สรุป 1โครินธ์ 14

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ บทที่ 14 ในคริสตจักรควรเน้นให้มีการเผยพระวจนะ มากกว่าการพูดภาษาแปลกๆแบบไม่มีการแปล และควรทำทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบ และผู้หญิงไม่ควรพูดในที่ประชุม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 14

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

จง​มุ่ง​หา​ความ​รัก และ​ขวน​ขวาย​ของ​ประ​ทาน​จาก​พระ​วิญ​ญาณ
โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​การ​เผย​พระ​วจนะ

เพราะการ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ นั้น ไม่​มี​ใคร​เข้า​ใจ​ได้ เป็น​ความ​ล้ำ​ลึก​โดย​พระ​วิญญาณ
แต่การ​เผย​พระ​วจนะ​นั้น ทำ​ให้​ผู้ฟังเจริญ​ขึ้น ได้รับ​การ​ชู​ใจ​และ​การ​ปลอบ​ใจ

คน​ที่​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ นั้น​ ก็​ทำ​ให้​ตัว​เอง​เจริญ​ขึ้น
แต่​ผู้​เผย​พระ​วจนะ ​นั้น ​ทำ​ให้​คริสต​จักร​เจริญ​ขึ้น

เปาโล​ต้อง​การ​ให้พวกเขา​ทุก​คน​ พูด​ภา​ษา​แปลกๆ
แต่ก็ต้อง​การ​ให้​พวกเขาเผย​พระ​วจนะ ยิ่งกว่า
เพราะ​ว่า​คน​ที่​เผย​พระ​วจนะ​นั้น​ก็​ใหญ่​กว่า​คน​ที่​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ
นอก​จาก​ว่า​มี​คน​แปล​ได้ เพื่อ​การพูดนั้นจะทำให้คริสต​จักร​​เจริญขึ้น

ดังนั้นเมื่อพวกเขา​กำ​ลัง​ขวน​ขวาย​ของ​ประ​ทาน​จาก​พระ​วิญ​ญาณ
ก็​จง​พยา​ยาม​เพิ่ม​พูน​ สิ่ง​ที่​จะ​ทำ​ให้​คริสต​จักร​เจริญ​ขึ้น

การ​อธิษ​ฐาน ​เป็น​ภา​ษา​แปลกๆ เป็นประโยชน์ต่อจิต​วิญ​ญาณ​
แต่ไม่​เป็น​ประ​โยชน์ต่อ​ความ​คิด​

ดังนั้น จึงควร​อธิษ​ฐาน​ด้วย​จิต​วิญ​ญาณ​และ​ด้วย​ความ​คิด
คือทั้งพูดภาษาแปลกๆ และมีการแปล หรือการเผยพระวจนะ

ตัวเปาโลเอง ก็พูด​ภา​ษา​แปลกๆ เป็นส่วนตัว มาก​กว่าพวกเขาด้วยซ้ำ
แต่​ว่า​ใน​คริสต​จักร เปาโลต้อง​การ​ที่​จะ​พูด​ด้วยถ้อยคำที่ สามารถเข้าใจได้ด้วย​ความ​คิด จะดีกว่า

​ใน​เรื่อง​ความ​ชั่ว​ร้าย​จง​เป็น​เหมือน​ทารก
และ​ใน​ด้าน​ความ​คิด​จง​เป็น​เหมือน​ผู้ใหญ่

​การ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ เป็นสิ่งอัศจรรย์ ​สำ​หรับ​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ
แต่​การ​เผย​พระ​วจนะ​นั้น เป็นการอัศจรรย์ ​สำ​หรับ​พวก​ที่​เชื่อ​แล้ว

ขณะเดียวกัน การพูดภาษาแปลกๆ ก็อาจทำให้ ​คน​ที่​ไม่​รู้ หรือ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ เข้าใจผิดได้
แต่​การ​เผย​พระ​วจนะ จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน
เพื่อผู้ฟังจะ​ถูก​ตักเตือน​และ​ได้​รับ​การ​วินิจ​ฉัย​ความ​ลับ​ใน​ใจ​
แล้วพวกเขาก็จะเกรงกลัวพระ​เจ้า​

เมื่อ​​มา​ชุมนุม​กัน จง​ทำ​ทุก​สิ่ง​เพื่อ​ให้แต่ละคน​เจริญ​ขึ้น
ถ้ามีการ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ หรือการเผยพระวจนะ จง​ให้​พูด​เพียง 2-3 คน​
และถ้าภาษาแปลกๆ นั้น ​ไม่​มี​ใคร​แปล​ได้​ ก็​ให้​​อยู่​เงียบๆ และ​ทูล​ต่อ​พระ​เจ้า

จิต​วิญ​ญาณ​ของ​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​นั้น
ย่อม​อยู่​ใน​บัง​คับ​พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ
เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ใช่​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​วุ่น​วาย
แต่​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​แห่ง​สันติ

จง​ให้​บรร​ดา​ผู้หญิง​อยู่​เงียบๆ ใน​คริสต​จักร อย่าง​นอบน้อม​
ถ้า​ต้อง​การ​จะ​เรียน​รู้​สิ่ง​ใด ก็​ให้​ถาม​สามี​ของ​ตน​ที่​บ้าน

จง​ขวน​ขวาย​การ​เผย​พระ​วจนะ
ส่วน​การ​พูด​ภา​ษา​แปลกๆ นั้น​ก็​อย่า​ห้าม​เลย
แต่​จง​ให้​ทุก​สิ่ง​มี​ความ​เหมาะ​สม ​และ​เป็น​ระ​เบียบ​เถิด

1. จงเป็นผู้ใหญ่ ในด้านความคิด คิดอย่างมีปัญญาตามพระคำของพระเจ้า
แต่จงเป็นเหมือนทารก ในเรื่องชั่วร้าย คือทำชั่วไม่เก่งหรือไม่เป็นเอาเสียเลย

เราต้องฝึกฝน พัฒนา การคิดให้สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า
และเราต้องหลีกหนี การถูกโลกนี้ หล่อหลอมความคิดของเรา ให้คิดตามอย่างโลกนี้

2. เมื่อมีการเผยพระวจนะ หรือแปลภาษาแปลกๆ อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดในทันที
จำเป็นต้องวินิจฉัย ว่าสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า หรือไม่
อันไหน สอดคล้องก็ยึดมั่นไว้
อันไหน บิดเบือน หรือขัดแย้งกับพระคำ ก็อย่ารับไว้

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 14 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2OZB5NK

คำคม

“ จงพัฒนาตนเอง เพื่อเราจะสามารถพัฒนาผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น ”