สรุป 2เธสะโลนิกา 2

ภาพรวม

  • 2 เธสะโลนิกา บทที่ 2 เปาโลต่อต้านคำสอนผิด ที่สอนว่า พระเยซูคริสต์ได้เสด็จกลับมาแล้ว

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2 เธสะโลนิกา บทที่ 2

เปาโลพูดกับคริสตจักรเธสะโลนิกา ว่า

เรื่อง​ ​พระ​เยซู​คริสต์​ ​จะ​เสด็จ​มานั้น
อย่า​​หวั่น​ไหว​ง่าย หรือ​ตื่น​ตระ​หนก​ตก​ใจ ที่มีคนอ้าง​ว่า​ วัน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ มา​ถึง​แล้ว
เพราะ​ว่า​วัน​นั้น​จะ​ไม่​มา​ถึง​ จน​กว่า​จะ​มี​การ​กบฏ​เสีย​ก่อน
และ​คน​นอก​กฎ​หมาย​ หรือ ลูก​แห่ง​ความ​พินาศ จะ​ปรา​กฏ​ตัวขึ้น
​ยก​ตัว​ขึ้น​ต่อ​สู้​ทุก​สิ่ง​ ที่​ได้​ชื่อ​ว่า ​เป็น​พระ
มัน​ก็​จะ​นั่ง​ใน​พระ​วิหาร​ของ​พระ​เจ้า ประ​กาศ​ตัว​ว่า​เป็น​พระ​เจ้า

ตอนนี้บางสิ่ง ​กำ​ลัง​ยับ​ยั้ง​มัน​ไว้​
เพื่อ​มัน​จะ​ปรา​กฏ​ออก​มา​ได้​ ​เมื่อ​ถึง​เวลา​ของ​มัน

​อำ​นาจ​ลึก​ลับ​นอก​กฎ​หมาย​นั้น​ ​เริ่ม​ทำ​งาน​อยู่​แล้ว
แต่​ผู้​ที่​คอย​ยับ​ยั้ง​กำลังยับยั้งมัน​อยู่​

เมื่อถึงเวลา ​คน​นอก​กฎ​หมาย​ก็​จะ​ปรา​กฏ​ตัว​ขึ้น
และ​พระ​เยซูคริสต์ ​จะ​ทรง​ประ​หาร​มัน​ ด้วย​ลม​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​องค์

คน​นอก​กฎ​หมาย​นั้น ​จะ​มา​โดย​การ​ดล​บัน​ดาล​ของ​ซา​ตาน
พร้อม​กับ​การ​อิทธิ​ฤทธิ์​ต่างๆ และ​การ​อัศ​จรรย์​จอม​ปลอม
และ​อุบาย​ชั่ว ​สำ​หรับ​พวก​ที่​จะ​ต้อง​พินาศ
เพราะคนเหล่านั้น ไม่​ได้​รัก​ความ​จริง​ เพื่อ​จะ​รอด​ได้

ทุก​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ความ​จริง แต่​ยินดี​ใน​การ​อธรรม
จะ​ถูก​พิพาก​ษา

พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เลือก​เราไว้​ตั้ง​แต่​เดิม ​เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ความ​รอด
โดย​การ​ชำระ​ของ​พระ​วิญ​ญาณ​ให้​บริสุทธิ์ และ​โดย​การ​เชื่อ​ความ​จริงแห่ง​ข่าว​ประ​เสริฐ​
เพื่อ​เราจะ​ได้​ร่วม​ใน​ศักดิ์​ศรี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์

​จง​มั่น​คง​ไว้ และ​ยึด​ถือ​คำ​สอน​ที่เปาโลสอนไว้
ขอพระเจ้าทรง​ชู​ใจ​และ​ทรง​เสริม​พวกเขา​ให้​มั่น​คง
ใน​การ​กระ​ทำ ​และ​ใน​วาจา​อัน​ดี​ทุก​อย่าง

1. คนนอกกฏหมาย หรือ ผู้ต่อต้านพระคริสต์นั้น จะนั่งในพระวิหารของพระเจ้า
และประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า
น่าจะมีการสร้างพระวิหารครั้งที่ 3 ขึ้นมาใหม่ก่อน
แล้วผู้ต่อต้านพระคริสต์(Anti Christ) จึงค่อยปรากฏตัวขึ้น

การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในเยรูซาเล็ม จึงน่าจะเป็นสัญญาณสำคัญ
ชี้ให้เห็นว่า วันนั้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว

2. โดยการ​เชื่อ​ความ​จริงใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​ พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา
และชำระเราให้บริสุทธิ์ เพื่อเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการ​ร่วม​ใน​ศักดิ์​ศรี​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
ดังนั้น เราต้องยึดความเชื่อในข่าวประเสริฐไว้ให้มั่น
อย่าหวั่นไหว กับคำพูดหรือการกระทำของคนใดๆ ที่พยายามให้เราเลิกเชื่อความจริงแห่งข่าวประเสริฐนี้

3. การประยุกต์ใช้ 2เธสะโลนิกา 2 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2G5Z9JG

คำคม

“ พระเจ้าจะทรงเสริมกำลังและชูใจเรา ในการทำสิ่งที่ดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ”