องร้องกันเอง และต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์สมกับเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 6

เปาโลบอกกับคริสเตียนที่โครินธ์ ว่า

พวกเขาไม่ควรไปฟ้องกันต่อคนที่ไม่เชื่อ
แต่ควรตัดสินกันเอง ท่ามกลาง​ธรร​มิก​ชน​

เพราะสักวันหนึ่งธรรมิกชน​จะ​พิ​พาก​ษาแม้แต่​พวก​ทูต​สวรรค์
ดังนั้นเรื่อง​ของ​ชีวิต​นี้ ก็ควร​จะ​ตั้ง​คน​ที่​คริสต​จักร​ ยอม​รับ​ให้​ตัด​สิน​

อัน​ที่​จริง เมื่อ​ไป​เป็น​ความ​กัน​พวกเขา​ก็​ตก​จาก​ระดับ​ที่​ควร
พวกเขาควร​ยอม​ทน​ต่อ​การ​ร้าย​เสีย​ดี​กว่า ไปฟ้องร้องกัน

พวกเขาไม่ควร​ทำ​ร้าย​กัน และ​โกง​กัน​

เพราะคน​ไม่​ชอบ​ธรรม​จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า
พวก​ที่​ล่วง​ประ​เวณี พวก​ไหว้​รูป​เคารพ พวก​ผิด​ผัว​ผิดเมีย พวก​โส​เภ​ณี​ชาย พวก​รัก​ร่วม​เพศ
พวก​ขโมย พวก​ที่​โลภ พวก​ขี้​เมา พวก​ชอบ​กล่าว​ร้าย พวก​ฉ้อ​โกง
จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระเจ้า

บาง​คนเคยเป็น​อย่าง​นี้ แต่​เดี๋ยวนี้ เรา​ได้​รับ​การ​ล้าง​ชำระ​ ​ให้​บริ​สุทธิ์​แล้ว
และ​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​แล้ว​ โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​ ​และ​โดย​พระวิญญาณบริสุทธิ์

เราทำ​ทุก​สิ่ง​ได้ แต่​ไม่​ใช่​ทุก​สิ่ง​นั้น​เป็น​ประ​โยชน์
ดังนั้น อย่ายอม​อยู่​ใต้​อำ​นาจ​ของ​สิ่ง​ใด ที่จะจับเราเป็นทาส​เลย

อา​หาร​มี​ไว้​สำ​หรับ​ท้อง และ​ท้อง​ก็​สำ​หรับ​อา​หาร
แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​ทั้ง​ท้อง​และ​อา​หาร​สูญ​สิ้น​ไป

ส่วนร่าง​กาย​นั้น​ไม่​ได้​มี​ไว้​สำ​หรับ​การ​ล่วง​ประ​เวณี
แต่​มี​ไว้​สำ​หรับ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มี​ไว้​สำ​หรับ​ร่าง​กาย

พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​พระเยซูคริสต์​เป็น​ขึ้น​มา
และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​ให้​เรา​เป็น​ขึ้น​มา ​โดย​ฤทธา​นุภาพ​ของ​พระ​องค์

ร่าง​กาย​ของเรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​คริสต์
ดังนั้น จะนำมา​ทำ​เป็น​อวัยวะ​ของ​หญิง​โส​เภ​ณี ย่อมไม่ถูกต้อง​

คน​ที่​ผูก​พัน​กับ​หญิง​โสเภณี ​ก็​เป็น​ร่าง​กาย​เดียว​กับ​นาง
เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน

แต่​คน​ที่​ผูก​พัน​กับ​พระเยซู ก็​เป็น​จิต​วิญ​ญาณ​เดียว​กับ​พระ​องค์

ดังนั้นจง​หลีก​หนี​จาก​การ​ล่วง​ประ​เวณี
เพราะเป็นการทำ​ผิด​ต่อ​ร่าง​กาย​ของ​ตน​เอง
ซึ่ง​เป็น​วิหาร​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​

เรา​ไม่​ใช่​เจ้า​ของ​ตัว​​เอง
เพราะ​​พระ​เจ้า​ทรง​ซื้อ​เรา​ไว้​แล้ว​ด้วย​รา​คา​สูง
จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า ด้วย​ร่าง​กาย​ของ​เราเถิด

