สรุป 2พงศาวดาร 17

ภาพรวม

  • เยโฮซาฟัทขึ้นครองราชแทนอาสา ผู้เป็นบิดา พระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าและดำเนินอย่างถูกต้องต่อพระเจ้า พระเจ้าจึงทรงอวยพระพรเขาทั้งด้านทรัพย์สิน เกียรติยศ และความมั่นคงของประเทศ

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศาวดาร บทที่ 17 เมื่อเกิดสงครามระหว่างยูดาห์และอิสราเอล อาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ ไม่พึ่งพาพระเจ้าแต่ไปพึ่งพาซีเรีย ในที่สุดอาสาจึงป่วยเป็นโรคที่เท้าจนเสียชีวิต

เยโฮชาฟัท โอรสของอาสา ก็ขึ้นครองราชย์แทน
พระองค์วางกำลังพลไว้ในเมืองป้อมทั้งหมดของยูดาห์
พระเจ้าทรงสถิตกับเยโฮชาฟัท
เพราะพระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้า และทรงดำเนินตามพระบัญญัติของพระเจ้า
ดังนั้นพระเจ้าทรงอวยพรเยโฮซาฟัท และทุกคนในยูดาห์ต่างนำบรรณาการมาถวายเยโฮชาฟัท
พระองค์จึงทรงมีทรัพย์สมบัติและเกียรติยศเป็นอันมาก

พระองค์จึงทรงรื้อปูชนียสถานสูงและบรรดาเสาอาเช-ราห์เสียจากยูดาห์

ในปีที่ 3 แห่งรัชกาลของพระองค์
พระองค์ทรงใช้พวกข้าราชการของพระองค์ พร้อมปุโรหิตและคนเลวี นำหนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้า ไปสั่งสอนในเมืองต่างๆ ของยูดาห์

ความหวาดกลัวพระเจ้าเกิดขึ้นกับบรรดาราชอาณาจักรที่อยู่รอบๆ ยูดาห์
และพวกเขาไม่ได้ทำสงครามกับเยโฮชาฟัท
แต่ได้นำของกำนัลมาถวายเยโฮชาฟัท ทั้งเงิน และแกะแพะ

เยโฮชาฟัททรงเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นลำดับ
พระองค์ทรงสะสมเสบียงไว้มากมายในเมืองต่างๆ ของยูดาห์
พระองค์ทรงมีทหารเป็นนักรบกล้าหาญในกรุงเยรูซาเล็ม 1,160,000 คน
และยังมีทหารในเมืองป้อมต่างๆ ทั่วยูดาห์อีกด้วย

1. พระเจ้าทรงสถิตกับเยโฮซาฟัท
เขาก็มี เข้มแข็งขึ้น ทรัพย์สมบัติและเกียรติยศก็ทวีมากขึ้น ประเทศรอบข้างก็เกรงกลัว กำลังทหารก็ทวีขึ้นอย่างมากมาย

พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งประชากรของพระองค์
ทำไมในสมัยของอาสา อาบียาห์ เรโหโบอัม จึงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น?

สิ่งที่เยโฮซาฟัททำแตกต่างกับกษัตริย์เหล่านั้น ก็คือ
เยโฮซาฟัท
– แสวงหาพระเจ้า
– ทรงดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์
– รื้อทำลายรูปเคารพ
– จริงจังในการที่จะนำประชาชนให้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าโดยส่งข้าราชการออกไปสอนพระบัญญัติแก่ประชาชน

ผู้ที่ดำเนินติดตามพระเจ้าอย่างถูกต้องและจริงใจเค้าจะได้รับการอวยพรในทุกด้านของชีวิต

2. ในสมัยของอาสาพ่อของเยโฮซาฟัท เงินและทองคำในพระนิเวศของพระเจ้าและในพระราชวังถูกนำไปให้กษัตริย์ซีเรียจนหมด
เรียกได้ว่าเยโฮซาฟัทขึ้นครองราชขณะที่ประเทศกำลังหมดตัว เพราะความผิดพลาดของผู้เป็นพ่อ

แต่เมื่อเยโฮซาฟัทแสวงหาพระเจ้าและเดินติดตามพระองค์
พระเจ้าก็นำความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่ยูดาห์อีกครั้งหนึ่ง

ไม่สำคัญว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เกิดจากความผิดพลาดของเราหรือของคนอื่น
เพียงแต่เราจะหันกลับมาแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจและพึ่งพาพระองค์สุดหัวใจ
พระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้พระพรกลับมาสู่ชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งได้

คำคม

“ ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ จะได้รับ สิ่งที่เขาแสวงหาและสิ่งที่เขาปรารถนา ”