สรุป 1โครินธ์ 13

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ บทที่ 13 ความรักเป็นของประทานจากพระเจ้า ที่ขาดไม่ได้ หากขาดไปทุกสิ่งจะไร้ค่า ของประทานอื่นๆจะสูญสิ้นไป แต่ความรักไม่มีวันสูญสิ้นไป

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 13

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

แม้​​จะ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ​ได้ หรือ​เผย​พระ​วจนะ​ได้
หรือ​รู้​ความ​ล้ำ​ลึก​ทุก​อย่าง​ หรือมี​ความ​เชื่อ​มาก​
หรือยอม​บริ​จาค​สิ่งของ​​ทุก​อย่าง​ หรือ​ยอม​ให้​เอา​ตัว​ไป​เผา​ไฟ
แต่ถ้า​ไม่​มี​ความ​รัก ก็จะ​ไม่​มีค่าอะไรเลย

ความ​รัก​นั้น จะปรับปรุง พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
แม้​ของประทานต่างๆเสื่อม​สลาย​ไป
แต่ความ​รัก​ไม่​มี​วัน​เสื่อม​สูญ

​เมื่อ​ความ​สม​บูรณ์​มา​ถึง​แล้ว
ที่​เป็น​เพียง​บาง​ส่วน​นั้น​ก็​จะ​สูญ​ไป

​เวลา​นี้​เรา​เห็น​สลัวๆ เหมือน​ดู​ใน​กระ​จก
แต่​ใน​เวลา​นั้น​จะ​เห็น​แบบ​หน้า​ต่อ​หน้า

ดังนั้น ทั้ง 3 ​สิ่ง​นี้ ​ยัง​ดำรง​อยู่ คือ​
ความ​เชื่อ ความ​หวัง และ​ความ​รัก
แต่​ความ​รัก​นั้น​ใหญ่​ที่​สุด​ใน​สาม​สิ่งนี้

1. พื้นฐานของความรัก จะมีประโยชน์ของผู้อื่น เป็นศูนย์กลาง
แต่ยิ่งทำเพื่อผู้อื่นมากเท่าใด
ตนเองกลับได้ประโยชน์มากเท่านั้น

2. สิ่งสารพัดที่เป็นส่วนประกอบของชั่วคราวจะเสื่อมสลายไป
รวมถึงของประทาน และความสามารถต่างๆที่เรามี
แต่สิ่งที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งถาวรนั้นจะคงอยู่ตลอดไป
สิ่งเหล่านั้น ได้แก่ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก
และในท่ามกลางทั้งสามสิ่งที่คงอยู่นิรันดร์นี้
ความรักถือว่า ยิ่งใหญ่และที่สุด

ดังนั้นวันนี้ ถ้าเรามีส่วนในการสำแดงความรักของพระเจ้าแก่ผู้คน
เรากำลังทำสิ่งที่คงทนถาวร ที่สำคัญที่สุดอยู่นั่นเอง

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 13 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2LMpNdZ

คำคม

“ ความรัก จะทำให้เราอดทน และความอดทนจะทำให้เราได้รับผลแห่งความรัก ”