1. สักวันหนึ่งเราจะนั่งบัลลังก์ร่วมกันกับพระคริสต์
และ​จะ​พิ​พาก​ษา​พวก​ทูต​สวรรค์ทั้งหลาย

ด้วยเหตุนี้เราควรรู้ตัว และเตรียม โดยการดำเนินชีวิตในโลกนี้
อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้า และรู้จักสิทธิอำนาจของตน

2. ​ท้องและ​อา​หาร เป็นของคู่กัน
ดังนั้นการทานอาหาร จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม
แต่​ถึงกระนั้นสักวัน​ทั้ง​ท้อง​และ​อา​หาร ก็จะ​สูญ​สิ้น​ไป

แต่ร่างกายที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับ การล่วงประเวณี เป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้
คนที่มีพระวิญญาณในชีวิต แต่ยังล่วงประเวณี จึงเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมื่อร่งกายนี้ ไม่ใช่ของเราเองแล้ว เป็นของพระเจ้าผู้ทรงซื้อไปแล้ว
เรายิ่งไม่สมควรให้ร่างกายที่เป็นของพระเจ้า ทำสิ่งที่ไม่เหมาะกับร่างกายนี้
และยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจอีกด้วย

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 6 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2L6vxP2

คำคม

“ ชีวิตเรา​ได้​รับ​การ​ล้าง​ชำระ​​ให้​บริ​สุทธิ์​แล้ว โดยพระคริสต์ ก็ควรใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ ”

สรุป 1โครินธ์ 5

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 5 คริสตจักรไม่ควรประนีประนอมกับคนที่ทำบาปอย่างจงใจ โดยไม่คิดจะกลับใจ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 5

เปาโลกล่าวกับคริสตจักรที่โครินธ์ ว่า

ใน​พวกเขามีการ​ผิด​ประ​เวณี อย่างร้ายแรง คือ
​คน​หนึ่ง​ได้​เอา​ภรร​ยา​ของ​บิดา ​มา​เป็น​เมีย
พวกเขาแทนที่จะโศกเศร้าและขับคนนั้นออกจากคริสตจักร
แต่กลับยัง​หยิ่ง​ผยอง คิดว่าไม่เห็นเป็นไร

พวกเขาจง​มอบ​คน​เช่น​นี้​ ให้​ซาตาน​ทำ​ลาย​เนื้อ​หนัง
เพื่อ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​เขา​จ​ะได้​รับ​ความ​รอด ใน​วัน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า

การ​ที่พวกเขา​โอ้​อวด​นั้น ว่า พวกเขาทำบาปได้ ไม่เป็นไร นั้น
เป็น​สิ่งไม่ถูกต้องเลย
​เชื้อ​เก่าเพียงนิดเดียว ที่ถูกปล่อยปละละเลย
ก็อาจจะสร้างปัญหาใหญ่โตได้

​พระ​คริสต์​ผู้​ทรง​เป็น​ปัส​กา​ของ​เรา ​ถูก​ถวาย​บูชา​แล้ว
ดังนั้น​ให้​เรา​ถือ​ปัส​กา​นั้น ​ด้วย​ขนม​ปัง​ไร้เชื้อ คือ​ความ​จริง​ใจ​และ​สัจจะ

การคบ​คน​ใน​โลก​นี้​ที่​เป็น​คน​ล่วง​ประ​เวณี คน​โลภ คน​ฉ้อ​โกง​หรือ​คน​ไหว้​รูป​เคารพ
เรายังคบได้
แต่​ ​คน​ที่​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​พี่​น้อง​แล้ว แต่​ยัง​ล่วง​ประ​เวณี โลภ ไหว้​รูป​เคารพ ชอบ​กล่าว​ร้าย เป็น​คน​ขี้​เมา และ​เป็น​คน​ฉ้อ​โกง
อย่าไปคบ แม้​จะ​กิน​ด้วย​ก็​อย่า​เลย

เพราะคน​ภาย​นอก​นั้น ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​พิพาก​ษาเอง
แต่คนภายในนั้น ให้เราจัดการ เพื่อ​กำ​จัด​คน​ชั่ว​ออก​จาก​พวกเรา

1. “มอบ​คน​เช่น​นี้​ ให้​ซาตาน​ทำ​ลาย​เนื้อ​หนัง เพื่อ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​เขา​จ​ะได้​รับ​ความ​รอด”
หมายถึง ขับคนนั้นออกจากคริสตจักร และเมื่อเขาพ้นจากการปกคลุมจากสิทธิอำนาจของคริสตจักรแล้ว
​ซาตาน​จึงมีสิทธิ​นำ​ความ​ทุกข์​ทรมาน​ฝ่าย​ร่างกาย​มา​สู่​คนนั้น
​เพื่อ​จะ​เขาได้​กลับ​ใจ​ใหม่​ และ​ละ​ทิ้ง​ความ​บาป​ผิด​ของ​เขา

2. พระเยซูคริสต์เป็นแกะปัสกาให้แก่เราแล้ว
เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ที่ถวายเพื่อชำระบาปของเราแล้ว

ดังนั้นให้เราเข้าร่วมปัสกา ด้วยขนมปังที่ไร้ ของความชั่ว ของพฤติกรรมชั่ว
คือด้วยขนมปัง ที่จริงใจต่อพระเจ้า และ ดำเนินชีวิตตามความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า

ชีวิตของเรา ผู้อยู่ในพระคริสต์ ควรจะรังเกียจบาป และละทิ้งบาป และพร้อมที่จะกลับใจจากบาปเสมอเมื่อผิดพลาดพลั้งไป


3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 5 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/33ujVMc

คำคม

“ จงช่วยพี่น้องที่ทำบาปให้กลับใจใหม่ ด้วยความรักของพระเจ้า ”

สรุป 1โครินธ์ 4

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 4 เปาโลเรียกร้องให้คริสเตียนโครินธ์ ทำตามแบบอย่างของเปาโล ในการอดทน และตรากตรำเพื่อพระคริสต์ เหมือนอย่างที่เปาโลได้ทำ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 4

เปาโล กล่าวแก่คริสเตียนที่โครินธ์ ว่า

ให้เรา​ทุก​คน​ถือ​ว่า ตน​เป็น​เหมือน​คน​รับ​ใช้​ของ​พระ​คริสต์
และ​เป็น​ผู้​รับ​มอบ​หน้าที่ ให้​ดู​แล​สิ่ง​ล้ำ​ลึก ​ของ​พระ​เจ้า
ซื่งแสดงว่า เราถูกคาด​หวัง​ว่า ​ต้อง​เป็น​คน​ที่​ไว้​วางใจ​ได้

​เปาโล ไม่สนใจว่า ใครจะ​ไต่สวน​ตัว​เขา
​แม้​ตัวเปาโลเอง​ก็​ไม่​ได้​ไต่​สวน​ตัว​เอง
แต่​เรื่องนี้​ก็​ไม่​ได้​หมายความว่า เขาถูก​นับ​ว่า​ไร้​ความ​ผิด
แต่พระเจ้าจะเป็นผู้ทรง​ไต่​สวน​ตัว​เอง

ดังนั้น​อย่า​ตัด​สิน​สิ่ง​ใด​ก่อน​ถึง​เวลา
จง​คอย​จน​กว่า​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เสด็จ​มา
พระ​องค์​จะ​ทรง​เปิด​เผย​สิ่ง​ที่​ซ่อน​อยู่​ รวมทั้งความ​มุ่ง​หมาย​ของ​จิต​ใจ​ด้วย
เมื่อ​นั้น​แต่​ละ​คน​จะ​ได้​รับ​คำ​ชม​เชย​จาก​พระ​เจ้า

อย่า​ออก​นอก​ขอบ​เขต​ของ​พระ​คัม​ภีร์
เพื่อ​ว่า​จะ​ไม่​หยิ่ง​ผยอง​ ใน​การ​ยก​คน​หนึ่ง​เหยียด​อีก​คน​หนึ่ง

