สรุป 2พงศ์กษัตริย์ 14

ภาพรวม

  • อา​มา​ซิ​ยาห์​ ​โอรส​ของ​โย​อาช สู้รบกับเย​โฮ​อาช แต่พ่ายแพ้ ต่อมาเมื่อเย​โฮ​อาชตาย เยโรโบอัม(ที่2)ขึ้นครองราชย์แทน และเมื่อเยโรโบอัมตาย เศ​คา​ริ​ยาห์ขึ้นครองราชย์แทน ส่วนอามาซิยาห์เมื่อตาย อาซาริยาห์ก็ขึ้นครองราชย์แทน

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 14 หลังจากที่เย​โฮ​อา​หาส​ โอรส​ของ​เย​ฮู​ ได้ขึ้น​ครอง​อิส​รา​เอล ทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้า ต่อมาโอรสของเขาเยโฮอาชขึ้นครองราชย์แทนก็ทำชั่วเหมือนกัน และหลังจากเยโฮอาช ตาย เยโรโบอัมก็ขึ้นครองราชย์แทน

ส่วนทางยูดาห์ อา​มา​ซิ​ยาห์​ ​โอรส​ของ​โย​อาช​ ได้​ขึ้น​ครอง​ราชย์ ใน​ปี​ที่ 2 แห่ง​รัช​กาล​เย​โฮ​อาช​
ครองราชย์เมื่ออายุ 25 ปี และครอง​ราชย์อยู่ 29 ปี

​พระ​องค์​ทรง​ทำ​สิ่ง​ที่​ชอบ​ธรรม​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า แต่​ยัง​ไม่​เหมือน​กับ​ดา​วิด
ไม่ได้รื้อ​ปูชนีย​สถาน​สูงต่างๆ ในยูดาห์ลงเสีย

และ​ต่อ​มา​พระ​องค์​ได้​ทรง​ประ​หาร​พวก​ข้า​ราช​การ​ที่ฆ่าพระ​บิดา​ของ​พระ​องค์
แต่​ไม่​ได้​ทรง​ประ​หาร​ลูก​หลาน​ของพวกเขา ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​โม​เสสสั่งห้ามไว้

พระ​องค์​ทรง​รบชนะเอโดม และประ​หารพวกเขาเสีย 10,000 คน
และ​ยึด​เมือง​เส-ลา​กลับ

ต่อมาอา​มา​ซิ​ยาห์​ ได้ไปท้ารบ​เย​โฮ​อาช ​พระ​ราชา​แห่ง​อิส​รา​เอล
ซึ่งเมื่อรบกัน ยู​ดาห์​ก็​พ่าย​แพ้​อิส​รา​เอล

เย​โฮ​อาช ได้​บุก​เข้า​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม และ​ทรง​พัง​กำ​แพง​เมืองลงประ​มาณ 200 เมตร
และ​​ทรงริบ​ทรัพย์สิน เงินทอง ​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระเจ้า และ​ใน​พระ​ราช​วัง ไป
และได้จับ​ตัว​ประ​กันกลับไปสะมาเรีย​ด้วย

หลายปีต่อมา มี​กบฏต่ออามาซิยาห์เกิดขึ้น​ และพระ​องค์ก็ถูกประหาร
และ​ประ​ชา​ชน​ ​ก็​ตั้ง​อา​ซา​ริ​ยาห์ โอรสของอา​มา​ซิ​ยาห์​ ขึ้นเป็นกษัตริย์
ขณะนั้นพระองค์มีอายุ 16 ปี

ส่วนทางอิสราเอลนั้น ใน​ปี​ที่ 15 แห่ง​รัช​กาล​อา​มา​ซิ​ยาห์ เย​โฮ​อาชก็​ล่วง​หลับ​ไป
เย​โร​โบ​อัม​ ​โอรส​ของ​พระองค์ ก็​ครอง​ราชย์​แทน
และทรงครองราชย์อยู่ 41 ปี
พระ​องค์​ทรง​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า
​แต่เพราะพระเจ้าทอด​พระ​เนตร​เห็น​ ความ​ทุกข์​อันขม​ขื่น​ของ​อิส​รา​เอล​
พระ​องค์จึง​ทรงช่วยให้เยโรโบอัม ​ตี​เอา​ดิน​แดน​อิส​รา​เอล​คืน​มาจากซีเรีย ได้หลายเมือง

​เย​โร​โบ​อัม​ทรง​ล่วง​หลับ​ไป
แล้ว​เศ​คา​ริ​ยาห์​ โอรส​ของ​พระ​องค์​ก็ขึ้น​ครอง​ราชย์​แทน

1. อามาซิยาห์ ได้ทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า แม้ไม่ดีเลิศ แต่ก็ดีกว่ากษัตริย์ก่อนหน้าเขา หลายคน
แม้แต่ตอนแก้แค้น ก็ไม่ได้ฆ่าลูกหลานของคนที่ทำผิด เพราะเห็นแก่บัญญัติที่โมเสสได้สั่งไว้
และพระเจ้าทรงอวยพระพรเขาจนรบชนะคนเอโดมได้อย่างยิ่งใหญ่
ถ้าอ่านเฉพาะบทนี้อาจจะงงได้ว่า
แล้วทำไมพระเจ้าให้เขาพ่ายแพ้คนชั่วอย่างเย​โฮ​อาช จนถูกกวาดทรัพย์สมบัติไปเกลี้ยงทั้งในพระนิเวศน์และพระราชวัง

แต่ถ้าไปดูใน 2พศด. 25:14-16 ก็จะเข้าใจ เพราะ​เมื่ออา​มา​ซิ​ยาห์รบชนะ​เอ​โดมแล้ว เขาก็​นำ​รูป​เคา​รพ​ต่างๆ ของ​คนเอโดมกลับมา แล้ว​กราบ​ไหว้​และถวายเครื่อง​บูชาให้
แม้ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า มาเตือนเขา เขาก็ไม่ฟัง

เมื่อพระเจ้าช่วยเขา อวยพรเขา แล้วเขาก็ไปสรรเสริญพระอื่นแทนที่จะสรรเสริญพระเจ้า
พระองค์จึงทรงยกเลิกความช่วยเหลือเขา เขาจึงพ่ายแพ้ต่อศัตรู

วันนี้ พระเจ้าทรงช่วยเรา ทรงอวยพระพรเรามากมายแล้ว
เราตอบสนองต่อพระองค์อย่างไร?
ถวายเกียรติแด่พระองค์ หรือละทิ้งพระองค์ไปหาสิ่งอื่นอีก

2. เยโรโบอัม(ที่ 2) ทำสิ่งชั่วร้ายมากมาย แต่พระเจ้าก็ยังช่วยเขาให้ชนะซีเรีย
นั่นไม่ใช่เพราะตัวเขา แต่เพราะพระเจ้าสงสารประชากรของพระเจ้าในอิสราเอล ที่ต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างหนัก

เมื่อดูเหมือนว่า คนที่ทำชั่วบางคน จะพบกับสิ่งดี หรือความเจริญก้าวหน้า
แท้จริงแล้ว ไม่ใช่เพราะพระเจ้าสนับสนุนหรือเห็นดีด้วยกับการทำชั่วของเขา
แต่เป็นเพราะพระเจ้า ประสงค์ที่จะสำแดงความเมตตาแก่ใครบางคน
ผ่านสิ่งดีหรือความเจริญก้าวหน้าของเขานั้น

คำคม

“ หากคนชั่วพบความเจริญ ก็เพื่อให้ความเจริญนั้นนำพรมาสู่คนของพระเจ้า ”