สรุป 1โครินธ์ 8

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ บทที่ 8 ผู้ที่มีมโนธรรมที่เข้มแข็ง รู้ว่าทานอะไรก้ไม่ทำให้ตนเป็นมลทิน ควรจะงดทานอาหารบางอย่าง หากการทานอาหารนั้น เป็นทำให้พี่น้องที่มโนธรรมอ่อนแอกว่า ต้องทำสิ่งที่ผิดต่อมโนธรรมของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 8

เปาโลกล่าวแก่คริสตจักรโครินธ์ ว่า

พวกเขามีความรู้ เรื่อง​ของ​อา​หาร​ที่​บูชา​รูป​เคารพ​ ​แล้ว
ความ​รู้​นั้น​ทำ​ให้​ลำ​พอง
แต่​ความ​รัก​เสริม​สร้าง​ขึ้น

​ใคร​ถือ​ว่า​ตัว​รู้​สิ่ง​ใด​แล้ว
คน​นั้น​ยัง​ไม่​รู้​ตาม​ที่​ตน​ควร​จะ​รู้

แต่​ใคร​รัก​พระ​เจ้า
พระ​เจ้า​ก็​ทรง​รู้​จัก​ผู้​นั้น

การ​กิน​อา​หาร​ที่​บูชา​รูป​เคารพ​นั้น เรา​รู้​อยู่​แล้ว​ว่า
รูป​เคารพ​ใน​โลก​นี้​เป็น​สิ่ง​ไร้​สาระ
มี​พระ​เจ้า​แท้​จริง​เพียง​องค์​เดียว
ทุก​สิ่ง​เกิดมา​จาก​พระ​องค์​ และ​เรา​อยู่​เพื่อ​พระ​องค์

แต่​ก็พี่น้องบางคนไม่​มี​ความ​รู้​อย่าง​นี้
เมื่อเขา​กิน​อา​หาร​ที่เป็น​ของ​บูชา​แก่​รูป​เคารพ​
เขาก็ถือว่า มันเป็นของรูปเคารพแล้วจริงๆ
​มโน​ธรรม​ที่​ยัง​อ่อน​แอ​อยู่ ของเขา จึง​เป็น​มล​ทิน

อาหารต่างๆ เรา​ไม่​กิน หรือ กิน ก็ไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น
แต่​อย่า​ให้​สิทธิ​ของ​พวกเขา ทำ​ให้คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​อ่อน​แอ​สะ​ดุด

เพราะ​ว่า​ถ้า​เขา​คนที่มโนธรรมยังอ่อนแอ เห็น​​คนที่​มี​ความ​รู้นั่ง​รับ​ประ​ทาน​อาหาร​ใน​โบสถ์​ของ​รูป​เคารพ
เขาก็จะเลียนแบบ ​กิน​ของ​ที่​บูชา​แก่​รูป​เคารพ​ ทั้งที่ในใจเขารู้สึกว่า มันเป็นของรูปเคารพแล้ว

ความ​รู้​ของคนนั้น จึง​ทำ​ให้​พี่​น้อง​ที่​มี​ความ​เชื่อ​อ่อน​แอ
ซึ่ง​พระ​คริสต์​ทรง​ยอม​วาย​พระ​ชนม์ ​เพื่อ​เขา​ต้อง​พินาศ​ไป
นั่นเป็นการ​ทำ​ผิด​ต่อ​พี่​น้อง และ​ต่อ​พระ​คริสต์​ด้วย

ดังนั้น​ถ้า​การกินอา​หาร​บางอย่าง เป็น​เหตุ​ที่​ทำ​ให้​พี่​น้อง​สะดุด
ก็ไม่ควร​กินอาหารเหล่านั้น​อีก​ต่อ​ไป
เพื่อ​ว่า​จะ​ไม่​ทำ​ให้​พี่​น้อง​ต้อง​สะดุด

1. การมีความรู้ มีมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ
การมีความรัก แม้เพียงนิดเดียว พระเจ้าก็ทรงทราบและจะประทานบำเหน็จให้
ดังนั้นมีความรู้ ก็พอมีประโยชน์บ้าง แต่ก็เล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับ มีความรัก

สิ่งที่เราสมควรพัฒนาให้มากขึ้นเสมอในทุกๆวัน คือ
การพัฒนาความรัก ที่แสดงออกมาเป็นการเสียสละเพื่อผูัอื่น

2. การทำสิ่งใดๆ ที่จิตสำนึก(มโนธรรม)ของตน รู้สึกว่า ถูก
สิ่งนั้นอาจจะถูก เมื่อสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า
หรืออาจจะผิด เมื่อขัดแย้งพระคำของพระเจ้า

แต่การทำสิ่งใดๆ ที่จิตสำนึก(มโนธรรม)ของตน รู้สึกว่า ผิด
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิด อย่างแน่นอน
เพราะรู้สึกว่า เป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็ยัง ฝืนทำอีก

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 8 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/35SV3iU

คำคม

“ ความ​รู้​ทำ​ให้ตน​ลำ​พอง แต่​ความ​รัก​ทำให้ตนเป็นพระพรแก่ผู้อื่น ”