สรุป 2โครินธ์ 1

ภาพรวม

  • พระธรรม 2โครินธ์ เป็นจดหมายอีกฉบับที่ เปาโลเขียนถึงคริสตจักรโครินธ์ เพื่อยืนยันความเป็นอัครทูตของเขา และต่อต้านคำสอนเท็จที่เกิดขึ้นในเวลานั้น
  • 2โครินธ์ บทที่ 1 พระเจ้าทรงหนุนใจเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจผู้อื่น และพระเจ้าทรงประทับตราเราไว้แล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2โครินธ์ บทที่ 1

เปา​โล และ​น้อง​ทิ​โม​ธี เขียนจดหมายถึง
คริสต​จักร​ที่​เมือง​โค​รินธ์ และ​ธรร​มิก​ชน​​ทั่ว​แคว้น​อา​คา​ยา ว่า

พระเจ้า​ทรง​หนุนใจ​เปาโล ​ใน​ความ​ยาก​ลำบาก​ทั้ง​หมด​ของเขา
เพื่อเขาจะ​สา​มารถ​หนุน​ใจ​คน ที่​มี​ความ​ยาก​ลำ​บากได้​
ด้วย​การ​หนุน​ใจ ที่เขา​ได้​รับ​จาก​พระ​เจ้า

เพราะพระคริสต์ทรงรักเปาโลอย่างมาก
เขาจึงได้รับการ​หนุน​ใจ​อย่างมากมาย​ท่วม​ท้น​

เปาโล​ทน​ความ​ยาก​ลำบาก​
ก็​เพื่อ​ให้​พี่น้องโครินธ์​ จะได้​รับ​การ​หนุนใจ​และ​ได้​รับ​ความ​รอด
พวกเขาจะ​ได้​รับ​การ​หนุนใจ​
เมื่อพวกเขา​สู้​ทน​ความ​ทุกข์​ เช่น​เดียว​กับ​ที่​เปาโลทน​อยู่​นั้น

ใน​แคว้น​เอ​เชียนั้น เปาโลพบกับความ​ทุกข์​หนัก​อย่าง​ยิ่ง​ ชนิด​ที่​เกิน​กำ​ลัง
จน​​หมด​หวัง​ที่​จะ​เอา​ชีวิต​รอด​มา​ได้แล้ว
​เพื่อ​เปาโลจะ​ไม่​ไว้​ใจ​ตัว​เอง แต่​ไว้​ใจ​พระ​เจ้า

พระเจ้าทรง​ช่วยเปาโล​ให้​พ้น​จากความตายมากได้
และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ช่วย​อีก

พี่น้องโครินธ์ ​มี​ส่วน​ช่วย​อธิษฐาน​เผื่อ​เปาโล
​คน​จำ​นวน​มาก​จึง​ขอบ​พระ​คุณพระเจ้า
​เพราะ​พระ​คุณ​ที่​ประ​ทาน​แก่เปาโล
ผ่าน​​คำ​ทูล​ขอ​ของ​คน​จำ​นวน​มาก​

เปาโล​ประ​พฤติ​ตัว​ใน​โลก ​ด้วย​ความ​บริ​สุทธิ์​ใจ และ​ด้วย​ความ​จริง​ใจ​ ที่​มา​จาก​พระ​เจ้า
ไม่​ใช่​ประ​พฤติ​ โดย​ปัญ​ญา​ของ​มนุษย์​ แต่​โดย​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า

เปาโล​ไม่​ได้​เขียน​เรื่อง​อื่น​ถึง​พวกเขา นอก​จาก​เรื่อง​ที่พวกเขา​สา​มารถ​อ่าน​และ​เข้า​ใจ​ได้

ใน​วัน​ของ​พระ​เยซูคริสต์ พวกเขา​จะ​ภูมิ​ใจ​ในเปาโล ​
เช่น​เดียว​กับ​ที่เปาโล​จะ​ภูมิ​ใจ​ใน​พวกเขา

เปาโล​จะ​แวะ​เยี่ยม​พวกเขา ​ระหว่าง​ที่​เดิน​ทาง​ไป​ยัง​แคว้น​มา​ซิ​โด​เนีย
และ​เมื่อ​กลับ​จาก​แคว้น​มา​ซิ​โด​เนีย ก็​จะ​แวะ​เยี่ยมพวกเขาอีก
แล้ว​ขอให้พวกเขา สนับสนุนเปาโล ให้​เดิน​ทาง​ต่อ​ไป​ยัง​แคว้น​ยูเดีย

​พระ​สัญ​ญา​ต่างๆ ของ​พระ​เจ้า​ล้วน ​แต่​เป็น​จริง ​โดย​พระ​เยซู
พระองค์ทรงให้พวกเรา ตั้ง​มั่น​อยู่​ใน​พระ​คริสต์
และ​ทรง​ประ​ทับ​ตรา​พวกเรา
และ​ประ​ทาน​พระ​วิญ​ญาณ​ไว้​ใน​ใจ​ของ​พวกเรา ​เป็น​มัด​จำ​ด้วย

เปาโลจะ​ได้​รับ​ความ​ชื่น​ชม​ยินดีอย่างยิ่ง
ถ้าพวกเขา​ตั้ง​มั่น​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​แล้ว

1. เปาโลกล่าวว่า ที่เขาพบกับความ​ทุกข์​หนัก​อย่าง​ยิ่ง​ จนแทบ​เอา​ชีวิต​ไม่รอด​
ก็​เพื่อเขาจะ​ไม่​ไว้​ใจ​ตัว​เอง แต่​ไว้​ใจ​พระ​เจ้า

วันนี้ เหตุการณ์ที่เรากำลังพบเจอ
ก็เพื่อที่เราจะพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
และรู้ว่าตัวเองอ่อนแอสักเพียงใด ไม่สามารถพึ่งพาหรือไว้ใจตนเองได้เลย

2. ลักษณะของคนของพระเจ้าในโลกนี้ คือ
ทำสิ่ง​ด้วย​ความ​บริ​สุทธิ์​ใจ และ​​ความ​จริง​ใจ​
ไม่อาศัย​ปัญ​ญา​ของ​มนุษย์​ แต่อาศัย​พระ​คุณ​ของ​พระ​เจ้า ในการดำเนินชีวิต

3. การประยุกต์ใช้ 2โครินธ์ 1 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2LGcJ9B

คำคม

“ พระเจ้าทรงหนุนใจเรา ท่ามกลางความทุกข์ เพื่อเราจะหนุนใจ ผู้ที่กำลังพบกับความทุกข์ได้ ”