ทุกอย่างที่เรา​มี​ ล้วนแต่เราได้​รับ​มาจากพระเจ้า
เราจึง​ไม่สามารถโอ้​อวด​ได้

พระ​เจ้า​ทรง​จัด​เปาโล ​ผู้​เป็น​อัคร​ทูต​ไว้​ท้ายสุด ต่ำสุด
เป็นเหมือน​ ​พวก​ที่ต้อง​โทษ​ประ​หาร
เป็น​เหมือนคน​โง่​ คน​อ่อน​แอ คนไร้​เกียรติ
เพราะเห็นแก่พระคริสต์

จน​ถึง​เวลา​นี้เปาโล​ก็​ยัง​หิว ยังขาด​เครื่อง​นุ่ง​ห่ม ถูก​โบย​ตี และ​ไม่​มี​บ้าน​อยู่

เปาโล​ทำ​งาน​ตราก​ตรำ​ด้วย​มือ​ของตน
แต่ก็ยังถูก​ด่า ถูก​ข่มเหง​
แต่เปาโลก็​ทน​เอาและอวยพร คนเหล่านั้น

เปาโล​ถูก​กล่าว​ร้าย​ จน​เป็น​เหมือน​เศษ​เดน​ของ​โลก และ​​ราคี​ของ​ทุก​สิ่ง
​จน​ถึง​เวลาที่เขียนจดหมาย​นี้

​ใน​พระ​คริสต์ เปาโลได้ให้กำเนิดแก่พวกเขา ในฝ่ายวิญญาณ
ดังนั้นเปาโลจึง​ขอ​ให้พวกเขา​ทำ​ตาม​อย่างเปาโล

เปาโลได้ส่ง​ทิ​โม​ธี มา​หา​พวกเขา
เพื่อ​ช่วย​ให้พวกเขา​ระลึก​ถึง ​หลัก​การ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ของ​เปาโล​ใน​พระ​คริสต์

ถ้า​พระเจ้าทรง​โปรด เปาโลจะ​มา​หาพวกเขา​ใน​ไม่​ช้า​นี้
และ​จะ​พิสูจน์คน​ที่​หยิ่ง​ผยอง​เหล่า​นั้น
ไม่ใช่คำพูด แต่​จะ​มาพิสูจน์​ฤทธิ์​เดช​ของ​พวก​เขา
เพราะ​ว่า​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า​ไม่​ใช่​เรื่อง​ของ​ถ้อย​คำ แต่​เป็น​เรื่อง​ฤทธิ์​เดช

1. การ​ออก​นอก​ขอบ​เขต​ของ​พระ​คัม​ภีร์ จะทำให้ติดกับดักแห่งความ​หยิ่ง​ผยอง​
ดังนั้น ควรดำเนินชีวิต โดยใช้พระคัมภีร์เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจสิ่งต่างๆในชีวิตอยู่เสมอ

2. ในฐานะคนรับใช้ของพระคริสต์ เปาโล​ได้ทำ​งาน​ตราก​ตรำ​ อดทนต่อความยากลำบากต่างๆและการถูกข่มเหง
เพื่อให้ข่าวประเสริฐมาถึง พี่น้องในเมืองโครินธ์

ในทำนองเดียวกัน ในฐานะที่พวกเขาทุกคนก็เป็นคนรับใช้ของพระคริสต์ เหมือนกับเปาโล
พวกเขาจึงควรอดทนและให้อภัยต่อกัน รักกัน แม้จะต้องพบกับความทุกข์ยากลำบาก
เหมือนอย่างที่เปาโล ได้วางแบบอย่างไว้

มีมิชชันารีมากมาย ทนทุกข์ยากลำบาก จนข่าวประเสริฐได้มาถึงเราในวันนี้
เราเองก็สมควรอดทนต่อความยากลำบาก เพื่อให้ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์
ผ่านจากชีวิตของเรา ไปสู่ผู้คนมากมาย

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 4 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/33q495a

คำคม

“ เรื่องของพระเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูด แต่เป็นเรื่องของฤทธิ์เดชที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆ ”

