สรุป 2พงศ์กษัตริย์ 17

ภาพรวม

  • อิสราเอลทางตอนเหนือ ถูกอัสซีเรียโจมตีและประชาชนทั้งหมดก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่อัสซีเรีย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 17 เมื่ออาหัส ละทิ้งพระเจ้า บ้านเมืองจึงถูกข้าศึกรุกราน ทั้งจากอิสราเอล จากซีเรีย และจากอัสซีเรียที่เขาไปขอความช่วยเหลือ เมื่ออาหัสตายไป เฮ​เซ​คี​ยาห์ก็ขึ้นครองราชย์แทน

ส่วนทางอิสราเอล โฮ​เช​ยา​ ได้​ขึ้น​ครอง​ราชย์​ ใน​ปี​ที่ 12 แห่ง​รัช​กาล​อา​หัส​
และ​ทรง​ครองราชย์อยู่ 9 ปี
ทรง​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระเจ้า

แชล​มา​เน​เสอร์ ​พระ​ราชา​แห่ง​อัส​ซี​เรีย​ได้​​ยก​ทัพ​มา​รบ​กับ​พระ​องค์
และ​โฮ​เช​ยา​จึงยอม​เป็น​เมือง​ขึ้น​ของอัสซีเรีย
แต่ต่อมาโฮเชยาก็​กบฏพระ​ราชา​แห่ง​อัส​ซี​เรีย​
​พระ​ราชา​แห่ง​อัส​ซี​เรีย​ จึง​ขัง​โฮเชยาไว้​ใน​คุก

แล้ว​พระ​ราชา​แห่ง​อัส​ซี​เรีย​ก็​ทรง​บุก​เข้า​ทั่ว​แผ่น​ดิน
และ​ยึด​กรุง​สะ​มา​เรีย​ได้ ​ใน​ปี​ที่ 9 แห่ง​รัช​กาล​โฮ​เช​ยา
พระ​องค์​ทรง​กวาด​ต้อน​คน​อิส​รา​เอล​ไป​ยัง​อัส​ซี​เรีย

สาเหตุที่​เป็น​อย่าง​นั้น ก็​เพราะ​ คน​อิส​รา​เอล​
1. ทำ​บาป​ต่อ​พระเจ้า
2. นมัส​การ​พระ​อื่นๆ
3. ​ทำตาม​ธรรม​เนียม​ของชาวแผ่นดินคานาอัน
4. ทำ​สิ่ง​ที่​ไม่​ชอบ​ต่อพระเจ้าอย่าง​ลับๆ
5. สร้าง​ปูช​นีย​สถาน​สูง​สำ​หรับ​ตน​
6. ​ตั้ง​เสา​ศักดิ์​สิทธิ์ ​บน​เนิน​เขา​สูง​ทุก​แห่ง
7. เผา​เครื่อง​หอม​บน​ปูชนีย​สถาน​สูง​ทุก​ที่
8. ​ทำ​สิ่ง​ชั่วต่างๆที่ทำ​ให้​พระเจ้าทรง​พระ​พิโรธ
9. ปรน​นิบัติ​รูป​เคา​รพ
10. ​ไม่​ฟัง​และ​ดื้อ​ดึง​ ต่อคำเตือนของพวกผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า
11. ปฏิ​เสธ​กฎ​เกณฑ์​และ​พันธ​สัญญา​ของพระเจ้า
12. ติด​ตาม​สิ่ง​ไร้​ค่า​และ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ไร้​ค่า​ไป
13. ​ละ​ทิ้ง​พระ​บัญ​ญัติ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระเจ้า
14. หล่อ​รูป​เคา​รพ​สำ​หรับ​ตน
15. ให้​บุตร​ชาย​หญิง​ของ​เขา​ลุย​ไฟจนตาย
16. ​ทำนาย​โชค​ชะตา​และ​ทำ​เวท​มนตร์
17. ​ขาย​ตัว​เองไป​ทำ​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย

พระเจ้าจึง​ทรง​ปฏิ​เสธ​เชื้อ​สาย​ทั้ง​สิ้น​ของ​อิส​รา​เอล
และ​ทรง​ให้​เขา​ทั้ง​หลาย​ทน​ทุกข์
และ​มอบ​เขา​ไว้​ใน​มือ​ของ​ผู้​ปล้น
​ทรง​เหวี่ยง​เขา​ไป​พ้น​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์

พระ​ราชา​แห่ง​อัส​ซี​เรีย​ ทรง​นำ​ประ​ชา​ชน​มา​จาก​ชนชาติอื่นๆ ให้มา​อา​ศัย​อยู่​ใน​เมือง​ต่างๆ ของ​สะ​มา​เรีย​แทน​ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล

พวก​เขา​ไม่​ได้​ยำ​เกรง​พระเจ้า พระองค์จึง​ทรง​ให้​สิงโต​มา​ท่าม​กลาง​เขา
​พระ​ราชา​แห่ง​อัส​ซี​เรีย​จึง​ส่งปุ​โร​หิตของอิสราเอล​คนหนึ่ง ไป​อา​ศัย​อยู่​ที่​เมือง​เบธ​เอล​และ​สั่ง​สอน​คนต่างชาติเหล่านั้น ว่าจะ​ต้อง​ยำ​เกรง​พระเจ้า​อย่าง​ไร

แต่​คน​เหล่า​นั้นก็นมัส​การพระเจ้าด้วย แล้ว​ก็​ปรน​นิบัติ​บรร​ดา​พระ​ของ​เขา​เอง​ด้วย
ลูกหลาน​ของ​พวก​เขา​ก็​เช่น​เดียว​กัน
บรรพ​บุรุษ​ของ​พวก​เขา​ทำ​อย่าง​ไร พวก​เขา​ก็​ทำ​อย่าง​นั้น

1. พระเจ้าทรงเตือนอิสราเอลล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่สมัยโมเสส และส่งผู้เผยพระวจนะคนแล้วคนเล่ามาเตือนพวกเขาให้กลับใจ แม้แต่เอลียาห์และเอลีชา ก็มาเตือนพวกเขา
แต่พวกเขาก็ไม่กลับใจ จากบาปของตน
จนในที่สุด อิสราเอลทางตอนเหนือ ก็ถูกทำลายและประชาชนทั้งหมดก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย ตามที่พระเจ้าได้ลั่นวาจาไว้

เมื่อเราเดินในทางที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า
พระองค์จะทรงส่งคนและส่งเหตุการณ์มาเตือนเราเรื่อยๆ
เพื่อให้เรากลับใจก่อนที่จะสายเกินไป
แต่หากเรายังคงดื้อรั้น ไม่ยอมกลับใจ จากบาปของตน
ในที่สุดแล้ว พระองค์จะทรงใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อให้เรากลับใจ

2. คนอิสราเอลละทิ้งพระเจ้าผู้สูงสุด ไปติดตามสิ่งไร้ค่า พวกเขาจึงกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไป

วันนี้ หากเรามัวแต่ไล่จับสิ่งของอนิจจังในโลกนี้ ที่กำลังจะถูกเผาไหม้ไปสิ้น
เราเองก็กำลังทำตัวให้ไร้ค่า
แต่ถ้าเราแสวงหาการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
เราเองก็กำลังทำตัวให้สมกับที่เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด

3. คนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสะมาเรียนั้น
พวกเขานมัสการพระเจ้าด้วยและปรนนิบัติพระของตนเองด้วย
พระคัมภีร์เรียกพวกเขาว่า ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้า

เราไม่สามารถยำเกรงพระเจ้า และปรนนิบัติสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันได้
ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า จะปรนนิบัติผู้สมควรแก่การยำเกรงแต่เพียงพระองค์เดียว

คำคม

“ ผู้ติดตามสิ่งไร้ค่า จะกลายเป็นสิ่งไร้ค่า ”