สรุป 2พงศาวดาร 15

ภาพรวม

  • อาสาได้รื้อทำลายรูปเคารพต่างๆให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินยูดาห์ และนำประชาชนแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ พระเจ้าจึงประทานความสงบสุขรอบด้านแก่พวกเขา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศาวดาร บทที่ 15 เมื่ออาสาขึ้นครองราชย์ แทนอาบียาห์ผู้เป็นบิดา พระองค์ทรงทำสิ่งที่ถูกต้องต่อพระเจ้า ดังนั้นเมื่อมีศัตรูมากมายจากคูชบุกมาโจมตี พระเจ้าจึงทรงช่วยพระองค์ให้มีชัยชนะ

พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​เสด็จ​มา​สถิต​กับ​อา​ซา​ริ​ยาห์​ ผู้เผยพระวจนะ
เขาจึง​ทูล​อาสา ​ว่า

พระเจ้าทรง​สถิต​กับอาสาและอาณาจักรยูดาห์ ต่อ​เมื่อ​พวกเขาอยู่​กับ​พระ​องค์
ถ้าพวกเขา​แสวง​หา​พระ​องค์ พวกเขาก็​จะ​พบ​พระ​องค์
แต่​ถ้า​พวกเขาละ​ทิ้ง​พระ​องค์ พระ​องค์​จะ​ทรง​ละ​ทิ้ง​พวก​เขา

เนื่องจากอิส​รา​เอล​อยู่​อย่าง​ปราศ​จาก​พระ​เจ้า​เที่ยง​แท้​เป็น​เวลา​นาน
และ​ไม่​มี​ปุโร​หิต​ผู้​สั่ง​สอน และ​ไม่​มี​ธรรม​บัญ​ญัติ
แต่​เมื่อ​พวก​เขา​ทุกข์​ยาก พวกเขา​หัน​มา​​แสวง​หาพระเจ้า พวกเขา​ก็​พบ​พระ​องค์

แม้ว่าใน​บัดนี้ แผ่นดินเต็มไปด้วยความ​วุ่น​วาย​มาก​มาย​ เกิด​แตก​แยก​กัน​เป็น​เสี่ยงๆ ผู้คนเต็มไปด้วย​ความ​ทุกข์​ยาก​ทุก​อย่าง
แต่อาสาและคนยูดาห์ จง​กล้า​หาญ ทำสิ่งที่ดีต่อไป
เพราะ​ว่า​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​บำ​เหน็จ​ใน​กิจ​การ​ที่พวกเขาทำ

เมื่อ​อา​สาได้ฟังแล้ว ก็มี​พระ​ทัย​กล้า​หาญ​ขึ้น
พระ​องค์​ทรง​ขจัด​สิ่ง​น่า​สะอิด​สะ​เอียนทั้ง​หมด ​จาก​แผ่น​ดิน​ยู​ดาห์​และ​เบน​ยา​มิน​ และ​จาก​เมือง​ต่างๆ ที่​พระ​องค์​ทรง​ยึด​มา
และ​พระ​องค์​ทรง​ซ่อม​แซม​แท่น​บูชา​ของ​พระเจ้า

คน​เป็น​อัน​มาก​จาก​เอฟ​รา​อิม มนัส​เสห์ และ​สิ​เม​โอน ได้​หนี​มา​หา​อาสา
เพราะ​เห็น​ว่า​พระเจ้าทรงสถิต​กับ​อาสา

​ใน​เดือน​ที่​ 3 ​ของ​ปี​ที่​ 15 ใน​รัช​กาล​ของ​อา​สา
ประชาชนได้​ถวาย​สัตว​บูชา​แด่​พระเจ้า และ​​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​ที่​จะ​แสวง​หาพระเจ้า ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของ​พวก​เขา
และสาบานอย่างสุดใจของพวกเขา ต่อพระเจ้า ว่า
หาก​ใคร​ไม่​แสวง​หา​พระเจ้า​จะ​มี​โทษ​ถึง​ตาย

