สรุป 1โครินธ์ 9

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ บทที่ 9 เปาโลมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากการรับใช้พระเจ้า แต่เขาเลือกไม่ใช้สิทธิ์นั้น เพื่อจะได้รับบำเหน็จอย่างเต็มที่

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 9

เปาโลพูดกับคริสตจักโครินธ์ ว่า

พวกเขาไม่ควรสงสัยในความเป็น​อัคร​ทูต​ของเปาโล
เพราะพวกเขา​เป็น​ผล​งาน​ของ​เปาโล​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
พวก​ท่าน​คือ​ตรา​แห่ง​อัคร​ทูต​ของ​เปาโล

​ทหาร​ย่อมได้ค่า​จ้าง​
คนที่​ทำ​สวน​องุ่น ย่อมได้​กิน​ผล​องุ่น​ใน​สวน​นั้น
คนที่​เลี้ยง​ฝูง​แกะ​ ย่อมได้​กิน​น้ำ​นม​ของ​ฝูง​แกะ​

​โมเสส​มี​เขียน​ไว้​ว่า
“อย่า​เอา​ตะกร้อ​ครอบ​ปาก​วัว​เมื่อ​มัน​กำ​ลัง​นวด​ข้าว​อยู่”
​คน​ที่ทำงาน​สม​ควร​จะ​​ได้​รับ​ประ​โยชน์ จากงานที่ทำ

เปาโล​หว่าน​ปัจ​จัย​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณแก่พวกเขา​
ก็สมควร​จะ​เกี่ยว​ปัจ​จัย​ฝ่าย​กาย​จาก​พวกเขา

แม้เปาโลจะมีสิทธิ์ แต่​ก็​ไม่​ได้​ใช้​สิทธิ์​นั้น​เลย
เพื่อ​เรา​จะ​ไม่มี​สิ่ง​กีด​ขวาง​ใดๆ ต่อ​ข่าว​ประ​เสริฐ​

องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ทรง​สั่ง​ไว้​ว่า
คน​ที่​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ ควร​ได้​รับ​การ​เลี้ยง​ชีพ​ด้วย​ข่าว​ประ​เสริฐ
แต่เปาโล​ไม่​ได้​ใช้​สิทธิ์​เหล่า​นี้​เลย

บำ​เหน็จ​ของ​เปาโล ​คือ ​ใน​การ​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​นั้น เปาโล​ประ​กาศ​โดย​ไม่​คิด​ค่า​จ้าง
เพื่อ​จะ​ไม่​ต้อง​ใช้​สิทธิ์​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​เต็ม​ที่

แม้​ว่าเปาโล​เป็น​ไท ​โดย​ไม่​ได้​อยู่​ใต้​ใคร
เขา​ก็​ยัง​ยอม​เป็น​ทาส​ของ​ทุก​คน เพื่อ​จะ​ได้​คน​มา​มาก​ยิ่ง​ขึ้น

เปาโล​ยอม​เป็น​คน​ทุก​แบบ​ต่อ​ทุก​คน
เพื่อ​ช่วย​บาง​คน​ให้​รอด​โดย​ทุก​วิถี​ทาง

เปาโล​ทำ​ทุก​อย่าง เพราะ​เห็น​แก่​ข่าว​ประ​เสริฐ
​เพื่อเขา​จะ​ได้​มี​ส่วน​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​นั้น

จง​วิ่ง​เหมือน​ผู้​ที่​จะ​ชิง​ราง​วัล​ให้​ได้
ทุ่มเทในการ​ควบ​คุม​ตัว​เอง​ใน​ทุก​ด้าน
เพราะ​มง​กุฎ​ของ​เรา​ ที่จะได้รับนั้น ​ไม่​ร่วง​โรย​เลย

เปาโล​วิ่ง​แข่ง​โดย​มี​เป้า​หมาย
​ไม่​ได้​ต่อ​สู้​เหมือน​อย่าง​นัก​มวย​ที่​ชก​ลม
เปาโล​ฝึกฝน​ตัวเอง​ให้​อยู่​ใน​ระเบียบ​วินัย​อย่าง​เคร่งครัด​ ทั้ง​ด้าน​ร่างกาย​และ​จิต​วิญญาณ ​
เพราะ​เกรง​ว่า​ เมื่อ​เปาโล​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​แก่​คน​อื่น​แล้ว
ตัว​เอง​กลับ​เป็น​คน​ที่​ใช้​การ​ไม่​ได้ไป

1. เหมือนที่คริสตจักรโครินธ์ เป็นดังตราอัตรทูตของเปาโล
คนทั้งหลายที่เราปรนนิบัติรับใช้พวกเขา เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์
คนเหล่านั้นก็เป็นดังตราแห่งเกียรติยศของเรา
จงดูแลและรับใช้พวกเขา อย่างดีที่สุด

2. เปาโลปรารถนา​จะ​ได้​มี​ส่วน​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​
ดังนั้นเขาจึงยอมทำ​ทุก​อย่าง เพราะ​เห็น​แก่​ข่าว​ประ​เสริฐ

วันนี้เราปรารถนาจะมีส่วนในข่าวประเสริฐมากแค่ไหน
ดูได้จาก ความเสียสละมากเพียงใดที่เราเสียสละเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 9 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2DDdLPw

คำคม

“ จงวิ่งแข่งอย่างสุดกำลัง โดยมีเป้าหมายที่จะนำข่าวประเสริฐไปยังผู้คน ”