สรุป 1โครินธ์ 15

ภาพรวม

  • 1โครินธ์ บทที่ 15 ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา พระองค์เจะทรงให้คนของพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย เข้าสู่สง่าราศีและเป็นอมตะชั่วนิรันดร์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

1โครินธ์ บทที่ 15

เปาโลพูดกับคริสตจักรที่โครินธ์ ว่า

​ข่าว​ประ​เสริฐ​ที่​พวกเขาได้​รับ​ไว้​และ​ได้​ตั้ง​มั่น​อยู่​บน​นั้น
จะทำให้พวกเขา​ได้​รับ​ความ​รอด

​คือ ​พระ​คริสต์​ วาย​พระ​ชนม์​ เพราะ​บาป​ของ​เรา
และ​ทรง​ถูก​ฝัง​ไว้ แล้ว​วัน​ที่​สาม​ พระ​องค์​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา

พระ​องค์​ทรง​ปรากฏแก่อัครทูต แก่พวกสาวก
และแก่เปาโลด้วย ทั้งที่เขาไม่สมควร

ดังนั้นสิ่งที่เปาโลทำในวันนี้
​เป็นเพราะ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า​ ทรงทำ

มีบางคน ​พูด​ว่า​ การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ไม่​มี?

ถ้า​เป็นเช่นนั้น ข่าวประเสริฐและความเชื่อ ​ไร้​ประ​โยชน์
และทุกคนก็​ยัง​คง​อยู่​ใน​บาป​ของ​ตนต่อไป และพบกับความ​พินาศ​
และเรา​ก็​คงเป็น ​พวก​น่า​เวท​นา​ที่​สุด​

แต่​บัด​นี้ พระ​คริสต์​ ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว
และ​ทรง​เป็น​ผล​แรก​ของ​พวก​ที่​ล่วง​หลับ​ไป

เพราะ​ว่า​ใน​เมื่อ​ความ​ตาย​ เกิดขึ้น​ โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง
การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ ก็​เกิดขึ้น ​โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง​เช่น​กัน

ใน​เวลาที่​พระ​องค์​เสด็จ​กลับมา ​
คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เป็น​ของ​พระ​คริสต์​ จะเป็นขึ้นมาจากความตาย และ​จะ​เป็น​เวลา​อวสาน
พระ​คริสต์​จะ​ทรง​มอบ​อา​ณา​จักร​แด่​พระ​บิดา
และ​จะ​ทรง​ทำ​ลาย​ภูต​ผี​ที่​ครอบ​ครอง​ทั้ง​หมด

พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ปราบ​ศัตรู​ทั้ง​หมด​ ให้​อยู่​ใต้​พระ​บาท​ของ​พระ​คริสต์
ศัตรู​ตัว​สุด​ท้าย​ที่​จะ​ถูก​ทำ​ลาย​ คือ​ ความ​ตาย

อย่า​หลง​ผิด​เลย
“การ​คบ​คน​ชั่ว​ย่อม​ทำ​ลาย​นิสัย​ที่​ดี​งาม”
จง​มีสติ​ขึ้น​มา​ใหม่ ​และ​อย่า​ทำ​บาป​อีก​เลย

​มี​คน​ถาม​ว่า “คนที่​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​ จะมี​ร่าง​กาย​แบบ​ไหน?”

สิ่ง​ที่​ท่าน​หว่าน​นั้น ถ้า​ไม่​ตาย​ก่อน​ ก็​จะ​ไม่​งอกขึ้น​ใหม่
เมื่อเรา​หว่าน​เมล็ด​ แล้วพระ​เจ้าทรง​ประ​ทาน​รูป​ร่าง​แก่​เมล็ด​นั้น

