สรุป 2ซามูเอล 22

ภาพรวม

  • ดาวิดแต่งบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้เขาให้รอดพ้นจากศัตรู

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 22 ผู้บันทึกพระธรรม 2 ซามูเอล นอกจากจะบันทึกเรื่องราวของดาวิดแล้ว ในบทนี้ยังบันทึกบทเพลงของดาวิด ใน​วัน​ที่​พระเจ้าทรง​ช่วย​กู้ดาวิดให้​พ้น​จาก​ศัตรู​ และ​จาก​​ซาอูล

เนื้อหาในบทเพลงนั้นกล่าวว่า
พระเจ้าทรง​เป็น​ที่ลี้ภัย
พระเจ้าทรง​ช่วย​ให้​พ้น​จาก​ศัตรู และจาก​บรร​ดา​ผู้​ที่​เกลียด​ชัง​
พระเจ้าทรง​ช่วย​เหลือเมื่อพบความทุกข์ยาก
พระเจ้าทรงจัดการกับผู้ที่ข่มเหง
พระเจ้าทรงประ​ทาน​ราง​วัล​ ตาม​ความ​ชอบ​ธรรม​
พระเจ้า​ทรง​สำ​แดง​พระ​องค์​ว่า ​ซื่อ​สัตย์​ ต่อ​ผู้​ที่​ซื่อ​สัตย์
พระเจ้า​ทรง​สำ​แดง​พระ​องค์​ว่า​ ไร้​ตำ​หนิ​ ต่อ​ผู้​ที่​ไร้​ตำ​หนิ
พระเจ้า​ทรง​สำ​แดง​พระ​องค์​ว่า​ บริ​สุทธิ์ ​ต่อ​ผู้​ที่​บริ​สุทธิ์
พระเจ้าทรง​สำ​แดง​เป็น​ปฏิ​ปักษ์​ ต่อ​ผู้​ที่​คด​โกง
พระเจ้าทรง​ช่วย​ประ​ชา​ชน​ที่​ถ่อม​ตัว​ให้​รอด
พระเจ้าทรง​ไร้​ตำหนิ ในทางทั้งสิ้นของพระองค์
พระเจ้าทรงตรัสสิ่งใด สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเสมอ
พระเจ้า​ทรง​เป็น​โล่​ของ​ทุก​คน​ ที่​ลี้​ภัย​อยู่​ใน​พระ​องค์
​พระ​เจ้า​​ทรง​ทำ​ให้เรา​แข็ง​แรง
พระเจ้าทรง​ทำ​ให้​ทาง​ของ​เรา​ปลอด​ภัย
พระเจ้า​ทรง​ฝึก​มือของเรา ให้​ต่อสู้ศัตรูได้
พระเจ้าทรงประ​ทาน​โล่​แห่ง​ความ​รอดแก่เรา
พระเจ้าทรงประ​ทาน​กำ​ลัง​แก่​เรา ​เพื่อ​ทำ​สง​คราม
พระเจ้าทรง​ทำ​ให้​บรร​ดา​ศัตรู​ของ​เรา พ่ายแพ้ไป
พระเจ้าทรง​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​ทะ​เลาะ​วิวาท​
พระเจ้า​ทรง​รัก​ษา​เราไว้​ให้​เป็น​หัว​หน้า​
พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​แก้​แค้นแทน
พระเจ้าทรง​ช่วย​กู้เราจาก​คน​โหดร้าย
พระเจ้าทรง​ประ​ทาน​ชัย​ชนะ​ยิ่ง​ใหญ่​แก่​กษัตริย์​ของ​พระ​องค์
พระเจ้า​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​มั่น​คง​แก่​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม​ไว้​เป็น​นิตย์

พระเจ้าทรง​พระ​ชนม์​อยู่ ทรงสม​ควร​รับคำสรร​เสริญ ทรง​เป็น​ที่​ยก​ย่อง
เพราะ​ฉะนั้น เรา​จึง​ยก​ย่อง​พระ​องค์​ และ​ร้อง​เพลง​สดุดี​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์

1. พระเจ้าของเราทรงแสนดี แสนประเสริฐ
สมควรที่เราจะยกย่องสรรเสริญพระองค์ ทุกวันเรื่อยไป ตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่

เพราะพระองค์ ผู้ที่เราไว้วางใจนั้นทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ และเปี่ยมด้วยพระเมตตา
เราจึงไม่จำเป็นต้องหวั่นกลัวสิ่งใด

คำคม

“ เราสมควร ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าของเรา ทุกวันเรื่อยไป ”