สรุป 1โครินธ์ 3

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 3 ผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ได้มีพระเยซูคริสต์เป็นรากฐาน และสิ่งที่แต่ละคนก่อสร้างขึ้นมาบนรากฐานนี้ ​จะ​ได้​บำ​เหน็จ​ตาม​การ​งาน​ของ​ตน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 3

เปาโลพูด​กับ​คริสเตียนที่โครินธ์ ว่า
พวกเขายังเป็นเหมือนทารกฝ่ายวิญญาณ
ซึ่งยังต้องเลี้ยง​​ด้วย​น้ำ​นม ไม่​ใช่​ด้วย​อา​หาร​แข็ง
เพราะพวกเขา​ยัง​อยู่​ฝ่าย​เนื้อ​หนัง ยัง​อิจ​ฉา​กัน ​ขัด​เคือง​ใจ​กัน
แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็น​ศิษย์​ของ​เปา​โล ​ของ​อปอล​โล

ทั้งที่เปาโลก็แค่ปลูก อปอล​โลก็แค่​รด​น้ำ
แต่​พระ​เจ้า​ต่างหาก ที่ทรง​ทำ​ให้​เติบ​โต
พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ให้​เติบ​โต​นั้น​ ต่าง​หาก​ที่​สำ​คัญ

คน​ที่​ปลูก​และ​คน​ที่​รด​น้ำ​ ก็​เป็น​พวก​เดียว​กัน
และ​ทุก​คน​ก็​จะ​ได้​บำ​เหน็จ​ตาม​การ​งาน​ของ​ตน

โดย​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า เปาโลได้​วาง​ราก​ให้พวกเขาแล้ว​ ​คือ​ พระ​เยซู​คริสต์
บน​ราก​นั้น​ถ้า​ใคร​จะ​ก่อ​ขึ้น​ด้วย​ทอง​คำ เงิน เพชร​พลอย ไม้ หญ้า​แห้ง​หรือ​ฟาง
การ​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​ก็​จะ​ปรา​กฏ​ให้​เห็น ในวัน​พิพาก​ษา​
โดย​จะถูก​พิสูจน์​ด้วยไฟ

ถ้า​การ​งาน​ของ​ใคร​ที่​ก่อ​ขึ้น​ทน​อยู่​ได้ คน​นั้น​ก็​จะ​ได้​บำ​เหน็จ
ถ้า​การ​งาน​ของ​ใคร​ถูก​เผา​ไหม้​ไป คน​นั้น​ก็​จะ​​รอด แต่​เหมือน​ดัง​รอด​จาก​ไฟ

เราเป็น​วิ​หาร​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​ใน​เรา
ถ้า​ใคร​ทำ​ลาย​วิหาร​ของ​พระ​เจ้า พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ทำ​ลาย​คน​นั้น

อย่า​ให้​ใคร​หลอก​ลวง​ตัว​เอง
ถ้า​ใคร​คิด​ว่า​ ตัว​เป็น​คน​มี​ปัญ​ญา ​ตาม​หลัก​ของ​ยุค​นี้
จง​ให้​คน​นั้น​ยอม​เป็น​คน​โง่
เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​คน​มี​ปัญ​ญา

เพราะ​ว่า​ปัญ​ญา​ของ​โลก​นี้ เป็น​ความ​โง่​และเป็น​สิ่ง​ไร้​ประ​โยชน์ ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​เจ้า
พระ​องค์​ทรง​จับ​คน​มี​ปัญ​ญา​ ด้วย​อุบาย​ของ​พวก​เขา​เอง

อย่า​ให้​ใคร​ยก​มนุษย์​ขึ้น​อวด เพราะ​ว่า​ทุก​สิ่ง​เป็น​ของ​พวกเขา
และ​พวกเขาเป็น​ของ​พระ​คริสต์
และ​พระ​คริสต์​ทรง​เป็น​ของ​พระ​เจ้า

1. การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ไม่ได้ดูที่ มีของประทาน ความสามารถมากมายเพียงใด
แต่ดูที่ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า มากเพียงใด

ให้เราพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์

2. ถ้า​ใคร​ทำ​ลาย​วิหาร​ของ​พระ​เจ้า ​จะพบกับอันตรายอย่างใหญ่หลวง
เราเป็นวิหารของพระเจ้า ดังนั้นเราต้องรู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ
พี่น้องคริสเตียนคนอื่น พวกเขาก็เป็นวิหารของพระเจ้า
ดังนั้น เราต้องระมัดระวังให้ดี ที่จะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำร้าย หรือทำลายพวกเขา

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 3 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2QWItuW

คำคม

“ ​ปัญ​ญา​ของ​โลก​นี้ เป็น​ความ​โง่​และ​ไร้​ประ​โยชน์ ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​เจ้า ”

สรุป 1โครินธ์ 2

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ บทที่ 2 เปาโลไม่ได้ใช้วาทศิลป์ เพื่อกาศข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐเป็นความล้ำลึกของพระเจ้า ต้องพึ่ง​การ​สำ​แดง​ของพระ​วิญ​ญาณ​และ​ฤทธา​นุ​ภาพของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 2

เปาโลกล่าวแก่พี่น้องที่โครินธ์ ว่า

เปาโลได้​ประ​กาศ​ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า​แก่​พวกเขา
​ไม่​ใข่​ด้วย​ถ้อย​คำ​หวาน​หู​ หรือ​​ฉลาด​ปราด​เปรื่อง
พูด​แต่​เรื่อง​พระ​เยซู​คริสต์​และ​การ​ที่​พระ​องค์​ทรง​ถูก​ตรึง​ที่​กาง​เขน

เปาโลมาหาพวกเขาด้วย​ความ​อ่อน​แอ ด้วย​ความ​กลัว​และ​ความ​หวาด​หวั่น​มาก
คำ​พูด​และ​คำ​เทศ​นา​ของเปาโล ​เป็น​การ​สำ​แดง​พระ​วิญ​ญาณ​และ​ฤทธา​นุ​ภาพของพระเจ้า
เพื่อ​ความ​เชื่อ​ของพวกเขา ​จะ​ไม่​ขึ้น​กับ​ปัญ​ญา​ของ​มนุษย์
แต่​ขึ้น​กับ​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​เจ้า

ดังนั้น​ปัญ​ญาที่กล่าวถึง จึง​ไม่​ใช่​ปัญ​ญา​ของ​ยุค​นี้ หรือ​ของ​อำ​นาจ​ครอบ​ครอง​ยุค​นี้ ซึ่ง​กำ​ลัง​เสื่อม​สูญ​ไป
แต่​เป็น​พระ​ปัญ​ญา​ของ​พระ​เจ้า ​ซึ่ง​เป็น​ความ​ล้ำ​ลึก เกี่ยวกับ​การ​รับ​ศักดิ์​ศรี​ของ​พวกเรา
ไม่​มี​อำ​นาจ​ครอบ​ครอง​ใดๆ ใน​ยุค​นี้​รู้​จัก​พระ​ปัญ​ญา​นี้

สิ่ง​ที่​ตา​ไม่​เห็น หู​ไม่​ได้​ยิน และ​สิ่ง​ที่​ใจ​มนุษย์​คิด​ไม่​ถึง
คือ ​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​จัด​เตรียม​ไว้ ​สำ​หรับ​คน​ที่​รัก​พระ​องค์

พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สำ​แดง​สิ่ง​เหล่า​นี้​กับ​เรา ​ทาง​พระ​วิญ​ญาณ
เพราะ​ว่า​พระ​วิญ​ญาณ​ทรง​หยั่ง​รู้​ ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า
ดังนั้นเราจึงสามารถ​รู้​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​แก่​เรา

​เรื่อง​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ มีแต่คน​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​เท่านั้น ที่จะฟังเข้าใจได้
คน​ทั่ว​ไป​จะ​ไม่​รับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ เพราะ​เห็น​ว่า​เป็น​เรื่อง​โง่ และ​ไม่​สา​มารถ​เข้า​ใจได้

เพราะ​จะ​เข้า​ใจ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ได้ ก็​ต้อง​​พึ่ง​พระ​วิญ​ญาณ
เรา​ก็​มี​พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา

