สรุป 1โครินธ์ 12

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ บทที่ 12 ของประทานต่างๆในคริสตจักร มีไว้เพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานให้กับแต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 12

เปาโลพูดกับคริสเตียนที่โครินธ์ เกี่ยวกับ ของ​ประ​ทาน​จาก​พระ​วิญ​ญาณ ว่า

ไม่​มี​ใคร​ที่​พูด​โดย​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​จะ​พูด​ว่า
“ให้​เยซู​เป็น​ที่​สาป​แช่ง

​ไม่​มี​ใคร​สา​มารถ​พูด​ว่า “พระ​เยซู​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า”
นอก​จาก​จะ​พูด​โดย​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์

ของ​ประ​ทาน​นั้น​มี​ต่างๆ กัน แต่​มี​พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​กัน
ซึ่ง​ประ​ทาน​แก่​แต่​ละ​คน ​เพื่อ​ประ​โยชน์​ร่วม​กัน

​โดย​ทาง​พระ​วิญ​ญาณ พระ​เจ้าได้ทรง​ประ​ทาน
– ​ถ้อย​คำ​ของ​ปัญ​ญา
– ​ถ้อย​คำ​ของ​ความ​รู้
– ​ความ​เชื่อ
– ​การ​รัก​ษา​โรค
– ​การทำการ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ
– การ​เผย​พระ​วจนะ
– การรู้​จัก​สัง​เกต​วิญ​ญาณ​ต่างๆ
– การ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ
– การ​แปล​ภา​ษาแปลกๆ

พระ​วิญ​ญาณ​องค์​เดียว​กัน​ทรง​จัดสรร​ ​แก่​แต่​ละ​คน​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​พระ​องค์

เราเป็นเหมือน​อวัยวะ ในร่าง​กาย​เดียว​กัน
ซึ่งร่างกายประ​กอบ​ด้วย​หลาย​อวัยวะ
​พระ​เจ้า​ทรง​ตั้ง​อวัยวะ​แต่​ละ​อวัยวะ​ไว้​ใน​ร่าง​กาย ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์

อวัยวะ​​ที่​เรา​คิด​ว่า​อ่อน​แอ​กว่า ก็​ยัง​เป็น​สิ่ง​จำ​เป็น
อวัยวะ​ที่​เรา​คิด​ว่า​ไร้​เกียรติ เรา​ก็​ยัง​ทำ​ให้​มี​เกียรติ​ยิ่ง​ขึ้น

​อวัยวะ​ที่​น่า​ดู​แล้ว ก็​ไม่​จำ​เป็น​ต้อง​ตก​แต่ง​อีก
แต่​พระ​เจ้า​ทรง​​ประ​ทาน​เกียรติ​มาก​ยิ่ง​ขึ้น​แก่​อวัยวะ​ที่​ต่ำ​ต้อย
เพื่อ​ไม่​ให้​มี​การ​แตก​แยก​กัน​ใน​ร่าง​กาย
แต่​มี​ความ​ห่วงใย​ต่อ​กัน​และ​กัน
ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน

พระ​เจ้า​ทรง​ตั้ง​บาง​คน​ไว้​ใน​คริสต​จักร คือ
​หนึ่ง บรร​ดา​อัคร​ทูต
สอง บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ
สาม บรร​ดา​อา​จารย์

ต่อ​จาก​นั้น ผู้​ทำ​การ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ
ต่อ​จาก​นั้น ของ​ประ​ทาน​ใน​การ​รัก​ษา​โรค พวก​ที่​ให้​ความ​ช่วย​เหลือ พวก​ผู้นำ​และ​พวก​ที่​รู้​ภา​ษา​แปลกๆ

แต่​จง​ขวน​ขวาย​ของ​ประ​ทาน​ต่างๆ ที่​ยิ่ง​ใหญ่​กว่าสิ่งเหล่านั้น

1. ​อวัยวะในพระกายที่อ่อนแอ จะได้รับการปฏิบัติอย่างอ่อนโยนเป็นพิเศษ
พระ​เจ้า​จะ​​ประ​ทาน​เกียรติ​ แก่​อวัยวะ​ที่​ต่ำ​ต้อย มากเป็นพิเศษ

หากเราเป็นคนอ่อนแอ เราจะพบพระคุณของพระเจ้ามากเป็นพิเศษ สำหรับเรา
หากเราเป็นคนต่ำต้อย เราจะพบพระเมตตาของพระเจ้ามากเป็นพิเศษ สำหรับเรา

2. พระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้เราขอของประทาน
ก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตรียมและทรงประทานของประทานนั้นแก่เราแล้ว

แต่พระคัมภีร์สอนให้เราขวนขวายแสวงหาของประทาน ที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแล้วนั้น
หาให้พบ ค้นให้เจอ แล้วนำมาใช้ในการเสริมสร้างพระกายพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 12 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/34UUswV

คำคม

“ ความสามารถพิเศษที่พระเจ้าประทานแก่เรา ไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเราเอง แต่เพื่อปรนนิบัติผู้อื่น ”