สรุป 2พงศาวดาร 22

ภาพรวม

  • ​อา​หัส​ยาห์​ ​โอรส​​ของเยโฮรัม ขึ้นเป็น​กษัตริย์​แทน​บิดา และทำชั่วเหมือนบิดา ต่อมาเมื่ออาหัสยาห์เสียชีวิตลง พระนางอาธาธิยาห์ก็ได้ฆ่าล้างตระกูลของดาวิดแล้วขึ้นครองราชแทน แต่โยอาช โอรสของอาหัสยาห์ถูกช่วยเอาไว้ได้ แล้วนำไปซ่อนในพระวิหารอยู่ 6 ปี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศาวดาร บทที่ 22 หลังจากที่เยโฮซาฟัทล่วงหลับไป เยโฮรัมขึ้นครองราชแทนบิดาของตน แล้วทำชั่วอย่างมากในสายพระเนตรของพระเจ้า จนยูดาห์ต้องพ่ายแพ้ต่อศัตรู และเยโฮรัมต้องป่วยตายอย่างทุกข์ทรมานยิ่งนัก

​ชาว​เย​รู​ซา​เล็ม​จึงตั้ง​อา​หัส​ยาห์​ ​โอรส​​ของเยโฮรัม ขึ้นเป็น​กษัตริย์​แทน​
อา​หัส​ยาห์​ครองราชย์เมื่ออายุ 42 ปี ครอง​ราชย์​อยู่ 1 ปี
​มาร​ดา​ของ​พระ​องค์​ คือ ​อา​ธา​ลิ​ยาห์ เป็น​ลูกสาวของอาหับกับเยซาเบล

พระ​องค์​ทรง​ดำ​เนิน​ใน​ทางชั่วร้ายแบบ​อา​หับ​
เพราะ​ว่า​มาร​ดา​ของ​พระ​องค์​เป็น​ที่​ปรึก​ษา​ใน​การ​ทำ​ความ​ชั่ว​ร้าย
ซึ่ง​นำ​พระ​องค์​ไป​สู่​ความ​หาย​นะ

พระ​องค์​ไป​ร่วมกับ​โย​รัม​ พระ​ราชา​แห่ง​อิส​รา​เอล​
เพื่อ​ทำ​สง​คราม​กับ​ฮา​ซา​เอล​ พระ​ราชา​แห่ง​ซีเรีย ที่​รา​โมท​กิเล​อาด
และ​คน​ซีเรีย​ทำ​ให้​โย​รัม​บาด​เจ็บ

​อา​หัส​ยาห์​จึงได้ไปเยี่ยม​โย​รัม ใน​เมือง​ยิส​เร​เอล
เมื่อไปถึงก็ต้อง​เผชิญ​หน้า​กับ​เย​ฮู​ ผู้​ซึ่ง​พระเจ้า​ทรง​เจิม​ตั้ง​ไว้​ให้​ทำ​ลาย​ราช​วงศ์​ของ​อา​หับ

​เยฮู​ ได้​พบ​บรร​ดา​​โอรส​ของ​พี่ชาย​ของ​อา​หัส​ยาห์ ระหว่างทาง
และ​เยฮู​จึง​ประ​หารพวก​เขา​เสีบ
และทรงจับอา​หัส​ยาห์ได้ แล้วก็ฆ่าอาหัสยาห์เสีย

เมื่อ​อา​ธา​ลิ​ยาห์​ ​เห็น​ว่า​โอรส​ของ​พระ​นาง​สิ้น​พระ​ชนม์​แล้ว
พระ​นาง​ก็​ทรง​ตั้ง​ต้น​ทำ​ลาย​เชื้อ​สาย​ของ​ราช​วงศ์​แห่ง​ยู​ดาห์​ทั้ง​หมด

แต่​พระ​นาง​เย​โฮ​ชา​เบ​อาท ผู้เป็นน้องสาวของ​อาหัสยาห์และ​เป็น​ภรร​ยา​ของ​เย​โฮ​ยา​ดา​ปุโร​หิต
ได้​ลัก​ลอบ​นำ​โย​อาช โอรส​ของ​อา​หัส​ยาห์​ไป​ซ่อนเสีย
โยอาชได้​ถูกซ่อนใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​ ​อยู่ 6 ปี
ส่วน​อา​ธา​ลิ​ยาห์​ก็​ครอง​แผ่น​ดิน

1. เพราะอาหัสยาห์ ทำตามคำแนะนำของมารดาผู้ชั่วร้าย จึงพบกับหายนะ
การรับฟังคำแนะนำเป็นสิ่งที่ดี
แต่คำแนะนำใดๆที่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า
ไม่ว่าจะออกมาจากคนที่น่าเชื่อถือสักเพียงใดก็ตาม
หากเราดำเนินตามคำแนะนำนั้น จะมีอันตรายรออยู่ข้างหน้า

2. คนของโยรัมและอาหัสยาห์ ตายเพราะพ่ายแพ้ฮาซาเอล
แม้โยรัมและอาหัสยาห์ จะรอดพ้นเงื้อมมือของฮาซาเอลมาได้
แต่ก็ต้องมาตายเพราะเงื้อมมือของเยฮู
เป็นจริงตามที่พระเจ้าได้ตรัสกับเอลียาห์ไว้
ใน 1พกษ. 19:17 “และ​ผู้​ที่​รอด​จาก​ดาบ​ของ​ฮา​ซา​เอล เย​ฮู​จะ​ฆ่า​เสีย …”

สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ จะเกิดขึ้นแน่นอน
หากมันยังไม่เกิดขึ้น
ก็เพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะเกิดขึ้น

3. ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่มากอย่างหนึ่งของเยโฮซาฟัท ผู้รักพระเจ้า คือ
การที่ให้เยโฮรัม ลูกชายของตนแต่งงานกับ ​อา​ธา​ลิ​ยาห์ ลูกสาวของอาหับและเยซาเบล
เพราะนอกจากนางจะชักจึงให้ทั้งเยโฮรัมสามีของนาง และอาหัสยาห์ลูกของนาง ทำสิ่งชั่วร้ายแล้ว
เมื่อลูกของนางตายไป นางได้ทำสิ่งชั่วร้่ยยิ่งกว่า
โดยการฆ่าล้างตระกูลของดาวิดเสีย

ดังนั้นความผิดพลาดของเยโฮซาฟัทเกือบจะทำให้เชื้อสายของดาวิดต้องสิ้นตระกูลไป
อย่างไรก็ดี ความผิดพลาดของมนุษย์ ไม่ว่าจะมากเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้แผนการของพระเจ้าผิดพลาดได้
โยอาชเด็กน้อยได้รับการช่วยเหลือให้รอดชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้า

ความผิดพลาดของเรา ไม่ว่าจะมากสักเพียงใดก็ตาม
หากเรากลับมาหาพระเจ้า พึ่งพาพระองค์อย่างสุดใจ
เราก็จะพบความจริงว่า พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทางออกไว้ให้สำหรับเราแล้ว

คำคม

“ คนที่ทำตามคำแนะนำของคนชั่ว จะได้รับผลร้ายแบบเดียวกับคนชั่ว ”