1. ถ้าเราประกาศโดยอาศัยสติปัญญาของมนุษย์ อาจดูเหมือนจะเกิดผลดีในระดับนึง ในสายตาของมนุษย์
แต่ถ้าอาศัยการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชของพระเจ้า
จะเกิดผลที่นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง อย่างถาวรให้เกิดขึ้น

ให้เรารับใช้พระเจ้า ด้วยการพึ่งพาฤทธานุภาพและการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เป็นหลักและเป็นแก่น ของการรับใช้ของเรา
ซึ่งสิ่งนี้ไม่สามารถแยกออกจากการอธิษฐานได้เลย

2. พระเจ้าทรงประทานพระพรนานาประการ ในฝ่ายวิญญาณให้แก่เราแล้ว
แต่เราจำเป็นต้องพึ่งพาการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
จึงจะสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้น
และนำไปใช้ให้เกิดผล เป็นพระพรได้

จงสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พึ่งพาพระองค์ให้มากที่สุด ในทุกพื้นที่ของชีวิต

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 2 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/35FEhDT

คำคม

“ พระเจ้าได้ทรงเตรียมสิ่งดีเลิศที่มนุษย์คิดไม่ถึง ให้เราแล้ว ”

สรุป 1โครินธ์ 1

ภาพรวม

 • 1โครินธ์ เป็นจดหมายที่เปาโล เขียนถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ ซึ่งเป็นคริสตจักรที่เปาโลได้ก่อตั้งขึ้น ขณะนั้นมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในคริสเตจักร เปาโลจึงเขียนจดหมายนี้ เพื่อแนะนำในสิ่งที่พวกเขาควรจะทำ
 • 1โครินธ์ บทที่ 1 เปาโลขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงประทาน ของประทานและพระคุณมากมายแก่คริสตจักรโครินธ์ และทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 1

เปา​โล และ​โสส​เธ​เนส​ ได้เขียนจดหมายถึง คริสต​จักรที่​เมือง​โค​รินธ์
ซึ่งเปาโลได้ย้ำว่า พวกเขาได้​รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​แล้วใน​พระ​เยซู​คริสต์
และ​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​ให้​เป็น​ธรร​มิก​ชน

เปาโล ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า เพราะ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ที่ประ​ทาน​แก่​พวกเขา อย่างมากมาย
จนพวกเขาได้​รับ​ความ​บริ​บูรณ์​ทุก​ด้าน​
ทั้ง​ด้าน​วา​จา​ และ​ความ​รู้​ทุก​อย่าง
และ​พวกเขาไม่​ได้​ขาด​ของ​ประ​ทาน​เลย
พระเยซู​จะ​ทรง​ให้​พวกเขา​ มั่น​คง​อยู่ ​จน​ถึง​ที่​สุด
เพื่อ​ให้พวกเขา​ จะปราศ​จาก​ที่​ติ​ ใน​วัน​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​

พระเจ้าทรง​เรียก​พวกเขามา ​ให้​สัม​พันธ์​สนิท​กับ​ ​พระ​เยซู​คริสต์​

เปาโลได้ขอร้อง​ให้ พวกเขา​ปรอง​ดอง​กัน แต่ให้เห็นฟ้องต้องกัน​ใน​ความ​คิด​เห็น
อย่าแบ่งแยกว่า ใครเป็นศิษย์ของใคร

พระเยซูได้ทรง​ส่ง​เปาโล​มาเพื่อ​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ
ไม่​ใช่​ด้วย​การ​พูด​อัน​ชาญ​ฉลาด
​เพื่อ​ว่า​เรื่อง​กาง​เขน​ของ​พระ​คริสต์​ จะ​ไม่​หมด​ฤทธิ์​เดช

คน​ที่​กำ​ลัง​จะ​พินาศ​ ก็​เห็น​ว่า​เรื่อง​กาง​เขน​เป็น​เรื่อง​โง่
แต่​เรา​ที่​กำ​ลัง​จะ​รอด​เห็น​ว่า ​เป็น​ฤท​ธา​นุภาพ​ของ​พระ​เจ้า

พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​ปัญ​ญา​ฝ่าย​โลก​เป็น​ความ​โง่​ไป
เพราะโลก​ไม่​อาจ​รู้​จัก​พระ​เจ้า​ได้​ โดย​ปัญ​ญา​ของ​ตน
พระ​เจ้า​จึง​พอ​พระ​ทัย​จะ​ช่วย​พวก​ที่​เชื่อ​ให้​รอด​ โดย​คำ​เทศ​นา​โง่ๆ
คือ​เรื่อง​พระ​คริสต์​ทรง​ถูก​ตรึง​ที่​กาง​เขน​นั้น
ซึ่งเราถือ​ว่า​ พระ​คริสต์​ทรง​เป็น​ฤท​ธา​นุ​ภาพ ​และ​พระ​ปัญ​ญา​ของ​พระ​เจ้า

ความ​เขลา​ของ​พระ​เจ้า ​ยัง​มี​ปัญ​ญา​ ยิ่ง​กว่า​ปัญ​ญา​ของ​มนุษย์
และ​ความ​อ่อน​แอ​ของ​พระ​เจ้า ​ก็​ยัง​มี​กำ​ลัง​มาก​ ยิ่ง​กว่า​กำ​ลัง​ของ​มนุษย์

​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เลือก​พวก​ที่​โลก​ถือ​ว่า​โง่
เพื่อ​ทำ​ให้​พวก​มี​ปัญ​ญา​อับ​อาย
และ​ได้​ทรง​เลือก​พวก​ที่​โลก​ถือ​ว่า​อ่อน​แอ
เพื่อ​ทำ​ให้​พวก​ที่​แข็ง​แรง​อับ​อาย
​ทรง​เลือก​พวก​ที่​โลก​ถือ​ว่า​ต่ำ​ต้อย​และ​ดู​หมิ่น และ​เห็น​ว่า​ไม่​สำ​คัญ
เพื่อ​ทำ​ลาย​สิ่ง​ซึ่ง​โลก​เห็น​ว่า​สำ​คัญ

เพื่อ​ไม่​ให้​มนุษย์​สัก​คน​หนึ่ง ​โอ้​อวด​เฉพาะ​พระ​พักตร์พระ​เจ้า​ได้
โดย​พระ​องค์ เราจึง​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
ผู้​ทรง​เป็น​พระ​ปัญ​ญา​จาก​พระ​เจ้า​ ทรง​เป็น​ผู้​ทำ​ให้​เรา​ชอบ​ธรรม
ทรง​เป็น​ผู้​ชำระ​เรา​ให้​บริ​สุทธิ์ และ​ทรง​เป็น​ผู้​ไถ่​บาป

1. โดยพระเยซูคริสต์ เราได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​ให้​เป็น​ธรร​มิก​ชน
และเราได้​รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​ พ้นจากบาป เป็นคนชอบธรรมแล้ว
ไม่ใช่โดยการกระทำดีของเราเอง แต่โดยพระคุณของพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์

ให้เราชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ได้รับนี้
และดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระองค์ทรงประทานพระคุณเหลือล้นแก่เรา เถิด

2. ปัญญาแห่งโลกนี้ เป็นสิ่งโง่เขลาสำหรับพระเจ้า
เหตุเพราะพวกเขาโง่เขลา พวกเขาจึงไม่เข้าใจพระปัญญาของพระเจ้า
จึงหาว่าความล้ำลึกของพระเจ้า เป็นเรื่องโง่ๆ
แต่สำหรับคนเหล่านั้น ที่ไม่ได้ใช้ปัญญาอย่างโลกนี้

แต่ใช้ความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า
พระเจ้าเอง ทรงสำแดงพระปัญญาของพระองค์แก่คนเหล่านั้น

วันนี้ อาจจะมีบางคน หาว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้น เป็นสิ่งโง่เขลา
แต่ในที่สุดวันสุดท้าย พวกเขาจะรู้ความจริงว่า ใครกันแน่ที่โง่เขลา

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2DbbU4f

คำคม

“ พระเจ้าทรงใช้สิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อย เพื่อทำลายสิ่งที่โลกถือว่าสำคัญ ”