เมื่อพวกเขา​แสวง​หา​พระ​องค์​ด้วย​สุด​ความ​ปรารถ​นา​ของ​เขา พวกเขาก็​พบ​พระ​องค์
และพระเจ้า​ประ​ทาน​การ​หยุด​พัก​ให้​พวก​เขา​ใน​ทุก​ด้าน

พระ​ทัย​ของ​อา​สา​ก็​ซื่อ​ตรง​ตลอด​รัช​สมัย​ของ​พระ​องค์
และ​พระ​องค์​ทรง​นำ​ของถวาย ได้​แก่​เงิน ทอง​คำ และ​เครื่อง​ใช้​เข้า​ไป​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า
และ​ไม่​มี​สง​คราม​อีก​จน​ถึง​ปี​ที่​ 35 ใน​รัช​กาล​ของ​อา​สา

1. พระเจ้าทรงสัญญาว่า
ถ้าอาสาและประชาชนแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ พวกเขาจะได้พบกับพระองค์

ดังนั้นเมื่อพวกเขาทำเช่นนั้น เขาจึงพบพระเจ้าจริงๆ
และเมื่อพวกเขาพบพระเจ้า
พระเจ้า​ประ​ทาน​การ​หยุด​พัก​ให้​พวก​เขา​ใน​ทุก​ด้าน

หากเราแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจ อย่างจริงใจ
เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น และพบกับพระพรในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเสมอ

2. พระเจ้าตรัสว่า “อิส​รา​เอล​อยู่​อย่าง​ปราศ​จาก​พระ​เจ้า​เที่ยง​แท้​เป็น​เวลา​นาน”
ทั้งที่ในสมัยของอาบียาห์(พ่อของอาสา)และเรโหโบอัม(ปู่ของอาสา) ก็ยังมีพระวิหาร
และมีการทำพิธีกรรมในพระวิหาร (2พศด.13:10)

แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของอิสราเอลในพระวิหาร
แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว พวกเขายังคงอยู่อย่าง​ปราศ​จาก​พระ​เจ้า​เที่ยง​แท้

การอยู่โดยมีพระเจ้าเที่ยงแท้
คือ การให้พระเจ้า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขา

การต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิต ต้องต้อนรับให้พระองค์เป็นเจ้านายในชีวิต

คนที่ได้ชื่อว่าเป็นประชากรของพระเจ้า แต่ดำเนินชีวิตมีตนเองเป็นเจ้านายในชีวิต
อาจจะเรียกได้ว่า เขาเป็นคนที่อยู่อย่าง​ปราศ​จาก​พระ​เจ้า​เที่ยง​แท้ในชีวิตของเขา

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับเรา พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเรา
แม้เราจะเพิกเฉย ละเลยพระองค์
แต่การทำเช่นนั้น เรากำลังถอยห่างจากชีวิตที่ได้รับพระพรที่มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย
เป็นเหมือน ผู้ที่มีพระเจ้าแต่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้า

3. ท่ามกลางแผ่นดินที่กำลังเต็มไปด้วยความวุ่นวาย และความทุกข์ยาก
พระเจ้าสั่งให้อาสาและประชาชน ยังคงทำสิ่งดีต่อไป

พวกเขาก็เชื่อฟัง
ปรากฏว่า สิ่งที่พวกเขาพบเจอ ท่ามกลางแผ่นดินที่วุ่นวายก็คือ
ความสงบสุขรอบด้าน

ท่ามกลางเหตุการณ์ที่วุ่นวายรอบตัวของเราในวันนี้
สิ่งที่เราสมควรทำที่สุดก็คือ
แสวงหาพระเจ้า และดำเนินตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อต่อไป
เพราะนั่นจะทำให้เราพบสันติสุขท่ามกลางความวุ่นวายนี้

คำคม

“ แสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในทุกสถานการณ์ ”