สรุป 1โครินธ์ 7

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ บทที่ 7 เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราให้มาเป็นผู้เชื่อ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใด ก็​ให้​อยู่​ใน​สภาพ​นั้น​กับ​พระ​เจ้า อย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 7

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

​คนคิดจะไม่แต่งงานเลย​ ก็​ดี​แล้ว
แต่​เพื่อป้องกัน​การ​ล่วง​ประ​เวณี ​ชาย​ หญิง ​แต่​ละ​คน​ ก็ควรแต่งงาน

สามี​ ภรรยา พึง​มีเพศสัม​พันธ์​กัน​ตาม​ควร ไม่ควรปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กัน
ยกเว้น ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราว เพื่ออุทิศตัวในการอธิษฐาน
แล้ว​จึง​ค่อย​มา​มี​ความ​สัม​พันธ์​กัน​อีก
เพื่อ​ไม่​ให้​ซา​ตาน​ล่อ​ลวง​ให้​ทำ​ผิด​ เพราะ​ตัว​อด​ไม่​ได้

สามีภรรยาพึงรู้ว่า ทั้งสอง​ไม่​มี​อำ​นาจ​เหนือ​ร่าง​กาย​ของ​ตน
แต่คู่สมรสของตน ต่างหากที่​มี​อำ​นาจ​เหนือ​ร่าง​กาย​ของตน

คน​ที่​ไม่​แต่ง​งาน​และ​พวก​แม่​ม่าย หากไม่แต่ง​ก็​ดี​แล้ว
แต่​ถ้า​ควบ​คุม​ตัว​ไม่​อยู่ ก็​จง​แต่ง​งาน​เสีย​เถิด

ส่วน​คน​ที่​แต่ง​งาน​แล้ว อย่า​ให้​สามีภรร​ยา​แยก​จากกัน
แต่​ถ้า​แยกสามี​แล้ว ก็​อย่า​ให้​​แต่ง​งาน​ใหม่
หรือ​ไม่​ก็​ให้กลับมา​คืน​ดี​กันใหม่

ถ้า​พี่​น้อง​คน​ใด ​มี​ภรร​ยา หรือ สามี ​ที่​ไม่​เชื่อ​ใน​พระ​คริสต์
คู่สมรส​ที่​ไม่​เชื่อ​นั้น ​ได้​รับ​การ​ทรง​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​ทางคู่สมรสของตน
และ​ลูกๆ ก็​บริ​สุทธิ์ด้วย

แต่​ถ้า​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​จะ​แยก​จาก​ไป ก็​ให้​เขา​แยก​จาก​ไป​เถิด

อย่าง​ไร​ก็​ตาม ​พระ​เจ้า​ทรง​เรียก​แต่​ละ​คน​ใน​สภาพ​อย่าง​ไร
ก็​ให้​เขา​ดำ​เนิน​ต่อ​ไป​อย่าง​นั้น

คนที่​เข้า​สุ​หนัต​แล้ว ก็​อย่า​ให้​เขา​ลบ​รอย​นั้น​เสีย
หรือคน​ที่​​ไม่​ได้​เข้า​สุ​หนัต ก็​อย่า​ให้​เขา​เข้า​สุ​หนัต

คนที่พระ​เจ้า​ทรง​เรียก ​เมื่อ​ยัง​เป็น​ทาส​อยู่​
​ถ้า​สา​มารถ​เป็น​ไท​ได้ ก็​จง​ใช้​สิทธิ์​นั้น
แต่ต่อให้พ้นทาสไม่ได้ เขาก็ยัง​เป็น​เสรี​ชน​ของ​พระเจ้า

และคนที่พระ​เจ้า​ทรง​เรียก เมื่อ​เป็น​ไท
คน​นั้น​เป็น​ทาส​ของ​พระ​คริสต์
พระ​เจ้า​ทรง​ซื้อ​พวก​ท่าน​ด้วย​รา​คา​สูง อย่า​ไปเป็น​ทาส​ของ​มนุษย์​เลย

แต่​ละ​คน​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​ใน​สภาพ​ใด
ก็​ให้​อยู่​ใน​สภาพ​นั้น​กับ​พระ​เจ้า

คน​โสด​นั้น เปาโลเสนอว่า ไม่ต้องแต่งงานน่าจะคุ้มกว่า
เพราะ​เหตุ​ความ​ทุกข์​ยาก​ ​ใกล้​จะมา​ถึงแล้ว

คนที่แต่งงานแล้ว อย่า​หา​ทาง​ทิ้ง​ภรรยา​เลย

คนที่แต่งงานแล้ว ​ให้​​ดำ​เนิน​ชีวิต​เหมือน​กับ​ไม่​มี​ภรร​ยา
คน​ที่​เศร้า​โศก เหมือน​กับ​ไม่​ได้​เศร้า​โศก
คน​ที่​ชื่น​ชม​ยินดี เหมือน​กับ​ไม่​ได้​ชื่น​ชม​ยินดี
​คน​ที่​ซื้อ ก็​เหมือน​กับ​ว่า​ไม่​มี​อะไร​เลย
คน​ที่​ใช้​ของ​โลก​นี้ ก็​เหมือน​กับ​ว่า​ไม่​ได้​ใช้​อย่าง​เต็ม​ที่
เพราะ​ระบอบ​ของ​โลก​นี้​กำ​ลัง​ล่วง​ไป

แต่คนที่​ไม่ได้แต่งงาน ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่แต่งงาน
เพราะไม่ต้องพะวงกับการปรนนิบัติคู่ของตน
สามารถทุ่มเทในการปรนนิบัติพระเจ้าได้อย่างเต็มที่

แต่​ถ้า​ใคร​คิด​ว่า​ไม่​อาจ​จะ​ปฏิ​บัติ​อย่าง​สม​ควร​ต่อ​คู่​หมั้น​ของ​ตนได้ เพราะมี​ความ​รัก​ร้อน​แรง
​ให้​เขา​แต่ง​งาน​เสียดีกว่า

คนที่คู่สมรสตายไปจะ​แต่ง​งานใหม่​ก็​ได้​ ตาม​ความ​ต้องการ
แต่​ต้อง​เป็น​ผู้​ที่​เชื่อ​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า

1. คนที่มีคู่สมรสไม่ได้เชื่อในพระเจ้า สามารถเป็นพระพรแก่คู่ครองของตนได้
ด้วยการดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า
ซึ่งอาจจะชักนำให้คู่ครองของตน ให้มาเชื่อในพระเจ้าได้

2. เนื่องจากสิ่งต่างๆในโลกนี้กำลังล่วงไป
เราจึงไม่ควรดำเนินชีวิต ด้วยการสนใจ จดจ่อกับสิ่งของในโลกนี้
คนที่มีหรือเป็นเช่นไร ก็ไม่ควรใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้น
ถ้าควรใส่ใจว่า อนาคตของเรา ในสวรรค์จะเป็นเช่นไรดีกว่า

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 7 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2Y5bPsl

คำคม

“ จงภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราในวันนี้ แล้วใช้สิ่งเหล่านั้นทุ่มเทในการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ ”