สรุป 2ซามูเอล 24

ภาพรวม

  • โดยความเย่อหยิ่งของดาวิด เขาจึงให้นับประชากรอิสราเอล โดยที่พระเจ้าไม่ได้ทรงบัญชา จึงเกิดภัยพิบัติขึ้นในแผ่นดินอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 ซามูเอล บทที่ 24 นอกจากผู้เขียน 2 ซามูเอล จะบันทึกเรื่องราวต่างๆของดาวิดและบทเพลงของเขาแล้ว ยังบักทึกเรื่องความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของดาวิดไว้ดังนี้

พระเจ้าทรงพระ​พิโรธต่อ​อิส​รา​เอล​อีก​ครั้ง​หนึ่ง จึง​ทรง​เร้า​ใจ​ดาวิดทำบางอย่างเพื่อ​ต่อ​สู้​พวก​เขา
ดาวิดได้สั่งให้​โย​อาบ ​ไป​นับจำนวน​คน​อิส​รา​เอล​และ​คน​ยู​ดาห์ ทั้งหมด

แม้​โย​อาบ​จะคัดค้าน แต่​ดาวิดก็ยืนกรานให้​โย​อาบ​และ​บรรดา​ผู้​บัง​คับ​บัญ​ชา​กอง​ทัพ ​นับ​ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล
พวก​เขา​จึง​ไป​ทั่ว​แผ่น​ดิน​นั้น ใช้เวลา 9 เดือน ​กับ 20 วัน
และ​โย​อาบ​ก็​มารายงานว่า
มี​ทหาร​หาญ 800,000 คน ผู้​พร้อม​ทำ​ศึก และ​คน​ยู​ดาห์​มี 500,000 คน

​แล้ว​ดาวิด​ก็​ทรง​สำนึก​ผิด และทูลพระเจ้า​ว่า
เขา​ได้​ทำ​บาป​ใหญ่​หลวง​แล้ว ขอพระเจ้าทรง​อภัย​ความ​บาป​ชั่ว​ของ​เขา ที่ได้ทำ​อย่าง​โง่​เขลา​ยิ่ง​นัก

​กาด​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ ได้มาบอกกับดาวิด ว่า
พระเจ้า​กำ​หนด 3 อย่าง​ให้​ดาวิด​เลือก ว่าจะให้พระเจ้าทำเช่นไรต่อดาวิด คือ
1 . ​แผ่นดินจะเกิด​กัน​ดาร​อา​หาร​ 7 ปี
2. ดาวิดจะ​ยอม​หนี​ต่อ​​ศัตรู​ 3 เดือน
3. แผ่นดิน​จะ​เกิด​โรค​ระบาด 3 วัน

ดาวิดตอบ​ว่า
ขอ​ให้​​ตก​เข้า​ไป​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของพระเจ้า ผู้ทรง​พระ​กรุณายิ่ง​นัก ดีกว่า​ตก​เข้า​ไป​ใน​มือ​ของ​มนุษย์

ดัง​นั้น​พระเจ้าจึง​ทรง​ให้​โรค​ระบาด​เกิด​ขึ้น​ใน​อิส​รา​เอล
และ​ประ​ชา​ชน​ตาย​ไป 70,000 คน
เมื่อ​ทูต​สวรรค์กำลังจะให้เกิดในกรุง​เย​รู​ซา​เล็ม
พระเจ้าตรัสว่า พอ​แล้ว ให้ยั้ง​มือไว้​

ทูต​สวรรค์​ก็​อยู่​ที่​ลาน​นวด​ข้าว​ของ​อา​ราว​นาห์​ คน​เย​บุส
ดาวิดทูลพระเจ้า ว่า
เขา​ทำ​ผิด ทำ​บาปเอง แต่ประชากรเหล่านี้ไม่ผิด ขอ​ลงโทษดาวิด​และ​พงศ์​พันธุ์​เถิด

แล้วกาด​ก็​เข้า​มา​เฝ้า​ดาวิด ​ทูลว่า
ให้ดาวิด​ไป​สร้าง​แท่น​บูชา​ถวาย​แด่​พระเจ้า​บน​ลาน​นวด​ข้าว​ของ​อา​ราว​นาห์​ คน​เย​บุส

ดาวิดก็ทำตาม
ดาวิดพยายามขอซื้อลาน​นวด​ข้าว​จาก​อาราวราห์
แต่เขาบอกว่า ไม่ต้องซื้อยินดีมอบให้ดาวิดเปล่าๆ
แต่ดาวิดไม่ยอม กล่าวว่า
ดาวิด​จะ​ถวาย​เครื่อง​บูชา​แด่พระ​เจ้า โดย​ที่​เรา​ไม่​เสีย​อะไร​เลย​นั้น​ไม่​ได้
ดาวิด​จึง​ทรง​ซื้อ​ลาน​นวด​ข้าว​กับ​วัว​เป็น​เงิน 50 แผ่น
แล้ว​ก็​ทรง​สร้าง​แท่น​บูชา​ถวาย​แด่​พระเจ้าที่​นั่น
พระเจ้า​ทรง​สดับ​คำ​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​แผ่น​ดิน​นั้น
และ​โรค​ร้าย​ก็​ถูก​ระงับ​เสีย​จาก​อิส​รา​เอล

