สรุป 1โครินธ์ 6

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ บทที่ 6 คริสเตียนไม่ควรฟ้องร้องกันเอง และต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์สมกับเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 6

เปาโลบอกกับคริสเตียนที่โครินธ์ ว่า

พวกเขาไม่ควรไปฟ้องกันต่อคนที่ไม่เชื่อ
แต่ควรตัดสินกันเอง ท่ามกลาง​ธรร​มิก​ชน​

เพราะสักวันหนึ่งธรรมิกชน​จะ​พิ​พาก​ษาแม้แต่​พวก​ทูต​สวรรค์
ดังนั้นเรื่อง​ของ​ชีวิต​นี้ ก็ควร​จะ​ตั้ง​คน​ที่​คริสต​จักร​ ยอม​รับ​ให้​ตัด​สิน​

อัน​ที่​จริง เมื่อ​ไป​เป็น​ความ​กัน​พวกเขา​ก็​ตก​จาก​ระดับ​ที่​ควร
พวกเขาควร​ยอม​ทน​ต่อ​การ​ร้าย​เสีย​ดี​กว่า ไปฟ้องร้องกัน

พวกเขาไม่ควร​ทำ​ร้าย​กัน และ​โกง​กัน​

เพราะคน​ไม่​ชอบ​ธรรม​จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า
พวก​ที่​ล่วง​ประ​เวณี พวก​ไหว้​รูป​เคารพ พวก​ผิด​ผัว​ผิดเมีย พวก​โส​เภ​ณี​ชาย พวก​รัก​ร่วม​เพศ
พวก​ขโมย พวก​ที่​โลภ พวก​ขี้​เมา พวก​ชอบ​กล่าว​ร้าย พวก​ฉ้อ​โกง
จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​พระเจ้า

บาง​คนเคยเป็น​อย่าง​นี้ แต่​เดี๋ยวนี้ เรา​ได้​รับ​การ​ล้าง​ชำระ​ ​ให้​บริ​สุทธิ์​แล้ว
และ​ได้​รับ​การ​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​แล้ว​ โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​ ​และ​โดย​พระวิญญาณบริสุทธิ์

เราทำ​ทุก​สิ่ง​ได้ แต่​ไม่​ใช่​ทุก​สิ่ง​นั้น​เป็น​ประ​โยชน์
ดังนั้น อย่ายอม​อยู่​ใต้​อำ​นาจ​ของ​สิ่ง​ใด ที่จะจับเราเป็นทาส​เลย

อา​หาร​มี​ไว้​สำ​หรับ​ท้อง และ​ท้อง​ก็​สำ​หรับ​อา​หาร
แต่​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​ทั้ง​ท้อง​และ​อา​หาร​สูญ​สิ้น​ไป

ส่วนร่าง​กาย​นั้น​ไม่​ได้​มี​ไว้​สำ​หรับ​การ​ล่วง​ประ​เวณี
แต่​มี​ไว้​สำ​หรับ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มี​ไว้​สำ​หรับ​ร่าง​กาย

พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​พระเยซูคริสต์​เป็น​ขึ้น​มา
และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำ​ให้​เรา​เป็น​ขึ้น​มา ​โดย​ฤทธา​นุภาพ​ของ​พระ​องค์

ร่าง​กาย​ของเรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​คริสต์
ดังนั้น จะนำมา​ทำ​เป็น​อวัยวะ​ของ​หญิง​โส​เภ​ณี ย่อมไม่ถูกต้อง​

คน​ที่​ผูก​พัน​กับ​หญิง​โสเภณี ​ก็​เป็น​ร่าง​กาย​เดียว​กับ​นาง
เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน

แต่​คน​ที่​ผูก​พัน​กับ​พระเยซู ก็​เป็น​จิต​วิญ​ญาณ​เดียว​กับ​พระ​องค์

ดังนั้นจง​หลีก​หนี​จาก​การ​ล่วง​ประ​เวณี
เพราะเป็นการทำ​ผิด​ต่อ​ร่าง​กาย​ของ​ตน​เอง
ซึ่ง​เป็น​วิหาร​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​

เรา​ไม่​ใช่​เจ้า​ของ​ตัว​​เอง
เพราะ​​พระ​เจ้า​ทรง​ซื้อ​เรา​ไว้​แล้ว​ด้วย​รา​คา​สูง
จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า ด้วย​ร่าง​กาย​ของ​เราเถิด

1. สักวันหนึ่งเราจะนั่งบัลลังก์ร่วมกันกับพระคริสต์
และ​จะ​พิ​พาก​ษา​พวก​ทูต​สวรรค์ทั้งหลาย

ด้วยเหตุนี้เราควรรู้ตัว และเตรียม โดยการดำเนินชีวิตในโลกนี้
อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้า และรู้จักสิทธิอำนาจของตน

2. ​ท้องและ​อา​หาร เป็นของคู่กัน
ดังนั้นการทานอาหาร จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม
แต่​ถึงกระนั้นสักวัน​ทั้ง​ท้อง​และ​อา​หาร ก็จะ​สูญ​สิ้น​ไป

แต่ร่างกายที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับ การล่วงประเวณี เป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้
คนที่มีพระวิญญาณในชีวิต แต่ยังล่วงประเวณี จึงเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมื่อร่งกายนี้ ไม่ใช่ของเราเองแล้ว เป็นของพระเจ้าผู้ทรงซื้อไปแล้ว
เรายิ่งไม่สมควรให้ร่างกายที่เป็นของพระเจ้า ทำสิ่งที่ไม่เหมาะกับร่างกายนี้
และยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจอีกด้วย

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 6 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2L6vxP2

คำคม

“ ชีวิตเรา​ได้​รับ​การ​ล้าง​ชำระ​​ให้​บริ​สุทธิ์​แล้ว โดยพระคริสต์ ก็ควรใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ ”