สรุป 2ทิโมธี 2

ภาพรวม

  • 2ทิโมธี บทที่ 2 ทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ ต้องทำตามคำสอนของพระองค์ และมุ่งมั่นตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และดำเนินชีวิตในทางชอบธรรม หลีกหนีจากสิ่งชั่วร้าย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2ทิโมธี บทที่ 2

เปาโลพูดกับทิโมธี ว่า

จง​เข้ม​แข็ง​ขึ้น​ด้วย​พระ​คุณ ​ซึ่ง​มี​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
จง​มอบ​คำ​สอน​ ไว้​กับ​คน​ซื่อ​สัตย์​ ที่​สา​มารถ​สอน​คน​อื่น​ได้​ด้วย
จง​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​ความ​ทุกข์​ยาก ​เหมือน​ทหาร​ที่​ดี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
ซึ่งมุ่งทำให้พระองค์พอพระทัย และทำตามกติกาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้

จง​ระลึก​ถึง​พระ​เยซู​คริสต์ อยู่เสมอ

​ถ้า​เรา​ตาย​กับ​พระ​องค์​แล้ว เรา​ก็​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​กับ​พระ​องค์
ถ้า​เรา​สู้​ทน เรา​ก็​จะ​ได้​ครอง​ร่วม​กับ​พระ​องค์

อย่า​โต้​แย้ง​กัน​ เรื่อง​ถ้อย​คำ​ ซึ่ง​ไม่​เป็น​ประ​โยชน์​เลย แต่​กลับ​ทำ​ลาย​พวก​คน​ฟัง
จง​​ถวาย​ตัว​ เป็น​คน​งาน​ที่​ไม่​อับ​อาย ที่สอน​พระ​วจนะ​แห่ง​ความ​จริง​อย่าง​ถูกต้อง

จง​หลีก​เลี่ยง​คำ​พูด​ที่​ไร้​คุณ​ธรรม​และ​โง่​เขลา
เพราะ​คำ​พูด​อย่าง​นั้น​ จะ​นำ​คน​ไป​สู่​ความ​อธรรม​มาก​ยิ่ง​ขึ้น

พระเจ้าทรง​รู้​จัก​บรร​ดา​คน​ของ​พระ​องค์
ให้​ทุก​คน​ที่​ออก​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ​ละ​ทิ้ง​ความ​ชั่ว

มีภา​ชนะหลากหลายชนิดในบ้าน
ถ้า​ใคร​ชำระ​ตัว​เอง​ให้​พ้น​จาก​ความชั่ว​ ก็​จะ​เป็น​ภา​ชนะ​พิเศษ
ซึ่ง​ชำระ​ให้​บริ​สุทธิ์​แล้ว เหมาะ​ที่​เจ้าของ​จะ​ใช้​เป็น​ประ​โยชน์
และ​พร้อม​สำ​หรับ​การ​ดี​ทุก​อย่าง

​จง​หลีก​หนี​จาก​ตัณ​หา​ของ​คน​หนุ่ม
จง​มุ่ง​มั่น​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม ความ​เชื่อ ความ​รัก และ​สันติ​สุข ​ด้วย​ใจ​บริ​สุทธิ์

จง​ใจ​เมต​ตา​ต่อ​ทุก​คน
เป็น​อาจารย์​ที่​เหมาะ​สม​และ​มี​ความ​อด​ทน
แก้​ไข​ความ​คิด​เห็น​ของ​ฝ่าย​ตรง​ข้าม​ ด้วย​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน
เพราะ​พระ​เจ้า​อาจ​โปรด​ให้​พวก​เขา​กลับ​ใจ และ​มา​ถึง​ความ​รู้​ใน​ความ​จริง
และ​หลุด​พ้น​จาก​บ่วง​ของ​มาร

1. เราควร​ระลึก​ถึง​พระ​เยซู​ และสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา อยู่เสมอ
เพราะสิ่งนี้จะทำให้ความเชื่อของเรายิ่งมั่นคง
และความรักที่เรามีต่อพระเยซู เพิ่มทวี

2. เมื่อมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า (ไม่ได้รวมถึงพวกสอนเทียมเท็จ)
เราควรอธิบายให้เขาเข้าใจ ด้วยความอ่อนสุภาพ เมตตา และอดทน ไม่ใช่ด้วยการโต้เถียง
เพื่อให้เขาได้มีโอกาสกลับใจ เข้าใจความจริงแห่งพระคำของพระองค์
เขาจะได้หลุดพ้นจากกับดักของมาร ที่กำลังหลอกลวงเขาอยู่

3. การประยุกต์ใช้ 2ทิโมธี 2 ยังมีอีก สามารถอ่านที่ได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/38HymPW

คำคม

“ ถ้า​เรา​สู้​ทนเพื่อพระคริสต์ เรา​ก็​จะ​ได้​ครอง​ร่วม​กับ​พระ​องค์ ”