สรุป 1โครินธ์ 1

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ เป็นจดหมายที่เปาโล เขียนถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ ซึ่งเป็นคริสตจักรที่เปาโลได้ก่อตั้งขึ้น ขณะนั้นมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในคริสเตจักร เปาโลจึงเขียนจดหมายนี้ เพื่อแนะนำในสิ่งที่พวกเขาควรจะทำ
  • 1โครินธ์ บทที่ 1 เปาโลขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงประทาน ของประทานและพระคุณมากมายแก่คริสตจักรโครินธ์ และทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 1

เปา​โล และ​โสส​เธ​เนส​ ได้เขียนจดหมายถึง คริสต​จักรที่​เมือง​โค​รินธ์
ซึ่งเปาโลได้ย้ำว่า พวกเขาได้​รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​แล้วใน​พระ​เยซู​คริสต์
และ​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​ให้​เป็น​ธรร​มิก​ชน

เปาโล ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า เพราะ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ที่ประ​ทาน​แก่​พวกเขา อย่างมากมาย
จนพวกเขาได้​รับ​ความ​บริ​บูรณ์​ทุก​ด้าน​
ทั้ง​ด้าน​วา​จา​ และ​ความ​รู้​ทุก​อย่าง
และ​พวกเขาไม่​ได้​ขาด​ของ​ประ​ทาน​เลย
พระเยซู​จะ​ทรง​ให้​พวกเขา​ มั่น​คง​อยู่ ​จน​ถึง​ที่​สุด
เพื่อ​ให้พวกเขา​ จะปราศ​จาก​ที่​ติ​ ใน​วัน​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​

พระเจ้าทรง​เรียก​พวกเขามา ​ให้​สัม​พันธ์​สนิท​กับ​ ​พระ​เยซู​คริสต์​

เปาโลได้ขอร้อง​ให้ พวกเขา​ปรอง​ดอง​กัน แต่ให้เห็นฟ้องต้องกัน​ใน​ความ​คิด​เห็น
อย่าแบ่งแยกว่า ใครเป็นศิษย์ของใคร

พระเยซูได้ทรง​ส่ง​เปาโล​มาเพื่อ​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ
ไม่​ใช่​ด้วย​การ​พูด​อัน​ชาญ​ฉลาด
​เพื่อ​ว่า​เรื่อง​กาง​เขน​ของ​พระ​คริสต์​ จะ​ไม่​หมด​ฤทธิ์​เดช

คน​ที่​กำ​ลัง​จะ​พินาศ​ ก็​เห็น​ว่า​เรื่อง​กาง​เขน​เป็น​เรื่อง​โง่
แต่​เรา​ที่​กำ​ลัง​จะ​รอด​เห็น​ว่า ​เป็น​ฤท​ธา​นุภาพ​ของ​พระ​เจ้า

พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​ปัญ​ญา​ฝ่าย​โลก​เป็น​ความ​โง่​ไป
เพราะโลก​ไม่​อาจ​รู้​จัก​พระ​เจ้า​ได้​ โดย​ปัญ​ญา​ของ​ตน
พระ​เจ้า​จึง​พอ​พระ​ทัย​จะ​ช่วย​พวก​ที่​เชื่อ​ให้​รอด​ โดย​คำ​เทศ​นา​โง่ๆ
คือ​เรื่อง​พระ​คริสต์​ทรง​ถูก​ตรึง​ที่​กาง​เขน​นั้น
ซึ่งเราถือ​ว่า​ พระ​คริสต์​ทรง​เป็น​ฤท​ธา​นุ​ภาพ ​และ​พระ​ปัญ​ญา​ของ​พระ​เจ้า

ความ​เขลา​ของ​พระ​เจ้า ​ยัง​มี​ปัญ​ญา​ ยิ่ง​กว่า​ปัญ​ญา​ของ​มนุษย์
และ​ความ​อ่อน​แอ​ของ​พระ​เจ้า ​ก็​ยัง​มี​กำ​ลัง​มาก​ ยิ่ง​กว่า​กำ​ลัง​ของ​มนุษย์

​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เลือก​พวก​ที่​โลก​ถือ​ว่า​โง่
เพื่อ​ทำ​ให้​พวก​มี​ปัญ​ญา​อับ​อาย
และ​ได้​ทรง​เลือก​พวก​ที่​โลก​ถือ​ว่า​อ่อน​แอ
เพื่อ​ทำ​ให้​พวก​ที่​แข็ง​แรง​อับ​อาย
​ทรง​เลือก​พวก​ที่​โลก​ถือ​ว่า​ต่ำ​ต้อย​และ​ดู​หมิ่น และ​เห็น​ว่า​ไม่​สำ​คัญ
เพื่อ​ทำ​ลาย​สิ่ง​ซึ่ง​โลก​เห็น​ว่า​สำ​คัญ

เพื่อ​ไม่​ให้​มนุษย์​สัก​คน​หนึ่ง ​โอ้​อวด​เฉพาะ​พระ​พักตร์พระ​เจ้า​ได้
โดย​พระ​องค์ เราจึง​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
ผู้​ทรง​เป็น​พระ​ปัญ​ญา​จาก​พระ​เจ้า​ ทรง​เป็น​ผู้​ทำ​ให้​เรา​ชอบ​ธรรม
ทรง​เป็น​ผู้​ชำระ​เรา​ให้​บริ​สุทธิ์ และ​ทรง​เป็น​ผู้​ไถ่​บาป

1. โดยพระเยซูคริสต์ เราได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​ให้​เป็น​ธรร​มิก​ชน
และเราได้​รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​ พ้นจากบาป เป็นคนชอบธรรมแล้ว
ไม่ใช่โดยการกระทำดีของเราเอง แต่โดยพระคุณของพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์

ให้เราชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ได้รับนี้
และดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระองค์ทรงประทานพระคุณเหลือล้นแก่เรา เถิด

2. ปัญญาแห่งโลกนี้ เป็นสิ่งโง่เขลาสำหรับพระเจ้า
เหตุเพราะพวกเขาโง่เขลา พวกเขาจึงไม่เข้าใจพระปัญญาของพระเจ้า
จึงหาว่าความล้ำลึกของพระเจ้า เป็นเรื่องโง่ๆ
แต่สำหรับคนเหล่านั้น ที่ไม่ได้ใช้ปัญญาอย่างโลกนี้

แต่ใช้ความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า
พระเจ้าเอง ทรงสำแดงพระปัญญาของพระองค์แก่คนเหล่านั้น

วันนี้ อาจจะมีบางคน หาว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้น เป็นสิ่งโง่เขลา
แต่ในที่สุดวันสุดท้าย พวกเขาจะรู้ความจริงว่า ใครกันแน่ที่โง่เขลา

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2DbbU4f

คำคม

“ พระเจ้าทรงใช้สิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อย เพื่อทำลายสิ่งที่โลกถือว่าสำคัญ ”