สรุป 1โครินธ์ 10

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ บทที่ 10 คนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร ที่ไปผูกพันตัวกับรูปเคารพ พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยพวกเขา จนพวกเขาต้องพบกับความพินาศ เราเองก็ควรเรียนรู้ และไม่ไปเกี่ยวข้องกับรูปเคารพต่างๆ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 10

เปาโลกล่าวกับคริสเตียนโครินธ์ ว่า

บรรพ​บุรุษ​ของ​คนอิสราเอลได้​อยู่​ใต้​เมฆ และ​ได้​ผ่าน​ทะเลแดงไป​ทุก​คน
ได้​รับ​บัพ​ติศ​มา​ใน​เมฆ​และ​ใน​ทะเล​ เข้า​สนิท​กับ​โม​เสส​ทุก​คน
ได้​รับ​ประ​ทาน​อา​หาร​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​เดียว​กัน​ทุก​คน
​ได้​ดื่ม​น้ำ​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​เดียว​กัน​ทุก​คน

แต่​ถึง​กระ​นั้น ​คน​ส่วน​มาก​ใน​พวก​นั้น​ ที่​พระ​เจ้า​ไม่​พอ​พระ​ทัย
พวกเขา​ล้ม​ตาย​กัน​เกลื่อน​กลาด​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร

เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้​เป็น​เครื่อง​เตือน​ใจ​เรา​ ไม่​ให้​ปรารถ​นา​สิ่ง​ชั่ว​เหมือนพวกเขา
อย่า​นับ​ถือ​รูป​เคารพ , อย่า​​ล่วง​ประ​เวณี , อย่าลอง​ดี​พระ​คริสต์ , อย่า​​บ่น เหมือน​บาง​คน​ใน​พวก​เขา​ได้​ทำ

สิ่งที่​เกิด​ขึ้น​กับ​พวก​เขา​เพื่อ​เป็น​ตัว​อย่าง และ​เพื่อ​เตือน​สติ​เรา​
ผู้​ซึ่ง​มา​ถึง​วาระ​สุด​ท้าย​ของ​ยุค​นี้แล้ว

ดังนั้นคน​ที่​คิด​ว่า​ตัว​เอง​มั่น​คง​ดี​แล้ว
ก็​จง​ระวัง​ไม่​ให้​ล้ม​ลง

ไม่​มี​การ​ทด​ลอง​ใดๆ เกิด​ขึ้น​กับพวก​ท่าน​ นอก​เหนือ​การ​ทด​ลอง​ซึ่ง​เคย​เกิด​กับ​มนุษย์
พระ​เจ้า​​จะ​ไม่​ทรง​ให้​พวก​ท่าน​ต้อง​ถูก​ทด​ลอง ​เกิน​กว่า​ที่​พวกท่าน​จะ​ทน​ได้
และ​เมื่อ​ถูก​ทด​ลอง พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​มี​ทาง​ออก​ด้วยเสมอ

จง​หลีก​หนี​การ​นับ​ถือ​รูป​เคารพ
​เราได้​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พระ​โล​หิตและพระกาย ​ของ​พระ​คริสต์​แล้ว

จง​พิจาร​ณา​ดู​การ​ปฏิ​บัติ​ของ​พวก​อิส​รา​เอล
พวกเขามี​ส่วน​ร่วม​ใน​แท่น​บูชาของรูปเคารพ

เปาโลไม่ได้หมายความว่า เครื่อง​บูชา​ที่​ถวาย​แก่​รูป​เคารพ​นั้น เป็น​ของ​ศักดิ์​สิทธิ์​
แต่เปาโลไม่​ต้องการ​ให้​พี่น้องที่โครินธ์ จงใจ​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​พวก​ผี
เราจะ​ดื่ม​จาก​ถ้วย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ และ​จาก​ถ้วย​ของ​พวก​ผี​ด้วย​ไม่​ได้
อย่าให้เรา​ยั่ว​ยุ​ให้​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้าเลย

เรา​ทำ​ทุก​สิ่ง​ได้ แต่​ไม่​ใช่​ทุก​สิ่ง​นั้น​จะ​เป็น​ประ​โยชน์
เรา​ทำ​ทุก​สิ่ง​ได้ แต่​ไม่​ใช่​ทุก​สิ่ง​นั้น​ทำ​ให้​เจริญ​ขึ้น

อย่า​ให้​ใคร​เห็น​แก่​ประ​โยชน์​ส่วน​ตัว
แต่​จง​เห็น​แก่​ประ​โยชน์​ของ​คน​อื่นๆ

ควาามจริงแล้วอาหารต่างๆนั้น ​รับ​ประ​ทาน​ได้
ไม่​จำเป็นต้อง​ถาม​ ว่า
“อาหารเหล่านั้นถวายแก่รูปเคารพแล้วหรือยัง?”

แต่​ถ้า​มี​ใคร​มา​ทักท้วง ​ว่า “ของ​นี้​เขา​ถวาย​แก่​รูป​เคารพ​แล้ว”
​ก็​อย่า​รับ​ประทาน​เพื่อ​เห็น​แก่​คน​ที่​บอก​นั้น และ​เพื่อ​เห็น​แก่​มโน​ธรรม​ของเขา

​เมื่อ​พวก​ท่าน​จะ​รับ​ประ​ทาน จะ​ดื่ม หรือ​จะ​ทำ​อะไร​ก็​ตาม
จง​ทำ​เพื่อ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า
และอย่า​เป็น​ต้น​เหตุ​ที่​ทำ​ให้​ผู้อื่นหลง​ผิด​ไป

จงพยา​ยาม​ทำ​ทุก​สิ่ง​เพื่อ​ให้​พอใจ​ทุกคน
เพื่อ​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​ได้​รับ​ความ​รอด

1. เมื่อเราได้รับรู้ ถึงความล้มเหลวของบุคคลในอดีต หรือในปัจจุบัน
และรับรู้ถึงผลลัพท์อันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับพวกเขา

เราควรเรียนรู้ และนำมาเป็นสิ่งเตือนใจในการดำเนินชีวิต
ที่จะไม่เดินอย่างผิดพลาด เหมือนอย่างพวกเขา

2. ในพระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจนว่า รูปเคารพไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
อาหารที่คนมอบถายแก่รูปเคารพแล้ว อาหารนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ
สามารถรับประทานได้ ไม่มีผลต่อจิตวิญญาณของเราแต่ประการใด

แต่หากมโนธรรมของเรา ยังอ่อนอยู่ และรู้สึกไม่สบายใจที่จะกินอาหารเหล่านั้น
เราไม่ควรกินอาหารเหล่านั้น เพื่อเห็นแก่มโนธรรมของเราเอง

ในทำนองเดียวกัน จะกินอะไร ก็ควรคำนึงถึงมโนธรรมของผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 10 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2LlT276

คำคม

“ จง​ทำ​ทุกอย่าง เพื่อ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า ”