สรุป 2พงศ์กษัตริย์ 13

ภาพรวม

  • เย​โฮ​อา​หาส​ โอรส​ของ​เย​ฮู​ ได้ขึ้น​ครอง​อิส​รา​เอล ทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้า ต่อมาโอรสของเขาเยโฮอาชขึ้นครองราชย์แทนก็ทำชั่วเหมือนกัน ในสมัยของเยโฮอาชนั้น เอลีชาก็ได้จากไปอยู่กับพระเจ้า และหลังจากเยโฮอาช ตาย เยโรโบอัมก็ขึ้นครองราชย์แทน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 13 เมื่อโยอาชได้ครองราชย์ก็ดำเนินติดตามพระเจ้า และได้ซ่อมแซมพระนิเวศของพระเจ้า แต่เมื่อเยโฮยาดาตายไป เขาก็ละทิ้งพระเจ้า และต่อมาก็ถูกข้าราชการของตนฆ่าเสีย แล้วอา​มา​ซิ​ยาห์ ​ก็​ขึ้น​ครอง​ราชย์ในยูดาห์​แทน

ส่วนทางอิสราเอล เย​โฮ​อา​หาส​ โอรส​ของ​เย​ฮู​ ได้ขึ้น​ครอง​อิส​รา​เอล ใน​ปี​ที่ 23 แห่ง​รัช​กาล​โย​อาช และทรงครองราชย์อยู่ 17 ปี

พระ​องค์​ทรง​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า
และ​พระ​พิโรธ​ของ​พระเจ้าก็​พลุ่ง​ขึ้น​ต่อ​อิส​รา​เอล พวกเขาจึงตก​ใน​มือ​ของ​ฮา​ซา​เอล​พระ​ราชา​แห่ง​ซี​เรีย และ​​เบน​ฮา​ดัด​โอรส​ของ​ฮา​ซา​เอล ​อยู่​หลายครั้ง

แล้ว​เย​โฮ​อา​หาส​ได้​วิง​วอน​พระเจ้า และ​พระเจ้า​ทรง​ฟัง​ เพราะ​พระเจ้า​ทรง​เห็น​การ​กด​ขี่​ที่อิส​รา​เอลได้รับจาก​พระ​ราชา​แห่ง​ซี​เรีย​
พระเจ้าจึงทรงช่วยพวกเขา​รอด​พ้น​จาก​มือ​คน​ซี​เรีย
ถึง​กระ​นั้น​พวก​เขา​ก็​ไม่​ได้​หัน​จาก​บาปอยู่ดี

หลังจากพ่ายแพ้สงครามหลายหน จึงเหลือ​กอง​ทัพของ​เย​โฮ​อา​หาส​
เพียง​ทหาร​ม้า 50 คน และ​รถ​รบ 10 คัน​และ​ทหาร​ราบ 10,000 คน

เย​โฮ​อา​หาส​ทรง​ล่วง​หลับ​ไป
และ​เย​โฮ​อาช​ โอรส​ของ​พระ​องค์​ได้​ขึ้น​ครอง​ราชย์​แทน ใน​ปี​ที่ 37 แห่ง​รัช​กาล​โย​อาช
และได้​ครอง​ราชย์ 16 ปี

พระ​องค์​ทรง​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า
เยโฮอาชมีสงคราม​สู้​รบ​กับ​อา​มา​ซิ​ยาห์​ พระ​ราชา​แห่ง​ยู​ดาห์ ด้วย

เมื่อ​เอ​ลี​ชา​ล้ม​ป่วย​ด้วย​โรค​ที่​จะ​ต้อง​สิ้น​ชีวิต
เย​โฮ​อาช​ได้มาเยี่ยม และ​เอ​ลี​ชา​ทูล​พระ​องค์​ว่า
ให้เหนี่ยว​คัน​ธนู ยิงลูกธนูออกจากหน้าต่างไปด้าน​ตะวัน​ออก
​พระ​องค์​ก็ทำตาม
​ท่าน​ทูล​ว่า
ลูก​ธนู​ชัย​ชนะ​ของ​พระเจ้า เยโฮอาชจะ​มีชัย​ชนะ​เหนือ​ซี​เรีย

