สรุป 2พงศาวดาร 24

ภาพรวม

  • โยอาช ขึ้นครองราชย์และดำเนินชีวิตถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า จนกระทั่งเยโฮยาดาปุโรหิต ผู้ดูแลเขาเสียชีวิต เขาก็ละทิ้งพระองค์หันไปทำสิ่งชั่วร้าย จนต้องพ่ายแพ้ศัตรู และถูกฆ่าตายในที่สุด

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศาวดาร บทที่ 24 เมื่อเย​โฮ​ยา​ดาปุโรหิต ได้สังหาร พระนาง​อา​ธา​ลิ​ยาห์​ แล้วให้โยอาช ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิด ขึ้นครองบัลลังก์แทนแล้ว

ขณะนั้นโย​อาช​มี​อายุ 7 ปี ​ทรง​ครอง​ราชย์​อยู่ 40 ปี
โย​อาช​ ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระเจ้า​ตลอด​ชั่ว​อายุ​ของ​เย​โฮ​ยา​ดา​ปุโร​หิต

เย​โฮ​ยา​ดา​ หา​ มเห​สี​ให้​พระ​องค์​ 2 ​องค์ และ​ทรง​มี​​โอรส​และ​​ธิดา​หลาย​องค์

ต่อ​มา​โย​อาช​ตั้ง​ใจ​ที่​จะ​ซ่อม​แซม​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า
จึงสั่ง​บรร​ดา​ปุโร​หิต​และ​คน​เลวี ให้ออก​ไป​เก็บ​เงิน​เป็น​ราย​ปี​จาก​ประชาชนในยฺูดาห์ เพื่อ​นำมาซ่อม​แซม​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​

แต่ปรากฏว่า ​คน​เลวี​ไม่​ได้​รีบ​เร่งทำ
​โยอาชจึง​ตรัส​เรียก​เย​โฮ​ยา​ดา มาถามไถ่ในเรื่องนี้

ในสมัย​พระ​นาง​อา​ธา​ลิ​ยาห์ เงินทองและ​ของใช้ ​ศักดิ์​สิทธิ์​ทั้ง​หมด​แห่ง​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า
ถูกนำไปใช้​สำ​หรับ​พระ​บา​อัล

โยอาชจึง​ทรงสั่งให้​ทำ​หีบ​ ​วาง​ไว้​นอก​ประตู​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า
เพื่อให้ประชาชน​นำ​ค่า​บำรุง​เข้า​มา​ถวาย​พระเจ้า โดยใส่ลงในหีบนั้น
แล้ว​เจ้า​นาย​ทั้ง​หมด​และ​ประ​ชา​ชน​ทุก​คน​ก็​เปรม​ปรีดิ์
และ​นำ​ค่า​บำ​รุง​มา​หย่อน​ลง​ใน​หีบ​จน​เต็ม วัน​แล้ว​วัน​เล่า
จน​เก็บ​เงิน​ได้​เป็น​จำ​นวน​มาก

โยอาชและ​เย​โฮ​ยา​ดา​ จึง​นำเงินไปซ่อม​แซม​พระ​นิเวศ​ รวม​ทั้ง​ให้จ่ายแก่ช่าง​เหล็ก​และ​ช่าง​ทอง​สัม​ฤทธิ์
แล้วพระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​ก็ถูกซ่อม​แซม​ตาม​ขนาด​เดิม และ​เสริม​ให้​แข็ง​แรง​ขึ้น
และเครื่อง​ใช้​สำ​หรับ​พระ​นิเวศ​ก็ถูกทำขึ้นมาใหม่
แล้ว​พวกเขาก็​ถวาย​เครื่อง​บูชา​เผา​ ใน​พระ​นิเวศ​อยู่​เสมอ ตลอด​ชั่ว​อายุ​ของ​เย​โฮ​ยา​ดา

เย​โฮ​ยา​ดา สิ้น​ชีวิต เมื่อมี​อายุ 130 ปี
​ศพของเขา​ก็ถูกฝังไว้​กับ​บรร​ดา​พระ​ราชา
เพราะ​การ​ดีที่เขาได้ทำ เพื่อ​พระ​เจ้า​และ​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​องค์

หลัง​จากนั้น บรร​ดา​เจ้า​นายก็มาแนะนำให้โยอาช​ทอด​ทิ้ง​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า
และ​ไปปรน​นิ​บัติ​บรร​ดา​พระ​อา​เช-ราห์​และ​รูป​เคา​รพ
แล้ว​พระ​พิโรธ​ก็​ลง​มา​เหนือ​ยู​ดาห์