ร่าง​กาย​สำ​หรับ​สวรรค์ และ​ร่าง​กาย​สำ​หรับ​โลก​ มีรัศมี​ของ​ร่าง​กายที่ต่างกัน

ร่าง​กาย​ที่​ถูก​หว่าน​ลง​นั้น ​เสื่อม​สลาย​ได้ เป็น​กาย​เนื้อ​หนัง ซึ่ง ไร้​เกียรติ และอ่อน​กำ​ลัง
สิ่ง​ที่​เป็น​ขึ้น​มา​นั้น ​ไม่​เสื่อม​สลาย เป็น​กาย​จิต​วิญ​ญาณ ซึ่ง ​มี​ศักดิ์​ศรี และมี​พลัง

มนุษย์​ดิน และ มนุษย์​สวรรค์​ คนแรก ​เป็น​อย่าง​ไร
มนุษย์​ดิน​ และ มนุษย์​สวรรค์​ ทั้ง​หลายที่ตามมา ​ก็​เป็น​อย่าง​นั้น

เนื้อ​และ​เลือด ​ไม่​สา​มารถ​มี​ส่วน​ใน ​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​เจ้า
​สิ่ง​ที่​เสื่อม​สลาย​ ไม่​มี​ส่วน​ใน ​สิ่ง​ที่​ไม่​เสื่อม​สลาย

​เรา​จะ​ไม่​ล่วง​หลับ​หมด​ทุก​คน แต่​จะ​ถูก​เปลี่ยน​ใหม่​ทุก​คน
ใน​ชั่ว​พริบ​ตา​เดียว เมื่อ​เป่า​แตร​ครั้ง​สุด​ท้าย
พวก​ที่​ตาย​แล้ว​จะ​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​ แล้ว​เรา​จะ​ถูก​เปลี่ยน​ใหม่

​สิ่ง​ที่​เสื่อม​สลาย​ได้​นี้​ ต้อง​สวม​ด้วย​สิ่ง​ที่​เสื่อม​สลาย​ไม่​ได้
แล้ว “ความ​ตาย​ก็​ถูก​กลืน​เข้า​ใน​ชัย​ชนะ​”

เหล็ก​ใน​ของ​ความ​ตาย​นั้น​คือ​บาป
และ​อำ​นาจ​ของ​บาป​คือ​ธรรม​บัญ​ญัติ

พระเจ้าทรงประ​ทาน​ชัย​ชนะ​แก่​เรา โดย​พระ​เยซู​คริสต์
ดังนั้น จง​มั่นคง​อยู่ อย่า​หวั่น​ไหว
จง​ทำ​งาน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ​ให้​บริ​บูรณ์​ทุก​เวลา
เพราะใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า การ​ตราก​ตรำ​ของเรา ​จะ​ไม่​ไร้​ประ​โยชน์

1. เมื่อเราเป็นขึ้นมาจากความตาย เราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย
เราจะร่วมในสง่าราศีของพระองค์
สิ่งที่เสื่อมสลายได้ทั้งหมดที่เราเคยเกี่ยวข้องในโลกนี้ จะไม่มีส่วนใดๆ ในแผ่นดินสวรรค์

เมื่อเรารู้แลเตระหนักความจริงเช่นนี้แล้ว
เราก็สมควรใช้ชีวิตชั่วคราวของเราในโลกนี้ อย่างมีคุณค่า โดยทำเพื่อพระเยซูคริสต์
เราจะภาคภูมิใจ ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมา

อย่าไล่จับสิ่งไร้ค่าอีกต่อไปเลย

2. จงมั่นคงในพระเจ้า อย่าหวั่นไหว สัตย์ซื่อต่อไป
ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา พระองค์จะนำบำเหน็จมาด้วย
ทุกสิ่งที่เราทำ เพราะเห็นความรักที่มีต่อพระเยซูนั้น
จะไม่ถูกลืม แต่จะได้รับบำเหน็จ สมกับการตรากตรำที่ได้ทำไปนั้น

3. การประยุกต์ใช้ 1โครินธ์ 15 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2Pr5ALD

คำคม

“ เราจะเป็นขึ้นมาจากความตาย และเข้าในสง่าราศีของพระเยซูคริสต์ ”