สรุป 1โครินธ์ 2

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ บทที่ 2 เปาโลไม่ได้ใช้วาทศิลป์ เพื่อกาศข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐเป็นความล้ำลึกของพระเจ้า ต้องพึ่ง​การ​สำ​แดง​ของพระ​วิญ​ญาณ​และ​ฤทธา​นุ​ภาพของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 2

เปาโลกล่าวแก่พี่น้องที่โครินธ์ ว่า

เปาโลได้​ประ​กาศ​ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า​แก่​พวกเขา
​ไม่​ใข่​ด้วย​ถ้อย​คำ​หวาน​หู​ หรือ​​ฉลาด​ปราด​เปรื่อง
พูด​แต่​เรื่อง​พระ​เยซู​คริสต์​และ​การ​ที่​พระ​องค์​ทรง​ถูก​ตรึง​ที่​กาง​เขน

เปาโลมาหาพวกเขาด้วย​ความ​อ่อน​แอ ด้วย​ความ​กลัว​และ​ความ​หวาด​หวั่น​มาก
คำ​พูด​และ​คำ​เทศ​นา​ของเปาโล ​เป็น​การ​สำ​แดง​พระ​วิญ​ญาณ​และ​ฤทธา​นุ​ภาพของพระเจ้า
เพื่อ​ความ​เชื่อ​ของพวกเขา ​จะ​ไม่​ขึ้น​กับ​ปัญ​ญา​ของ​มนุษย์
แต่​ขึ้น​กับ​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​เจ้า

ดังนั้น​ปัญ​ญาที่กล่าวถึง จึง​ไม่​ใช่​ปัญ​ญา​ของ​ยุค​นี้ หรือ​ของ​อำ​นาจ​ครอบ​ครอง​ยุค​นี้ ซึ่ง​กำ​ลัง​เสื่อม​สูญ​ไป
แต่​เป็น​พระ​ปัญ​ญา​ของ​พระ​เจ้า ​ซึ่ง​เป็น​ความ​ล้ำ​ลึก เกี่ยวกับ​การ​รับ​ศักดิ์​ศรี​ของ​พวกเรา
ไม่​มี​อำ​นาจ​ครอบ​ครอง​ใดๆ ใน​ยุค​นี้​รู้​จัก​พระ​ปัญ​ญา​นี้

สิ่ง​ที่​ตา​ไม่​เห็น หู​ไม่​ได้​ยิน และ​สิ่ง​ที่​ใจ​มนุษย์​คิด​ไม่​ถึง
คือ ​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​จัด​เตรียม​ไว้ ​สำ​หรับ​คน​ที่​รัก​พระ​องค์

พระ​เจ้า​ได้​ทรง​สำ​แดง​สิ่ง​เหล่า​นี้​กับ​เรา ​ทาง​พระ​วิญ​ญาณ
เพราะ​ว่า​พระ​วิญ​ญาณ​ทรง​หยั่ง​รู้​ ความ​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า
ดังนั้นเราจึงสามารถ​รู้​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​แก่​เรา

​เรื่อง​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ มีแต่คน​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​เท่านั้น ที่จะฟังเข้าใจได้
คน​ทั่ว​ไป​จะ​ไม่​รับ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ เพราะ​เห็น​ว่า​เป็น​เรื่อง​โง่ และ​ไม่​สา​มารถ​เข้า​ใจได้

เพราะ​จะ​เข้า​ใจ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ได้ ก็​ต้อง​​พึ่ง​พระ​วิญ​ญาณ
เรา​ก็​มี​พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา

1. ถ้าเราประกาศโดยอาศัยสติปัญญาของมนุษย์ อาจดูเหมือนจะเกิดผลดีในระดับนึง ในสายตาของมนุษย์
แต่ถ้าอาศัยการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชของพระเจ้า
จะเกิดผลที่นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง อย่างถาวรให้เกิดขึ้น

ให้เรารับใช้พระเจ้า ด้วยการพึ่งพาฤทธานุภาพและการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เป็นหลักและเป็นแก่น ของการรับใช้ของเรา
ซึ่งสิ่งนี้ไม่สามารถแยกออกจากการอธิษฐานได้เลย

2. พระเจ้าทรงประทานพระพรนานาประการ ในฝ่ายวิญญาณให้แก่เราแล้ว
แต่เราจำเป็นต้องพึ่งพาการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
จึงจะสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้น
และนำไปใช้ให้เกิดผล เป็นพระพรได้

จงสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พึ่งพาพระองค์ให้มากที่สุด ในทุกพื้นที่ของชีวิต

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 2 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/35FEhDT

คำคม

“ พระเจ้าได้ทรงเตรียมสิ่งดีเลิศที่มนุษย์คิดไม่ถึง ให้เราแล้ว ”