สรุป 2เธสะโลนิกา 1

ภาพรวม

  • พระธรรม 2เธสะโลนิกา เป็นจดหมายฉบับที่สอง ที่เปาโล เขียนถึงคริสตจักรเธสะโลนิกา ​แก้ไข​ความ​เข้าใจ​ผิด​ของ​พวกเขา ​เกี่ยวกับ​เรื่อง​การ​เสด็จ​กลับมา​ของ​พระ​เยซู และหนุนใจพวกเขาในดำเนินในความเชื่อต่อไปอย่างมั่นคง
  • การที่พี่น้องเธสะโลนิกา ยังคงยืนหยัดในความเชื่อ ท่ามกลางการข่มเหงและความยากลำบาก เป็นสิ่งพิสูจน์ว่า พวกเขาเป็นผู้ที่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า และคนที่ข่มเหงสมควรถูกลงโทษ ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 เธสะโลนิกา บทที่ 1

เปา​โล สิล​วา​นัส และ​ทิ​โม​ธี ได้เขียนจดหมายถึง คริสต​จักร​ใน​เมือง​เธสะ​โล​นิกา ว่า

ความ​เชื่อ และความรัก ​ของ​พวกเขาได้​จำ​เริญ​ขึ้น
เปาโล​จึง​อวด​พวกเขา ​ต่อ​​คริสต​จักรทั้งหลาย
ใน​เรื่อง​ ความ​ทร​หด​อด​ทน และ​ความ​เชื่อ​​ ใน​ยาม​ที่​ถูก​ข่ม​เหงและ​พบกับความยาก​ลำ​บาก​

เรื่อง​การอดทนต่อการข่มเหงนี้ ​ชี้​ชัด​ถึง​การ​พิพาก​ษา​อัน​ยุติ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า
ซึ่ง​จะ​พิสูจน์​ว่า​ พวกเขา​เป็น​ผู้​สม​ควร​กับ​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า
และคนเหล่านั้นที่ข่มเหง สมควรที่จะต้องพบกับ​ความ​ยาก​ลำ​บาก​

พระเจ้า​จะ​ทรง​ให้​พวกเขา ได้รับความบรรเทา
เมื่อ​พระ​เยซู​คริสต์ ทรงปรา​กฏ​จาก​สวรรค์
พร้อม​กับ​หมู่​ทูต​สวรรค์​ผู้​มี​ฤทธิ์​ของ​พระ​องค์ ด้วย​เปลว​เพลิง

พระ​องค์​จะ​ลง​โทษ​สนอง​คน​ที่​ไม่​รู้จัก​พระ​เจ้า และ​คน​ที่​ไม่​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ข่าว​ประ​เสริฐ
พวกเขาจะ​ได้​รับ​โทษ อัน​เป็น​ความ​พินาศ​นิรันดร์​
และ​พราก​จาก​พระ​พักตร์​ และ​พระ​สิริ ​ของ​พระ​องค์

ขอ​พระ​เจ้า ​ทรง​ให้พวกเขา ​เป็น​ผู้​ที่​สม​ควร​แก่​การ​ทรง​เรียก​นั้น
และ​ขอ​​ทรง​ให้​ความ​ตั้ง​ใจ​ดี และ​กิจ​การ​แห่ง​ความ​เชื่อ ​ทุก​อย่าง​สำ​เร็จ ​ด้วย​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​องค์
เพื่อ​พระเยซูคริสต์​จะ​ได้​รับ​พระ​เกียรติ​เพราะ​พวกเขา
และพวกเขา​จะ​ได้​รับ​เกียรติ​เพราะ​พระ​องค์

1. เรารอดได้โดยพระคุณของพระเจ้า เพราะความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมา จะมีประกาศว่า เรารอดแล้ว อย่างเป็นทางการ

ในขณะที่เรากำลังรอคอยวันนั้น
เราก็ควรดำเนินชีวิตในโลกนี้ ให้สมกับเป็นผู้ที่จะได้รับความรอดนั้น
คือ ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่ตามใจปรารถนาของตนเอง

2. ชีวิตของเรา จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า
เมื่อเราทำสิ่งดีตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
และดำเนินชีวิตสอดตล้องกับสิ่งที่เชื่อนั้น

พระเจ้าประสงค์ให้เราทำการดี ด้วยความเชื่อ
โดยการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

3. การประยุกต์ใช้ 2เธสะโลนิกา 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2Rxbaxb

คำคม

“ คนของพระเจ้า จะอดทนต่อความยากลำบาก ในการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ”