สรุป 2พงศ์กษัตริย์ 9

ภาพรวม

  • เอลีชาส่งคนไปเจิมตั้งเยฮู เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ต่อมาโยรัม พระราชาของอิสราเอล และ อาหัสยาห์ พระราชาของยูดาห์ รวมทั้งพระนางเยเซเบลด้วย ก็ถูกเยฮูฆ่าตาย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 9 หลังจากที่เอลีชาไปเจิมตั้งฮาซาเอลเป็นกษัตริย์ปกครองซีเรีย ฮาซาเอลก็ได้ทำสงครามกับโยรัม พระราชาของอิสราเอล และโยรัมได้รับบาดเจ็บกลับมารักษาตัวที่ยิสราเอล

แล้ว​เอ​ลี​ชา ได้ส่ง​ผู้​เผย​พระ​วจนะ คนหนึ่ง ไป​ที่​รา​โมท​กิ​เล​อาด เพื่อเจิมเย​ฮู​ ให้​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​อิส​รา​เอล
และให้​โค่น​ราช​วงศ์​ทั้งสิ้นของ​อา​หับเสีย และพวก​สุนัข​จะ​กิน​เย​เซ​เบล​ใน​เขต​ยิส​เร​เอล

หลังจากนั้นเย​ฮู จึงได้​กบฏ​ต่อ​โย​รัม
แล้ว​เย​ฮู​ขึ้น​รถ​รบ​ไป​ยัง​ยิส​เร​เอล เพราะ​โย​รัม​อยู่​ที่​นั่น
เวลานั้น อา​หัส​ยาห์​พระ​ราชา​แห่ง​ยู​ดาห์​ ได้​เสด็จ​ลง​มา​เยี่ยม​โย​รัมพอดี

โยรัมและอาหัสยาห์ จึง​จัด​รถ​รบ​ ออก​ไป​ปะทะ​กับ​เย​ฮู
โย​รัมถูกเยฮู ยิงเข้ากลางหลัง ลูก​ธนู​จึง​แทง​ทะลุ​หัวใจ ตายคาที่
เย​ฮู​จึงให้คนเอา​ศพ​ของโยรัม​โยน​ทิ้ง​ลง​ไป​ใน​ที่​ดิน​แปลง​ของ​นา​โบท​ ที่อาหับเคยไปปล้นชิงมานั้น (1พกษ.21)

อา​หัส​ยาห์​ แม้จะหนี​ไป​ทาง​เมือง​เบธ​ฮัก​กาน แต่ก็ถูกธนูยิงเสียชีวิตเช่นกัน

เมื่อ​เย​ฮู​มา​ถึง​เมือง​ยิส​เร​เอล เย​เซ​เบล​ก็แต่งตัวยั่วยวนเยฮู แต่ไม่ได้ผล
เยฮูสั่งว่า ใคร​อยู่​ฝ่าย​เยฮู ให้โยนนางลงมาจากหน้าต่าง
มี​ขันที 2-3 คน​ โยนนาง​ลง​มา และ​เลือดของ​นาง​ก็​กระ​เด็น​ติด​กำ​แพง​ และ​พวก​ม้า​ก็​ย่ำ​ไป​บน​​นาง
ต่อมาเมื่อเยฮู ให้คนเอาศพนางไปฝัง ปรากฏว่าพบ​แต่​กระ​โหลก​ กับเท้าและมือของนาง เพราะสุนัข​คาบส่วนที่เหลือไปกินหมดแล้ว
ตามคำที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ ผ่านผู้เผยพระวจนะ

1. พระเจ้าสั่งให้เอลียาห์ ให้มาเจิมตั้ง เยฮู ให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล (1พกษ. 19:16)
เอลียาห์คงสั่งให้เอลีชาศิษย์ของเขาทำ
แล้วเอลีชาใช้ให้ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งที่อยู่ใต้การดูแลของเขา ทำแทน
จึงถือได้ว่า สิ่งที่พระเจ้าสั่งเอลียาห์นั้นสำเร็จ

สิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำ จึงใช้ทุกวิถีทางที่ชอบธรรม เพื่อทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้

2. โยรัมถูกฆ่าตาย ตรงที่ดินของนาโบท พอดี
จึงทำให้ศพถูกโยนทิ้งไว้ที่นั่น ตามคำที่พระเจ้าได้ตรัสไว้

สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้จะเกิดขึ้นเป็นจริงเสมอ

3. เยเซเบล ที่ทำสิ่งชั่วร้ายต่อคนของพระเจ้า ได้สั่งฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า
เป็นไปได้ว่า การข่มเหงคนของพระเจ้า โดยจับมาเลื่อยๆเป็นท่อนๆ (ฮบ. 11:37) อาจจะเกิดขึ้นในสมัยของนางก็เป็นได้

สิ่งชั่วร้ายที่นางทำต่อคนของพระเจ้า กลับตกมาสู่นางเอง
ศพของนางถูกสุนัขฉีกกิน อย่างไม่มีชิ้นดี

เมื่อเราดำเนินถูกต้องต่อพระเจ้า แล้วมีใครมาข่มเหงเรา
เราสมควรอย่างยิ่งที่จะอธิษฐานเผื่อเขา
เพื่อให้เขากลับใจก่อนที่จะสายเกินไป

คำคม

“ คนที่ข่มเหงหรือเอาเปรียบคนของพระเจ้า กำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวง ”