สรุป 2พงศาวดาร 27

ภาพรวม

  • ​โย​ธาม​ ขึ้นครองราชย์แทนอาสา ผู้เป็นบิดา พระองค์ดำเนินอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าตลอดวันคืนของชีวิต หลังจากโย​ธาม​ทรง​ล่วง​หลับ​ไป แล้ว​อา​หัส ​​โอรส​ของ​พระ​องค์ก็​ขึ้น​ครอง​ราชย์​แทน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศาวดาร บทที่ 27 เมื่ออุส​ซี​ยาห์ ขึ้นครองราชย์​แทน​อา​มา​ซิ​ยาห์​ ​บิดา​ของ​ตน ทรงทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า จนเจริญก้าวหน้ามากมาย แต่สุดท้ายกลับต้องเป็นโรคเรื้อนจนวันตายเพราะความเย่อหยิ่ง แล้วโยธาม โอรสของเขาก็ขึ้นครองราชย์แทน

​โย​ธาม​ ขึ้นครองราชย์เมื่ออายุ 25 ปี ครอง​ราชย์อยู่16 ปี
พระ​องค์​ทรง​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของพระเจ้า
แต่​ประ​ชา​ชน​ยัง​ปฏิ​บัติ​ใน​ทาง​เสีย​หาย

โยธาม​สร้าง​ประตู​บน​ของ​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า
และ​สร้าง​เมือง​ใน​ถิ่น​เทือก​เขา​แห่ง​ยู​ดาห์ และ​สร้าง​ป้อม​กับ​หอ​คอย​ตาม​ป่า

โยรัมสู้​รบ​กับ​พระ​ราชา​ของ​คน​อัม​โมน​และ​ทรง​ชนะ
โย​ธาม​จึง​ทรง​มี​กำ​ลัง​มาก​ขึ้น เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ดำ​เนิน​อย่าง​มั่น​คง​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระเจ้า

โย​ธาม​ทรง​ล่วง​หลับ​ไป แล้ว​อา​หัส​​โอรส​ของ​พระ​องค์​ขึ้น​ครอง​ราชย์​แทน

1. เรื่องราวของโยธาม ถูกบันทึกเพียงสั้นๆในพระคัมภีร์ รวมทั้งใน 2 พกษ.15:32-38 ด้วย
แต่เขาถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ไร้ที่ติ ดำเนินชีวิตถูกต้องกับพระเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบ
เขาครองราชย์เพียง 16 ปี และจากไปเมื่ออายุเพียง 41 ปี

ทำไมพระเจ้าทรงให้คนที่รักและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า อายุสั้นขนาดนี้?

ในมุมมองของผม คิดว่า
ถ้าโยธามอายุยืนเหมือนอาสา และได้ครองราชย์มากว่า 50 ปี เหมือนอาสา ผู้เป็นบิดาของเขา
บางทีเรื่องราวที่บันทึกถึงเขาในพระคัมภีร์อาจจะแตกต่างออกไปก็ได้

พระเจ้าทรงมีวลาที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคน
วันนี้หากคนที่เรารักจากไป จงรู้เถิดว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับเขา และสำหรับเรา

2. เพราะ​โยรัม​ดำ​เนิน​อย่าง​มั่น​คงต่อ​พระเจ้า
เขาจึงมีชัย​ชนะ เหนือศัตรู และ​มี​กำ​ลัง​มาก​ขึ้น ในทุกด้าน

เมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคง
พระองค์จะทรงทำให้ทางทั้งสิ้นของเรามั่นคง

คำคม

“ มั่นคงในการติดตามพระเจ้า ชีวิตจะมั่นคง ”