สรุป 2พงศาวดาร 33

ภาพรวม

  • นมัสเสห์ ทำสิ่งชั่วร้ายอย่างยิ่ง จนต้องพ่ายแพ้ศัตรูถูกจับไปเป็นเชลย แต่เมื่อเขากลับใจอย่างแท้จริง พระเจ้าทรงเมตตาเขา ให้เขาได้กลับมาเป็นกษัตริย์อีกครั้ง เมื่อมนัสเสห์ล่วงหลับไป อาโมน โอรสของเขาก็ขึ้นครองราชย์แทน และทำชั่วร้ายเหมือนอย่างอดีตของมนัสเสห์ เมื่ออาโมนล่วงหลับไป โยสิยาห์โอรสของเขาก็ขึ้นครองราชย์แทน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศาวดาร บทที่ 33 หลังจากที่เซนนาเคอริบ พระราชาแห่งอัสซีเรีย มาบุกยูดาห์ เฮเซคียาห์จึงร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรงช่วยกู้เขา ต่อมาเมื่อเฮเซคียาห์ล่วงหลับไป มนัสเสห์ โอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชย์แทน

มนัส​เสห์​ ครองราชย์เมื่ออายุ 12 ปี ​ครอง​ราชย์​อยู่ 55 ปี
พระ​องค์​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระเจ้า อย่างมาก
– ​ทรง​สร้าง​ปูช​นีย​สถาน​สูง​ขึ้น​ใหม่ ซึ่ง​เฮ​เซ​คี​ยาห์​ได้​พัง​ลง​แล้ว
– ทรง​ตั้ง​แท่น​บูชา​ต่างๆ แก่​พระ​บา​อัล
– ทรง​สร้าง​บรร​ดา​เสา​อา​เช-ราห์
– ทรง​นมัส​การดวงดาวต่างๆ
– ​ทรง​สร้าง​แท่น​บูชารูปเคารพ​ใน​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้า
– ทรง​สร้าง​แท่น​บูชา​ดวงดาวต่างๆ ใน​ลาน​​ของ​พระ​นิเวศ​พระเจ้า
– ทรง​เผา​โอรส​บูชารูปเคารพ
– ทรง​ถือ​ฤกษ์​ยาม
– ทรง​ทำ​นาย
– ทรง​ทำ​วิท​ยา​คม
– ทรง​ติด​ต่อ​กับ​คน​ทรง​และ​พ่อ​มด
-​ ทรง​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​มาก​มาย ทำ​ให้​พระ​เจ้า​ทรง​พระ​พิโรธ
– ​ทรง​ตั้ง​รูป​เคา​รพ​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า
– ​ทรง​ชัก​นำ​ยู​ดาห์​และ​ชาว​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​ให้​หลง​ทำ​ชั่ว​ยิ่ง​กว่า​ประ​ชา​ชาติทั้งหลาย

พระเจ้าทรงตรัส​กับ​มนัส​เสห์​และ​ประ​ชา​ชน แต่​พวกเขาไม่​ฟัง
พระเจ้าจึงทรง​ให้​กองทัพ​พระ​ราชา​แห่ง​อัส​ซี​เรีย ​มา​ต่อ​สู้​กับ​พวกเขา
​​มนัส​เสห์ถูกเอาขอ​เกี่ยว​และ​ตี​ตรวน นำไป​ยัง​กรุงบา​บิ​โลน

เมื่อ​ทรง​ทุกข์​ยาก ​มนัส​เสห์​ทรง​ถ่อมใจลงอย่างมากและวิง​วอน​ขอ​พระ​กรุ​ณา​ต่อ​พระเจ้า
พระ​เจ้า​ทรง​ฟัง​คำ​วิง​วอน
และ​ทรง​ให้​พระ​องค์​กลับ​มา​ยัง​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม
แล้ว​มนัส​เสห์​ทรง​ทราบ​ว่า ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า
– พระองค์​ทรง​ขจัด​พระ​ต่าง​ด้าว​และ​รูป​เคา​รพ​จาก​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า
– ทรงทำลาย​แท่น​บูชา​ทั้ง​หมด​ที่ทรง​สร้าง​ไว้​บน​ภูเขา​แห่ง​พระ​นิเวศ​ของพระเจ้า และ​ใน​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม
– ทรง​ซ่อม​แท่น​บูชา​ของ​พระเจ้า แล้ว​ทรง​ถวาย​บูชาแด่พระเจ้า
– ทรง​บัญ​ชา​ยู​ดาห์​ให้​ปรน​นิ​บัติ​พระเจ้า

อย่าง​ไร​ก็​ดี ประ​ชา​ชน​ยัง​คง​ถวาย​สัตว​บูชา​บน​ปูช​นีย​สถาน​สูง
แต่​ถวาย​แด่พระเจ้า​เท่า​นั้น