และ​ท่าน​ทูล​ว่า ให้หยิบ​ลูก​ธนู​เหล่า​นั้นมา​ตี​พื้น​ดิน
พระ​องค์​ทรง​ตี​ 3 ครั้ง แล้ว​ทรง​หยุด​เสีย

เอลีชาก็​โกรธ​พระ​องค์ และ​ทูล​ว่า
เพราะตีแค่ 3 ครั้ง ดังนั้นเยโฮอาชจะ​ตี​ชนะซี​เรีย​ได้​เพียง​ 3 ​ครั้ง​เท่า​นั้น
และ​เอ​ลี​ชาก็​สิ้น​ชีวิต
ต่อมามีคนโยน​ศพ​ชาย​คน​หนึ่ง​ลง​ไป​ใน​อุ​โมงค์​ของ​เอ​ลี​ชา
พอ​ศพ​ชาย​คน​นั้น​แตะ​ต้อง​กระ​ดูก​ของ​เอ​ลี​ชา ชาย​นั้น​ก็​คืน​ชีวิต​ลุก​ขึ้น​ยืน

แล้ว​เย​โฮ​อาช​ ได้รบชนะเบนฮาดัด โอรสของฮาซาเลล​ 3 ครั้ง และยึด​เมืองต่างๆของอิสราเอลกลับ​คืน​มา

เย​โฮ​อาชล่วง​หลับ​ไป​
และ​เย​โร​โบ​อัม​ โอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชย์แทน

1. ​เย​โฮ​อา​หาส​ทำชั่วจึงพ่ายแพ้ศัตรู เขาได้​วิง​วอน​ต่อพระเจ้า และ​พระเจ้า​ทรง​ฟัง​ เพราะ​เห็น​แก่คนอิส​รา​เอลที่ถูกกดขี่อย่างหนัก ทั้งที่พระองค์ก็ทรงทราบว่า ต่อให้ช่วยพวกเขา พวกเขาก็ยังจะละทิ้งพระเจ้าและกลับไปทำสิ่งชั่วร้ายอยู่ดี
ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังคงเมตตาเขา

เมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์ทรงเมตตาเรา ไม่ใช่เพราะว่าเรากลับใจหรือทำตัวเป็นคนดีแล้ว แต่เพราะพระองค์ทรงเมตตาสงสารเรา
แต่คนที่ซาบซึ้งและกตัญญูต่อพระเมตตาของพระเจ้า เขาจะกลับใจ ไม่ไปทำสิ่งชั่วร้ายนั้นอีก
ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อพระเมตตาของพระเจ้า และเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้นกับเขาอีก

2. เมื่อเยโฮอาชขึ้นครองราชย์เหลือทหารในอิสราเอลเพียงเล็กน้อย และยังมีสงครามอยู่เนืองๆ
ทั้งกับยูดาห์และซึเรีย
จึงไม่มีทางที่จะรบชนะซีเรีย ที่มีกองทัพมหาศาลและกำลังรุ่งเรืองอย่างยิ่งในช่วงเวลานั้น ได้
แต่เพราะพระเจ้าตรัสว่าจะชนะ ดังนั้นเยโฮอาชจึงชนะได้

แม้ไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ถ้าพระเจ้าทรงสัญญา มันก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอน

3. เอลีชาทำการอัศจรรย์มากมาย แต่เมื่อถึงเวลาต้องจากไป เอลีชาก็ป่วยได้เหมือนกัน

พระเจ้ามีเวลาสำหรับแต่ละคน และเป็นเวลาที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับลูกของพระองค์

คำคม

“ พระเจ้าทรงเมตตาเรา ไม่ใช่เพราะความดีของเรา แต่เพราะพระองค์ทรงเมตตาเรา ”