สรุป 2พงศาวดาร 13

ภาพรวม

  • อาบียาห์(หลานของซาโลมอน) กษัตริย์ของยูดาห์ ทำสงครามกับเยโรโบอัม กษัตริย์ของอิสราเอล 10 เผ่า อาบียาห์ร้องทูลต่อพระเจ้า จึงได้รับชัยชนะอย่างงดงาม

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศาวดาร บทที่ 13 เมื่อเรโหโบอัมละทิ้งพระเจ้า จึงพ่ายแพ้ต่อชิชักแห่งอียิปต์ ทรัพย์สมบัติในพระนิเวศและในพระราชวังจึงถูกชิชักกวาดไปจนสิ้น เมื่อเรโหโบอัมล่วงหลับไป อาบียาห์ โอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชย์แทน

อา​บี​ยาห์ได้​ขึ้น​ครอง​ราชย์​เหนือ​อา​ณา​จักร​ยู​ดาห์ ใน​ปี​ที่​ 18 ​แห่ง​รัช​กาล​เย​โร​โบ​อัม (กษัตริย์ของอาณาจักรอิสราเอล 10 เผ่า)
อา​บี​ยาห์ ​ครอง​ราชย์​ 3 ปี

มี​สง​คราม​ระ​หว่าง​อา​บี​ยาห์​และ​เย​โร​โบ​อัม
อา​บี​ยาห์​ มีทหาร 400,000 คน
​เย​โร​โบ​อัม มีทหาร 800,000 คน

อา​บี​ยาห์​ ​ยืน​อยู่​บน​ภูเขา พูดกับเย​โร​โบ​อัม และ​อิส​รา​เอล​ที่ยกทัพมา ว่า
พระ​เจ้าประ​ทาน​ตำ​แหน่ง​พระ​ราชา​เหนือ​อิส​รา​เอล ​แก่​ดาวิด และ​บุตร​หลาน​
​เย​โร​โบ​อัม​ ได้​กบฏ​ต่อ​เจ้า​นาย​ของ​ตน
บัดนี้​พวกเขาคิดว่า มี​​คน​มาก​กว่า และ​มี​รูป​ลูก​วัว​ทอง​คำ​ที่​เย​โร​โบ​อัม​สร้าง
จึงคิดจะมา​ ​ต่อ​ต้าน​อา​ณา​จักร​ของ​พระเจ้า

แต่​สำ​หรับคนอาณาจักรยูดาห์ ​ไม่​ได้​ละ​ทิ้ง​พระเจ้า
และ​ถวาย​เครื่อง​บูชาแด่พระเจ้า​ทุก​เช้า​ทุก​เย็น และ​รักษา​พระ​บัญ​ชา​ของพระเจ้า
ดังนั้นอย่า​ต่อ​สู้​กับ​พระเจ้า เพราะ​พวกเขาจะ​ทำ​ไม่​สำ​เร็จ

เย​โร​โบ​อัม​ทรง​ให้​กอง​ซุ่ม​อ้อม​มา​หา​ยูดาห์​ทาง​ด้าน​หลัง
แล้วโจมตีจากข้างหน้าและข้างหลัง

​เมื่อ​ยู​ดาห์​เห็นดังนั้น พวกเขา​ก็​ร้อง​ทูลพระเจ้า และ​พวก​ปุโร​หิต​ก็​เป่า​แตร
แล้ว​คน​ของ​ยู​ดาห์​ก็​โห่​ร้อง
แล้วพระ​เจ้า​ทรง​โจมตี​เย​โร​โบ​อัม​และ​อิส​รา​เอล จนพวกเขาต้อง​หลบ​หนี​ไป
ทหารของอา​บี​ยาห์​ ก็ฆ่าคน​อิส​รา​เอลไป 500,000 คน

​คน​ยู​ดาห์​ก็​ชนะ เพราะ​พวก​เขา​พึ่ง​พระเจ้าของพวก​เขา

เย​โร​โบ​อัม​ไม่​สา​มารถ​ฟื้น​กำลัง​ของ​พระ​องค์​ได้​อีก​ใน​รัช​สมัย​ของ​อา​บี​ยาห์
และพระเจ้าทรง​ประ​หาร​พระ​องค์เสีย

แต่​อา​บี​ยาห์​มี​อำ​นาจ​ยิ่ง​ขึ้น และ​มี​มเห​สี 14 องค์ มี​พระโอรส 22 องค์ และ​พระ​​ธิดา 16 องค์

1. อา​บี​ยาห์ (หรือ อาบียัม) ใน1พกษ. 15:3 บรรยายว่า
เป็นกษัตริย์ที่​ดำ​เนิน​ตาม​บาปและไม่​ภักดี​ต่อ​พระเจ้า

เมื่อสองกษัตริย์ชั่วร้ายอย่างอาบียาห์และเยโรโบอัม มาสู้รบกัน
ฝ่ายหนึ่งร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่สนใจพระเจ้า

ชัยชนะอย่างงดงามจึงเป็นของอาบียาห์กษัตริย์ชั่วร้าย ผู้ร้องทูลต่อพระเจ้า

ขนาดกษัตริย์ชั่วร้าย ผู้ร้องทูลต่อพระเจ้ายังได้รับพระเมตตาจากพระองค์
ยิ่งกว่านั้นสักเท่าไร เราผู้เป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์
ผู้ที่พระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อเรา
เมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ จะเป็นไปอย่างไรที่พระเจ้าจะไม่ทรงเมตตาเรา

2. อา​บี​ยาห์​ บอกกับเยโรโบอัมและคนอิสราเอล 10 เผ่า ว่า
ตัวเขาไม่ได้ละทิ้งพระเจ้า
แต่ใน 1พกษ. 15:3 บอกชัดเจนว่า เขาไม่ภักดีต่อพระเจ้า
เขาคิดไปเองว่า การที่เขาถวายเครื่องบูชาทุกเช้าเย็น และทำพิธีกรรมต่างๆเป็นประจำนั้น
แสดงว่าเขาไม่ได้ละทิ้งพระเจ้า และเขาได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้า

แต่ดูเหมือนพระเจ้ามองแตกต่างออกไป
การที่เขาทำทั้งหมดนั้นไร้ค่า หากชีวิตของเขาไม่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า
เขาทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆเหมือนอย่างที่เรโหโบอัมทำ
ดังนั้นแม้เขาจะทำพิธีกรรมไม่ขาดเลย
แต่สำหรับพระเจ้า เขาได้ละทิ้งพระองค์เสียแล้ว

การทำกิจกรรมของคริสตศาสนาเป็นสิ่งที่ดี
แต่เทียบไม่ได้กับการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์เสมอในทุกวิถีของชีวิต
อย่ายอมให้การร่วมกิจกรรมของศาสนาคริสต์ หลอกเราว่า
เราได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยแล้ว
กิจกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สมควรทำ
แต่ก็ไม่ควรละเลยสิ่งสำคัญกว่าคือการเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์

คำคม

“ ผู้ร้องขอความเมตตาจากพระเจ้า จะพบพระเมตตา ในวันแห่งพระเมตตา ”