มนัส​เสห์​ทรง​ล่วง​หลับ​ไป​ แล้ว​อา​โมน โอรส​ของ​พระ​องค์​ทรง​ขึ้น​ครอง​ราชย์​แทน​

อา​โมน​ ครองราชย์เมื่ออายุ 22 ปี ครอง​ราชย์​อยู่ 2 ปี
ทรง​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของพระเจ้า เหมือน​มนัส​เสห์​
ไม่​ได้​ถ่อม​พระ​องค์​ เหมือน​อย่าง​ที่​มนัส​เสห์
แต่กลับ​ทำ​ความ​ชั่ว​มาก​ยิ่งๆ ขึ้น

แล้ว​ข้า​ราช​การ​ของ​พระ​องค์​ ก็​กบฏ​ต่อ​พระ​องค์ และ​ฆ่า​พระ​องค์​เสีย
แต่​ประ​ชา​ชนได้​ฆ่าข้าราชการเหล่านั้น แล้ว​​ตั้ง​โย​สิ​ยาห์​ ​โอรส​ของอาโมน​ให้​ครอง​ราชย์​แทน​

1. เฮเซคียาห์ ผู้เป็นพ่อทำมาอย่างดีเลิศ
ปรากฏว่า มนัสเสห์ผู้เป็นลูก รื้อทิ้งทั้งหมด แล้วสร้างสิ่งชั่วร้ายมากกว่ากษัตริย์องค์ใดๆก่อนหน้านี้ ขึ้นมาแทนที่
แม้ชั่วร้ายถึงเพียงนี้ พระเจ้ายังส่งผู้เผยพระวจนะมาเตือน
แต่เขาก็ไม่ฟัง จนต้องถูกจับไปรับความทุกข์ทรมานที่บาบิโลน

ถึงกระนั้นเมื่อเขาถ่อมตัวลง กลับใจใหม่ อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้า
พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจว่า เขากลับใจจริงๆ
พระองค์ทรงเมตตา ทำให้เขากลับมาเป็นกษัตริย์ได้อีก อย่างอัศจรรย์

การกลับใจอย่างแท้จริงของเขา แสดงออกมาเป็นการรื้อฟื้นการนมัสการพระเจ้าขึ้นมาอีกครั้ง และละทิ้งสิ่งชั่วร้ายโดยกำจัดออกไปเสีย

วันนี้ หากเรากำลังเดินในทางผิดพลาด ในทางบาป พระเจ้ากำลังส่งข้อความมาเตือนให้เรากลับใจ
ก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามไปมากกว่านี้

แต่ถึงแม้ว่าเราหลงตะเลิดไปไกล จนสารพัดปัญหา และความทุกข์ยาก ถาโถมเข้ามาสู่เราอย่างไม่ขาดสาย
ยังไม่สายเกินไปที่จะกลับใจอย่างแท้จริง ละทิ้งบาป ถ่อมใจลง ร้องขอพระเมตตาจากพระเจ้า
ถ้าพระเจ้ายังเมตตา มนัสเสห์ผู้เอาลูกของตนเผาบูชายันต์แก่รูปเคารพ
พระเจ้าย่อมเมตตาเราอย่างแน่นอน หากเรากลับใจอย่างแท้จริงเหมือนอย่างมนัสเสห์

2. อาโมนได้รับรู้เหตุการณ์ของมนัสเสห์ทั้งหมด
ทั้งช่วงที่ละทิ้งพระเจ้า ทำสิ่งชั่วร้าย ว่า ผลร้ายที่เกิดขึ้นน่ากลัวสักเพียงใด
และช่วงที่กลับใจ แสวงหาพระเจ้า ว่า พระเจ้าทรงเมตตามากสักเพียงใด

น่าเสียดายที่อาโมน ไม่ยอมเรียนรู้เลยแม้แต่น้อย
กลับเลือกเดิน ตามทางชั่วของมนัสเสห์ แทนที่จะเลือกเดินตามทางที่ดีของมนัสเสห์

วันนี้ก็เช่นกัน เราได้รับรู้เหตุการณ์ทั้งของมนัสเสห์และอาโมน อย่างชัดเจนแล้ว
เราจะเลือกอย่างไร?
เลือกเดินในทางแห่งบาปต่อไป แล้วเดินไปสู่ความพินาศ หรือ เลือกทางแห่งการกลับใจ แล้วเดินไปสู่พระพร ?

คำคม

“ ไม่ว่าชั่วร้ายสักเพียงใด ถ้ากลับใจอย่างแท้จริง ก็จะพบพระเมตตาของพระเจ้า ”