สรุป 2พงศ์กษัตริย์ 6

ภาพรวม

  • เอลีชา ทำการอัศจรรย์ให้หัวขวานเหล็กลอยน้ำได้ , ให้ทหารของกองทัพซีเรียตาบอดไป แต่เมื่อพระราชาซีเรียมาล้อมกรุงสะมาเรียจนเกิดกันดารอาหารอย่างหนัก โยรัมกลับโกรธเอลีชาแล้วคิดจะฆ่าเสีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 6 นอกจากเอลีชาจะทำการอัศจรรย์ รักษาโรคเรื้อนของนาอามานแม่ทัพแห่งซีเรีย โดยให้เขาไปจุ่มตัวในแม่น้ำจอร์แดน 7 ครั้ง แล้ว

ยังมีการอัศจรรย์อื่นๆอีกดังนี้
ครั้งหนึ่งพวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ต้องการ​ไป​ที่​แม่​น้ำ​จอร์​แดน เพื่อจะตัดไม้​มา​สร้าง​​ที่​พักอา​ศัย​
พวกเขาได้เชิญเอลีชาไปด้วย
ขณะที่กำลัง​ตัด​ต้น​ไม้ ​คน​หนึ่ง​ทำหัว​ขวาน​ที่ยืมคนอื่นมา ตก​ลง​ไป​ใน​น้ำ
แล้วเอลีชา​ก็​ตัด​ไม้​อัน​หนึ่ง ทิ้ง​ลง​ไป​ที่ที่หัวขวานตกลงไปนั้น
แล้วขวาน​เหล็ก​นั้น​ลอย​ขึ้น​มา

ต่อมาพระ​ราชา​แห่ง​ซี​เรีย​รบ​กับ​อิส​รา​เอล ไม่ว่าพระราชาซีเรียจะแอบตั้งค่ายดักไว้ที่ใด
เอลีชาก็จะส่งข่าวไปบอก โยรัม ​พระ​ราชา​แห่ง​อิส​รา​เอล​ ให้หลีกเลี่ยงไปได้ทุกครั้ง

เมื่อพระ​ราชา​แห่ง​​ซี​เรีย​ ทราบเรื่อง จึง​ทรง​ส่ง​ม้า รถ​รบ และ​กอง​ทัพ​ใหญ่​ไป​ที่​โดธาน เมืองที่เอลีชา อยู่
และ​ล้อม​เมือง​นั้น​ไว้ ใน​เวลา​กลาง​คืน

พอเช้าตรู่​ผู้​รับ​ใช้​ของ​คน​ของเอลีชา เห็นกอง​ทัพ​พร้อม​กับ​ม้า​และ​รถ​รบ​ก็​ล้อม​เมือง​ไว้
จึงบอกเอลีชา ว่า “แย่​แล้ว เรา​จะ​ทำ​อย่าง​ไร​ดี?”
เอลีชา​ตอบ​ว่า “อย่า​กลัว​เลย เพราะ​ฝ่าย​เรา​มี​มาก​กว่า​ฝ่าย​เขา”

แล้ว​เอ​ลี​ชา​ก็​อธิษ​ฐาน​ ให้พระเจ้า​เปิด​ตา​ของผู้รับใช้คนนั้น
​เขา​ก็​มอง​และ​เห็น​ภูเขา​เต็ม​ไป​ด้วย​ม้า และ​รถ​รบ​เพลิง​รอบ​เอ​ลี​ชา

และ​เมื่อ​คน​ซี​เรีย​ลง​มา​รบ​กับ​เอ​ลี​ชา เอลีชา​ก็​อธิษ​ฐาน แล้วพวกเขาก็ตา​บอด​ไป​
เอ​ลี​ชาจึง​บอก​พวกเขาเดิน​ตาม​มา
และ​เอลีชา​ก็​พาพวก​เขา​ไป​กรุง​สะ​มา​เรีย
แล้วเอลีชาก็อธิษฐาน แล้วพวกเขา​ก็​เห็นว่าตนกำลัง​อยู่​กลาง​กรุง​สะ​มา​เรีย

โยรัมจึง​ตรัส​แก่​เอ​ลี​ชา​ว่า
“บิดา​ของ​เรา จะ​ให้​เรา​ฆ่า​เขา​เสีย​หรือ?”
แต่เอลีชาบอกให้​จัด​งาน​เลี้ยง​ใหญ่​ให้พวก​เขา แล้ว​ปล่อย​เขา​ไปเสีย
เมื่อโยรัมทำตามและ​พวก​ซี​เรีย​ไม่​ได้​มา​ปล้น​ใน​แผ่น​ดิน​อิส​รา​เอล​อีก​เลย

แต่ต่อ​มา​ภาย​หลัง เบน​ฮา​ดัด​พระ​ราชา​แห่ง​ซี​เรีย ได้ยกทัพมา​ล้อม​กรุง​สะ​มา​เรียไว้
จนเกิด​การ​กัน​ดาร​อา​หาร​อย่าง​หนัก​ใน​สะ​มา​เรีย

มี​ผู้​หญิง​คน​หนึ่ง​ร้องขอความช่วยเหลือ จากโยรัม
โยรัม ตรัส​ว่า “ถ้า​พระเจ้าไม่​ทรง​ช่วย​เจ้า เรา​จะ​เอา​ความ​ช่วย​เหลือ​จาก​ที่​ไหน​มา​ให้​เจ้า?”

นาง​ทูล​ ว่า
เมื่อวานนางได้ตกลงกับผู้หญิงคนหนึ่งให้เอาลูกมาต้มกินกัน เมื่อวานนางจึงต้มลูกของนาง
แต่พอวันนี้หญิงคนนั้นก็เอาลูกของตนไปซ่อนเสีย

​เมื่อ​โยรัม​ได้​ยิน​ถ้อย​คำ​ของ​หญิง​นั้น ก็​ฉีก​ฉลอง​พระ​องค์ และ​ตรัส​ว่า
“วันนี้เอลีชาจะต้องตายแน่นอน”

แต่​เอ​ลี​ชา​นั่ง​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​ตน กับ​พวก​ผู้​ใหญ่​
เอ​ลี​ชา​ก็​พูด​กับ​พวก​ผู้​ใหญ่​ว่า
โยรัม ฆาต​กร​คน​นี้​ กำลังใช้​คน​มา​เอา​ศีรษะ​ของเอลีชา ดังนั้นให้ปิด​ประ​ตู และ​ยึด​ประ​ตู​ให้​แน่น

แล้วโยรัมก็มาและ​ตรัส​ว่า
“เหตุ​ร้าย​นี้​มา​จากพระเจ้า ข้าพ​เจ้า​จะ​รอ​คอย​พระเจ้า​อีก​ทำ​ไม?”

1. พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะที่ไปตัดต้นไม้นั้น ปรารถนาให้เอลีชาไปด้วยกับเขา
และเพราะความปรารถนานั้น พวกเขาจึงพ้นจากปัญหาที่เผชิญ

วันนี้ พระเจ้าทรงสถิตกับเราในทุกที่ที่เราไป
ดังนั้นเมื่อเผชิญปัญหา อย่ารอช้า รีบนำเรื่องราวมาทูลต่อพระองค์เถิด

2. ทหารที่พระราขาซีเรียส่งมามากมายนั้น ยังน้อยกว่าเหล่าทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ปกป้องคนของพระองค์
ถ้าสู้กันจริงๆทหารเหล่านั้นคงต้องตายทั้งหมด
แต่ยังไม่ต้องให้กับทูตสวรรค์ลงมือเลย แค่เอลีชาอธิษฐานทหารเหล่านั้นก็พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงแล้ว

พระเจ้าทรงเตรียมความช่วยเหลือและการปกป้องเรา ในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญนี้
อย่างมากมายเหลือเฟือเกินพอ ที่จะช่วยเราให้ผ่านพ้นไปได้อย่างมีชัยชนะ

โดยคำอธิษฐาน พระเจ้าทรงเปิดเผยให้คนรับใช้ของเอลีชา ตาสว่างขึ้นจนรู้ความจริงฉันใด
โดยคำอธิษฐาน พระเจ้าก็จะทรงเปิดเผยให้เรารู้ความจริงแห่งการปกป้องของพระเจ้า ที่รายล้อมปกป้องเราไว้อย่างเหลือล้นเช่นกัน

3. ในยามที่เอลีชา พาทหารซีเรียมามอบแก่โยรัม โยรัมพูดกับเอลีชา ว่า “บิดาของข้าพเจ้า”
ต่อมาอีกไม่นาน เมื่อเอลีชา ไม่ได้อธิษฐานช่วยโยรัม โยรัมคนเดียวกันนี้ก็พูดว่า “วันนี้เอลีชา ต้องตายแน่นอน”

คำยกย่องชมเชยจากมนุษย์ ช่างว่างเปล่าและไร้ค่า
วันนี้เขาชมเรา พรุ่งนี้เขาอาจจะด่าเราก็ได้
อย่าเอาชีวิตของตน ไปผูกไว้กับคำชมหรือการยอมรับของมนุษย์ อันแสนโลเล

4. สำหรับโยรัม เขารู้ดีว่า ถ้าพระเจ้าไม่ช่วย ก็ไม่มีใครช่วยได้
แต่เขาเองก็ไม่ยอมกลับใจ หันกลับมาหาพระเจ้า
เขารู้อยู่แก่ใจว่า ที่เหตุร้ายเกิดขึ้นนี้เกิดมาจากเขาละทิ้งพระเจ้า
แต่แทนที่เขาจะถ่อมใจลง แต่กลับตัดสินใจตรงกันข้าม คือไม่รอพระเจ้าแล้ว
และยังโทษคนของพระเจ้าอย่างเอลีชาอีกด้วย ทั้งที่เป็นความผิดของตนเอง

เมื่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในชีวิตของเรา
อย่าให้เรากล่าวโทษคนอื่น มองหาคนผิด
แต่ควรจะเริ่มต้นด้วยการสำรวจดูตนเองว่า
มีสิ่งใดที่ต้องกลับใจเสียใหม่หรือไม่?

คำคม

“ การปกป้องของพระเจ้าเหนือชีวิตของเรา มีมากกว่าที่เรารับรู้มากมายนัก ”