สรุป 2พงศาวดาร 34

ภาพรวม

  • โยสิยาห์ เมื่อขึ้นครองราชย์ก็ดำเนินอย่างถูกต้องต่อพระเจ้า และได้นำปฏิรูปฝ่ายวิญญาณให้เกิดขึ้นในอิสราเอล

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศาวดาร บทที่ 34 เมื่อนมัสเสห์ ทำสิ่งชั่วร้ายอย่างยิ่ง จนต้องพ่ายแพ้ศัตรูถูกจับไปเป็นเชลย แต่เมื่อเขากลับใจอย่างแท้จริง พระเจ้าทรงเมตตาเขา ให้เขาได้กลับมาเป็นกษัตริย์อีกครั้ง หลังจากที่มนัสเสห์ล่วงหลับไป อาโมน โอรสของเขาก็ขึ้นครองราชย์แทน และทำชั่วร้ายเหมือนอย่างอดีตของมนัสเสห์ เมื่ออาโมนล่วงหลับไป โยสิยาห์โอรสของเขาก็ขึ้นครองราชย์แทน

โย​สิ​ยาห์​ ครองราชย์เมื่อายุ 8 ปี ​ครอง​ราชย์​อยู่ 31 ปี
พระ​องค์​ทรง​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า

ใน​ปี​ที่ 8 ของ​รัช​กาล​ของ​พระ​องค์ พระ​องค์​ทรง​เริ่ม​แสวง​หา​พระ​เจ้า​

ใน​ปี​ที่​ 12 ​พระ​องค์​ทรง​เริ่ม​ชำระ​ยู​ดาห์​และ​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​จาก​รูป​เคา​รพ​
พระองค์ยังไปใน​เมือง​ต่างๆ ของ​เผ่า​มนัส​เสห์ เอฟ​รา​อิม​และ​สิ​เม​โอน จน​ไป​ถึง​เผ่า​นัฟ​ทาลี
แล้ว​ทรง​ทำ​ลาย​แท่น​บูชา และ​​รูป​เคา​รพ​ในเมืองเหล่านั้น

ใน​ปี​ที่​ 18 ​พระ​องค์​ทรง​ชำระ​แผ่น​ดิน​และ​พระ​นิเวศของพระเจ้า และ​พบ​หนัง​สือ​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระเจ้า ​ซึ่ง​ประ​ทาน​ผ่าน​โม​เสส

เมื่อพระองค์ได้ยินถ้อยคำของ​ธรรม​บัญ​ญัติ​นั้น พระ​องค์​ก็​ทรง​ฉีก​ฉลอง​พระ​องค์
แล้ว​ทรงส่งคนไป​ทูล​ถาม​คนของพระเจ้าว่า จะต้องทำอย่างไรเพราะคนอิสราเอลทำสิ่งที่ผิดต่อพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า มากมายเหลือเกิน

คนของพระเจ้าบอกว่า
พระเจ้าจะ​นำ​เหตุ​ร้าย​มา​ยัง​เยรูซาเล็ม ตามคำ​สาป​ทั้ง​หมด​ที่​บัน​ทึก​ไว้​ใน​หนัง​สือธรรมบัญญัตินั้น
ส่วน​โยสิยาห์ เพราะ​ใจ​ของเขา​ถ่อมลง​ต่อพระเจ้า เมื่อ​เขา​ได้​ยิน​ถ้อย​คำ​ที่​กล่าว​โทษ​นั้น
และได้ทั้ง​ร้อง​ไห้​ต่อ​หน้า​พระเจ้า พระเจ้าทรงได้​ยิน​
ดังนั้นโยสิยาห์จะจากโลกนี้ไป​อย่าง​สงบ​สุข และ​ตา​ของ​เขา​จะ​ไม่​เห็น​เหตุ​ร้าย​ทั้ง​สิ้น​ที่​พระเจ้า​จะ​นำ​มา​เหนือ​เยรูซาเล็ม

แล้วโยสิยาห์ก็สั่งให้​รวบ​รวม​ผู้​ใหญ่​และประชาชนทั้ง​หมด​ของ​ยู​ดาห์​และ​เย​รู​ซา​เล็ม
ให้ไป​ยัง​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า
แล้ว​พระ​องค์​ทรง​อ่าน​ถ้อย​คำ​ทั้ง​หมด​ใน​หนัง​สือ​พันธ​สัญ​ญา​​ให้​พวก​เขา​ฟัง
และ​ทรง​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​เฉพาะ​พระ​พักตร์พระเจ้า ว่า​
จะ​ดำ​เนิน​ตาม​พระเจ้า และ​จะ​รักษา​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์​ด้วย​สุดใจ

แล้ว​พระ​องค์​สั่ง​ให้​พวก​ที่​อยู่​ใน​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม และ​ใน​เบน​ยา​มิน​ ทำ​ตาม​พันธ​สัญ​ญากับพระเจ้า
โย​สิ​ยาห์​ก็​เอา​สิ่ง​น่า​เกลียด​น่า​ชัง​ทั้ง​หมด​ออก​จาก​ดิน​แดน​ทุก​แห่ง​ที่​เป็น​ของ​ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล
และ​ทรง​ทำ​ให้​พวก​ที่​อยู่​ใน​อิส​รา​เอล​ปรน​นิ​บัติพระเจ้า ตลอด​รัช​สมัย​ของ​พระ​องค์​

1. แม้โยสิยาห์จะมีบิดาที่ชั่วร้าย แต่เขาเองกลับแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจตั้งแต่ยังอายุน้อย
ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นการที่เขาลงมือปฏิรูปฝ่ายวิญญาณ ทำลายสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียจากแผ่นดิน
และบูรณะพระนิเวศของพระเจ้า

พระเจ้าจึงทรงให้เขาได้ค้นพบธรรมบัญญัติของโมเสส ซึ่งหายไปจากอิสราเอลเป็นเวลายาวนานแล้ว
แล้วเขาก็ตอบสนอง อย่างถ่อมใจต่อธรรมบัญญัตินั้น

ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมของเราจะเป็นอย่างไร
เรายังสามารถแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจได้
แล้วพระเจ้าจะทรงเปิดเผยพระองค์เอง ให้เราได้รู้จักพระองค์มากยิ่งๆขึ้น

2. เพราะโยสิยาห์ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า เมื่อได้ยินการประกาศคำพิพากษาจากพระวจนะของพระเจ้า
ปรากฏว่า การพิพากษาทั้งหมดนั้น ไม่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผลร้ายใดๆต่อเขาเลย

วันนี้พระเจ้าทรงประกาศคำพิพากษาของพระองค์ ต่อความชั่วร้ายแห่งโลกนี้
หากเราถ่อมต่อพระเจ้า กลับใจใหม่อย่างแท้จริง
การพิพากษานั้นจะไม่มีผลร้ายใดๆต่อชีวิตของเราเลย

3. โยสิยาห์ไม่เพียงแต่แสวงหาพระเจ้าและทำพันธสัญญากับพระเจ้าว่าจะทำตามพระบัญญัติของพระองค์เท่านั้น
แต่เขายังใช้อำนาจและความสามารถทั้งหมดที่เขามี นำให้คนอิสราเอลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ให้หันกลับมาแสวงหาพระเจ้า

วันนี้ไม่เพียงแต่เราควรแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ
แต่เราสมควรใช้ศักยภาพทั้งหมดที่เรามีอยู่ นำคนทั้งหลายให้หันกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ด้วย

คำคม

“ ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจ จะปลอดภัย แม้ยามที่ภัยมา ”