แต่พระเจ้า​ยัง​ทรง​ใช้​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​มา​ นำ​พวก​เขา​ให้​กลับ​มา​ยัง​พระ​องค์
แต่​พวก​เขา​ไม่​ยอม​ฟัง

พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ทรง​สวม​ทับ​เศ​คา​ริ​ยาห์ บุตร​เย​โฮ​ยา​ดา​ปุโร​หิต
เขาได้กล่าวตำหนิประชาชน ที่​ละ​ทิ้ง​พระเจ้า

แต่​​พวก​เขากลับ​ขว้าง ​เศ​คา​ริ​ยาห์ จนตาย​ด้วย​หิน​ ตามคำสั่งของโยอาช
ใน​ลาน​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า

ปลาย​ปี​นั้นเอง กอง​ทัพ​ของ​คน​ซีเรีย ซึ่งมีจำนวนเพียงเล็กน้อย
ได้มาบุกยึด​ยู​ดาห์​และ​กรุง​เย​รู​ซา​เล็มไว้ได้
แล้วฆ่า​พวก​เจ้า​นาย​เสีย และ​ริบ​สมบัตินำกลับไป​ดา​มัส​กัส

ในการรบกับซีเรีย โยอาชได้รับ​บาด​เจ็บ​สา​หัส​ไว้
ต่อมาพระองค์ก็ถูกพวกข้า​ราช​การ​ของ​พระ​องค์ ฆ่าบนที่นอน
และ​เขา​ฝัง​พระ​ศพ​ไว้​ใน​นคร​ดาวิด แต่​ไม่​ได้​ฝัง​ไว้​กับ​บรร​ดา​พระ​ราชา

1. โยอาชในวัยหนุ่มกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าด้วยตัวเขาเอง
เขาปรารถนาจะซ่อมแซมพระนิเวศ ซึ่งสร้างมาแล้วนานกว่า 150 ปี
แต่งานไม่คืบหน้าด้วยเหตุผลบางอย่าง
เขาจึงเรียกเยโฮยาดา มาสอบถาม
และสั่งให้ทำหีบรับเงินถวายไปวางไปหน้าพระวิหาร
ใน 2พกษ. 12:9 บอกว่า ​เย​โฮ​ยา​ดา​นำ​หีบ​มาวาง ซึ่งน่าจะทำตามคำสั่งของโยอาช

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เยโฮยาดา ปลูกฝังแก่โยอาช ให้รักพระเจ้า กำลังได้ผลดี
โยอาช ริเริ่มที่จะทำเพื่อพระเจ้าด้วยตนเอง

น่าเสียดายที่ต่อมา เมื่อเยโฮยาดาตายไป
โยอาชก็หันไปฟังคำนำแนะของคนอื่น ให้ละทิ้งพระเจ้าเสีย

การที่เรารักพระเจ้า ทำสิ่งที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าในวันนี้
ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่า เรายังจะคงทำเช่นนั้นต่อไปในอนาคต

การเดินติดตามพระเจ้า เป็นเรื่องของวันต่อวัน
เราสมควรระมัดระวังชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอยู่เสมอ
ให้ยังคงมั่นคงในการเดินไปในทางของพระเจ้าตลอดไป

2. ในสมัยเยโฮซาฟัท ไม่กี่สิบปีก่อนหน้านี้ 2พศด.17 มีเฉพาะในกรุงเยรูซาเล็ม ไม่รวมเมืองอื่นๆ
มีทหารถึง 1,160,000 คน
ปรากฏว่าบัดนี้กองทัพซีเรีย แม้มีกำลังเพียงเล็กน้อยก็สามารถเอาชนะกองทัพของโยอาชอย่างราบคาบ
เพราะว่าโยอาชละทิ้งพระเจ้า ไม่ฟังคำเตือนจากพระองค์

ผู้ที่ติดตามพระเจ้า แม้มีกำลังเพียงเล็กน้อย ก็สามารถมีชัยเหนือศัตรู
ผู้ที่ละทิ้งพระองค์ แม้มีกำลังมหาศาล ก็อาจจะไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้

โยอาชเริ่มต้นดี น่าเสียดายที่จบไม่สวย
เพราะเขาเลือกที่จะละทิ้งพระเจ้า ผู้ทรงเป็นแหล่งพระพรทั้งสิ้นของเขา

ขอให้เราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเรา

คำคม

“ การรักพระเจ้า เป็นเรื่องของวันนี้ จึงไม่สำคัญว่าในอดีตเราเคยรักพระเจ้ามากแค่ไหน ”