1. เมื่อคนอิสราเอลทำบาปบางอย่าง ที่ทำให้พระเจ้าทรงพระพิโรธ (2ซมอ. 24:1)
พระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ซาตานต่อสู้คนอิสราเอล ด้วยการดลใจดาวิดให้นับประชากร
ซึ่งเรื่องนี้อธิบายไว้ใน 1พศด. 21:1 “ซา​ตาน​ยืน​ขึ้น​ต่อ​สู้​อิส​รา​เอล และ​ดล​ใจ​ให้​ดาวิด​นับ​จำ​นวน​อิส​รา​เอล”
และดาวิดก็เลือกที่จะทำบาปต่อพระเจ้า

การนับประชากร โดยตัวของมันเองไม่ใช่บาป เพราะพระเจ้าก็ทรงเคยให้โมเสสนับประชากร (อพย.30) โมเสสก็เชื่อฟังนับประชากรอิสราเอล
แต่การกระทำของดาวิดครั้งนี้ มีท่าทีแตกต่างออกไป
เขาทำโดยพระเจ้าไม่ได้สั่ง แต่คงเพราะความเย่อหยิ่งของเขา ที่จะดูว่าตนเองยิ่งใหญ่ขนาดไหน

ทั้งดาวิด และคนอิสราเอล ทำบาปต่อพระเจ้า (แต่ละอย่างกัน)
เพราะบาปของดาวิด จึงนำการลงโทษมายังคนอิสราเอล จึงทำให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นกับดาวิด

วิธีของพระเจ้ายุติธรรม แต่ซับซ้อนเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ทั้งหมด

2. ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของดาวิด คือ เมื่อทำผิด เขาจะไวในการสารภาพบาป แล้วพระเจ้าก็ทรงอภัยให้แก่เขา
ซึ่งเรื่องนี้สังเกตได้จากบทเพลงสดุดีทั้งหลายที่เขาแต่ง
แต่ครั้งนี้ เขาต้องใช้เวลานานกว่า 9 เดือน ​กับ 20 วัน จึงจะสำนึกผิด
แต่ทันทีที่เขาสำนึกผิด เขาก็รีบสารภาพบาปกับพระเจ้าทันที

เมื่อเราผิดพลาดพลั้งบาป ทันทีที่เรารู้ตัว สำนึกผิด
ให้เรารีบเข้ามาหาพระเจ้า สารภาพบาปกับพระองค์
เพื่อจะกลับเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

3. เพราะดาวิดรู้จักพระเจ้า และรู้ถึงพระเมตตาของพระเจ้า
เราจึงเลือกการลงโทษแบบขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า
และเขาก็ไม่ผิดหวัง พระเจ้าทรงให้ภัยพิบัติหยุดก่อนครบกำหนด

การไว้วางใจในพระเมตตาของพระเจ้า จะไม่ผิดหวัง

4. ​ดาวิดไม่ยอมรับลานนวดข้าวจากอา​ราว​นาห์ แบบฟรีๆ
เพราะเขาถือว่า การถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า จำเป็นต้องมีการเสียบางอย่างถวายแด่พระเจ้าเสมอ

ในการถวายสิ่งใดแก่พระเจ้า เราไม่สามารถเอาของคนอื่นมาถวายได้
ต้องเป็นของของเราเอง
ไม่ว่าจะเป็น เวลา ความสามารถ เงินทอง ความสุขส่วนตัว ฯลฯ
เมื่อเราจะถวายแด่พระเจ้า เราจะเสียบางอย่างเสมอ
แต่เป็นการเสียที่สุดแสนจะคุ้มค่าเสมอเช่นกัน

5. เมื่อดาวิดถวายเครื่องบูชาตามที่พระเจ้าสั่งแล้ว
พระคัมภีร์ไม่ไดบอกว่า
แล้ว​โรค​ร้าย​ก็​หมดไป​จาก​อิส​รา​เอล
แต่บอกว่า
พระเจ้า​ทรง​สดับ​คำ​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​แผ่น​ดิน​นั้น
แล้วโรคร้ายก็หมดไปจากอิสราเอล

นั่นคือ การทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ทำให้โรคร้ายหายไป
แต่โดยการอธิษฐานต่างหากที่ทำให้โรคร้ายหายไป
แต่ก่อนหน้านี้ เนื่องจากยังไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง คำอธิษฐานจึงยังไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้า

เมื่อเราเผชิญปัญหา วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การอธิษฐาน
และโดยการอธิษฐานนั้น พระเจ้าจะทรงสอนเราว่า เราจะทำเช่นไร
และเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า คำอธิษฐานของเราก็จะได้รับคำตอบ
แล้วปัญหาของเราก็ได้รับการคลี่คลาย

คำคม

“ เราไม่สามารถถวายแด่พระเจ้า โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยได้ ”