สรุป 2พงศาวดาร 31

ภาพรวม

  • โดยการนำของเฮเซคียาห์ คนอิสราเอลออกไปทั่วดินแดนทำลายสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และพวกเขาได้ถวายสิ่งของมากมายเพื่อใช้ในการปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเจ้า แล้วพระเจ้าก็ทรงอวยพระพรประชาชนและทรงทำให้เฮเซคึยาห์จำเริญขึ้น

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศาวดาร บทที่ 31 เมื่อเฮเซคียาห์จัดเทศกาลปัสกาขึ้นในเยรูซาเล็ม และมีคนมากมายมาร่วมงานนี้อย่างเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี

จากนั้นคนที่มาร่วมงานปัสกานั้น ​ก็​ออก​ไป​ยัง​เมือง​ต่างๆ ของ​ยู​ดาห์
แล้ว​ทำ​ลาย​เสา​ศักดิ์​สิทธิ์ รูปเคารพ ​ปูช​นีย​สถาน​สูง และ​แท่น​บูชา​ทั่ว​ยู​ดาห์ , เบน​ยา​มิน​ , เอฟ​รา​อิม​และมนัส​เสห์ เสีย
แล้ว​ก็​กลับ​ไป​ยัง​เมือง​ของ​ตน

เฮ​เซ​คี​ยาห์​​แบ่ง​พวก​ปุโร​หิต​และ​คน​เลวี ​เป็น​กองๆ ตาม​หน้า​ที่​ของ​แต่​ละ​คน
เพื่อ​ให้​ถวาย​เครื่อง​บูชา​เผาและ​ถวาย​การ​ขอบ​พระ​คุณ ​สรร​เสริญ ​ที่​ประตู​พระ​วิหาร

เฮ​เซ​คี​ยาห์ ได้มอบทรัพย์​สิน​ส่วน​พระ​องค์
ให้​เป็น​เครื่อง​บูชา​เผา ​สำ​หรับ​เวลา​เช้า​และ​เวลา​เย็น และ​​วัน​สะ​บา​โต
และ​พระ​องค์​​บัญ​ชา​ประ​ชา​ชน​​ใน​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม
​ให้​บริ​จาค​ส่วน​ที่​เป็น​ของ​ปุโร​หิต​และ​ของ​คน​เลวี
เพื่อพวก​เขา​จะ​ได้​อุทิศ​ตัว​ได้อย่างเต็มที่

ประ​ชา​ชน​ก็​บริ​จาค​กัน​อย่าง​มาก​มาย
เมื่อ​เฮ​เซ​คี​ยาห์​และ​พวก​เจ้า​นาย​มา​เห็นสิ่งที่ประชาชนนำมาถวาย
ก็​สรร​เสริญ​พระเจ้า​และ​อวย​พร​ประชาชน

ปุโร​หิต​และ​คน​เลวี​ กล่าวว่า
พวกเขา​ได้​รับ​ประ​ทาน​อย่าง​พอ​เพียง​และ​มี​เหลือ​อีก​มาก​มาย
เพราะ​พระเจ้าทรง​อวย​พร​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์

เฮเซคียาห์จึงให้มีการ​ขึ้น​ทะ​เบียน​ตาม​สกุล ของปุโรหิตและ​คน​เลวี เพื่อแจก​จ่าย​ส่วน​แบ่ง​แก่​ผู้​ชาย​ทุก​คน​​ที่​ขึ้น​ทะ​เบียน​ไว้

เฮ​เซ​คี​ยาห์​ทรง​ทำ​ดัง​นี้​ทั่ว​ยู​ดาห์
และ​พระ​องค์​ทรง​ทำ​สิ่ง​ที่​ดี ที่​ถูก​ต้อง​และ​ที่​ซื่อ​สัตย์ต่อพระเจ้า
และ​แสวง​หา​พระ​เจ้า​ด้วย​เต็ม​พระ​ทัย
และ​พระ​องค์​ทรง​เจริญ​ขึ้น

1. คนอิสราเอลที่มาร่วมฉลองปัสกา แสดงถึงการกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้ง
หลังจากในสมัยก่อนหน้านี้พวกเขาละทิ้งพระเจ้ากันไปจนหมด
สิ่งที่สะท้อนว่าพวกเขากลับมาหาพระเจ้าอย่างจริงใจ ก็คือ
หลังปัสกาพวกเขาออกไปทั่วดินแดน ช่วยกันทำลายสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้หมดไปจากแผ่นดิน

การกลับใจที่แท้จริง จะสะท้อนออกมาเป็นการละทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
แล้วหันกลับมาทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ

ผู้ที่กลับใจแต่ปากหรือเพียงแค่คิด คนนั้นจะไม่ลงมือละทิ้งสิ่งไม่ถูกต้องในชีวิตของเขา

2. เมื่อเฮเซคียาห์ เป็นผู้นำในการถวายแด่พระเจ้า
ประชาชนก็ทำตามด้วยการถวายอย่างมาก
และเมื่อประชาชนถวายอย่างเต็มใจ พระเจ้าทรงอวยพระพรประชาชนมากยิ่งขึ้นอีก
พวกเขาก็นำของมาถวายมากยิ่งขึ้นอีก
แล้วบรรดาปุโรหิตและคนเลวี ก็มีกำลังใจในการปรนบัติรับใช้ยิ่งขึ้นอีก

เมื่อเราเริ่มถวายแด่พระเจ้าอย่างเต็มใจ
ทั้งตัวเราเอง สิ่งที่เราครอบครอง และคนรอบข้างจะได้รับพระพรอย่างเหลือล้น

3. เมื่อเฮเซคียาห์​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้องต่อพระเจ้าอย่างซื่อ​สัตย์
และ​แสวง​หา​พระ​เจ้า​ด้วย​เต็ม​ใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา คือ ​เจริญ​ขึ้น
ปัญหาของบ้านเมืองที่กำลังวุ่นวายทั้งหมดนั้นได้รับการคลี่คลาย กลายเป็นพระพร

วิธีแก้ทุกปัญหาของเราในวันนี้ คือ
หันกลับมาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ

คำคม

“ การถวายแด่พระเจ้า เป็นการเปิดประตูพระพรสำหรับตนเอง ”