สรุป 2ซามูเอล 7

ภาพรวม

  • ดาวิดปรารถนาที่จะสร้างพระนิเวศเพื่อพระเจ้า แต่พระเจ้าตรัสว่าจะให้บุตรของดาวิดสร้าง ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ทรงอวยพรดาวิดเพราะความตั้งใจที่ดีของเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 7 หลังจากที่ดาวิดและคนอิสราเอลได้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้า มาไว้ที่เยรูซาเล็มแล้ว

พระเจ้า​ทรง​ให้ดาวิด​พัก​สงบ​จาก​เหล่า​ศัตรู​รอบ​ด้าน​
ดาวิดจึงตรัส​กับ​นา​ธัน​ ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ ว่า
ดาวิดอยู่ในวัง แต่​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​อยู่​ใน​เต็นท์
เขาอยากสร้างนิเวศให้พระเจ้า

และ​นา​ธัน​ทูล ​ว่า
ขอ​ทรง​ทำ​ทุกสิ่ง​ตาม​พระ​ทัย​ของ​ดาวิดเถิด

แต่​​ใน​คืน​วัน​นั้น พระเจ้าตรัสกับนา​ธัน ​ว่า
ให้ไป​บอก​ดาวิดว่า
พระเจ้าไม่เคย​ตรัสให้​สร้าง​นิเวศให้แก่พระเจ้า เพราะไม่จำเป็นเลย
แต่เพราะดาวิดมีหัวใจเช่นนั้นต่อพระเจ้า
พระเจ้า​จะ​ทำ​ให้
– ดาวิด​มี​ชื่อ​เสียง​โด่งดัง
– และ​จะ​ให้​ดาวิด​พัก​สงบ​จาก​พวก​ศัตรู​ของ​เจ้า
– และจะให้ดาวิด​มี​ราช​วงศ์
– และเมื่อดาวิดจากโลกนี้ไป บุตรของดาวิดจะ​เป็น​ผู้​สร้าง​นิเวศ​เพื่อพระ​นาม​ของพระเจ้า
– และพระเจ้า​จะ​สถา​ปนา​บัล​ลังก์​ของ​เขา​ให้​อยู่​เป็น​นิตย์
– แม้ถ้าเขาทำบาป ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของพระเจ้า​จะ​ไม่​ละ​ไป​จาก​เขา แต่พระเจ้าจะตีสอนเขา
– และอา​ณา​จักร​ของดาวิด​จะ​ตั้งมั่น​อยู่​นิรันดร์

นา​ธัน​ก็​ทูล​ดาวิด​ตาม​ถ้อย​คำ​เหล่า​นี้

ดาวิดจึงทูลพระเจ้า ​ว่า
ดาวิดเป็น​ใคร​เล่า​ พระ​องค์​จึง​ทรง​นำ​ข้า​พระ​องค์​มา​ไกล​ขนาด​นี้?
สิ่งที่พระเจ้าตรัส สิ่ง​นี้​เป็น​กฎ​สำ​หรับ​มนุษย์ทุกคน
พระเจ้า​ทรง​ทำ​สิ่ง​ใหญ่​โต​​ทั้ง​สิ้น เพื่อ​ให้​คนของ​พระ​องค์​ทราบ
​ก็​เพราะ​พระองค์ได้ตรัสไว้ ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​อิส​รา​เอล ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์​ให้​มั่นคง ​ตลอด​นิรันดร์

1. ดาวิดซาบซึ้งพระคุณของพระเจ้า ที่ทรงอวยพระพรเขาอย่างมากมาย
ดังนั้นดาวิดจึงตั้งใจที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้า
ปรากฏว่า เขาไม่ได้ทำ ด้วยเหตุผลบางอย่าง
แต่พระเจ้าอวยพระพรเขาอย่างเหลือล้นยิ่งขึ้นไปอีกด้วยท่าทีที่เขาอยากทำอะไรเพื่อพระเจ้านั้น

เมื่อเราตั้งใจทำสิ่งใดแด่พระเจ้า เพราะเห็นแก่ความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา
พระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรจิตใจ จะทรงรับทราบ
และจะอวยพระพรเราตามขนาดท่าทีในจิตใจของเรา ไม่ว่าเราจะได้ทำสิ่งนั้นสำเร็จหรือไม่ก็ตาม

2. ดาวิดกล่าวถึงพระเจ้า ว่า สิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้น จะเป็นจริงแน่นอน ​เป็น​กฎ​สำ​หรับ​มนุษย์ทุกคน
เมื่อพระเจ้าตรัสอะไร นั่นคือ กฏสากลที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

วันนี้ สิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระคำของพระเจ้า นั่นคือกฏเกณฑ์สากล ที่ตายตัวและแน่นอนอย่างที่สุด
คนที่ใส่ใจและยึดมั่นในพระคำเอาไว้ เขาจะเป็นมนุษย์ผู้ดำเนินในกฏสากลแห่งจักรวาลอย่างถูกต้อง

3. สาธุการแด่พระเจ้า ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า พระองค์จึงทรงนำข้าพระองค์มาไกลถึงขนาดนี้
สรรเสริญพระเจ้า !!!

คำคม

“ เพราะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรจิตใจ ดังนั้นความจริงใจที่มีต่อพระเจ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ”