สรุป 2ทิโมธี 1

ภาพรวม

  • พระธรรม 2ทิโมธี เป็นจดหมายฉบัยที่ 2 ที่เปาโลเขียนถึงทิโมธี ในช่วงท้ายชีวิตของเปาโล เพื่อเน้นย้ำให้เขามั่นคงในความเชื่อ และอดทนต่อการถูกข่มเหง
  • 2ทิโมธี บทที่ 1 เปาโลบอกทิโมธีให้ยึดมั่นในความเชื่อ ใช้ของประทานของตนอย่างเต็มที่ และอย่าละอายในการต้องทนทุกข์เพื่อข่าวประเสริฐ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2ทิโมธี บทที่ 1

เปา​โล เขียนจดหมายถึง ทิ​โม​ธี ความว่า

เปาโลอธิษฐาน​วิงวอน ​ทั้ง​กลาง​วัน​กลาง​คืน เพื่อทิโมธี
เปาโล​ระลึก​ถึง​ความ​เชื่อ​อย่าง​จริง​ใจ​ของ​ทิโมธี ​ซึ่ง​เป็นเหมือนกับของยายและแม่ของทิโมธี

ของ​ประ​ทาน​​ที่​มี​ใน​ตัว​ทิโมธี นั้น จง​ทำ​ให้​รุ่งเรือง​ขึ้น
เพราะ​ว่า​พระ​เจ้าได้ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่เขาแล้ว

​อย่า​อับอาย​ที่​เป็น​พยาน​ เพื่อพระเยซู
จง​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​เปาโล ​ใน​ความ​ทุกข์​ยาก​เพื่อ​ข่าว​ประ​เสริฐ
โดย​อา​ศัย​ฤทธิ์เดช​ของ​พระ​เจ้า

พระเยซูทรง​ทำลาย​ความ​ตาย​ให้​สูญ​สิ้น
และ​ทรง​ทำ​ให้​ชีวิต​และ​สภาพ​อมตะ​ปรา​กฏ​ชัด ​โดย​ทาง​ข่าว​ประ​เสริฐ

ดังนั้นแม้เปาโล​ต้อง​ทน​ทุกข์​ลำ​บาก ​ก็​ไม่​อับ​อาย
เพราะเปาโล ​รู้​ และ​​เชื่อ​มั่น​ว่า
พระเจ้า​ทรง​สา​มารถ​รัก​ษา​สิ่ง​ที่​​มอบ​ไว้​กับ​พระองค์ จน​ถึง​วัน​พิพาก​ษา​ได้

จง​ประ​พฤติ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของ​เปาโล
ด้วย​ความ​เชื่อ​และ​ความ​รัก ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
โดยการ​พึ่ง​พาพระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ ผู้​สถิต​ภาย​ใน​เรา

ตอนนี้​เปาโลต้องอยู่ลำพัง
เพราะคนที่​อยู่​ใน​แคว้น​เอ​เชีย​นั้น ได้​ผละ​จาก​เปาโล​ไป​หมด

1. เมื่อเราต้องพบกับความอับอาย เพราะการเชื่อฟังพระเยซู
เราก็กำลังมีส่วนร่วมทนทุกข์ในข่าวประเสริฐ
ซึ่งการเผชิญกับสิ่งนี้ เราจำเป็นต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์
จึงจะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างมีชัยชนะ

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในเรา
เพื่อช่วยเรา ให้ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า
ซึ่งต้องดำเนินด้วย​ความ​เชื่อ​และ​ความ​รัก ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์

นั่นคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะช่วยเราให้มีความเขื่อ และซาบซึ้งในความรักของพระเยซู
จนกระทั่งเราสามารถดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าได้

3. การประยุกต์ใช้ 2ทิโมธี 1 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/3aOM4SY

คำคม

“ การอับอายเพื่อพระคริสต์ เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของผู้เชื่อวางใจในพระองค์ ”