สรุป 2โครินธ์ 3

ภาพรวม

  • 2โครินธ์ บทที่ 3 คริสตจักรโครินธ์ เป็นดังสิ่งยืนยันงานรับใช้พระเจ้าของเปาโล ซึ่งไม่ใช่เปาโลทำเองแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทำ และกำลังเปลี่ยนแปลงผู้เชื่อทุกคน ให้เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2โครินธ์ บทที่ 3

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

พวกเขา​เป็น​ดัง จด​หมาย​แนะ​นำ​ตัว​ของเปาโล
ที่​จา​รึก​ไว้​ใน​ดวง​ใจ​ของ​เปาโล ให้​ทุก​คน​รู้​และ​อ่าน

พวกเขา​เป็น​ดังจด​หมาย​ของ​พระ​คริสต์ ที่​เปาโล​เป็น​ผู้​ส่ง ​
​ไม่​ได้​เขียน​ด้วย​น้ำ​หมึก
แต่​ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่​เขียน​บน​แผ่น​ดวง​ใจ​มนุษย์

ซึ่งทั้งหมดนี้ ไม่​ใช่​เพราะ​มี​ความ​สา​มารถ​ใน​เปาโล​เอง
แต่​เป็นมา​จาก​พระวิญญาณบริสุทธิ์

​ตัว​อัก​ษร​ที่​เขียน​ไว้​นั้น​ทำ​ให้​ตาย
แต่​พระ​วิญ​ญาณ​ประ​ทาน​ชีวิต


2โครินธ์ 3:7 แต่​ถ้า​การ​ปรน​นิบัติ​ที่​ทำ​ให้​ตาย​คือ​ตาม​ตัว​อัก​ษร​ที่​จา​รึก​ไว้​บน​แผ่น​ศิลา​นั้น​ยัง​มา​ด้วย​รัศมี (แม้​จะ​เป็น​รัศมี​ที่​จาง​หาย​ไป) ที่​ทำ​ให้​พวก​อิส​รา​เอล​ไม่​อาจ​เพ่ง​ดู​หน้า​ของ​โม​เสส​เพราะ​รัศมี​บน​ใบ​หน้า​ของ​ท่าน

แต่​ถ้า​การ​ปรน​นิบัติ​​ทำ​ให้​ตาย​ คือ​ ตาม​ตัว​อัก​ษร​ที่​จา​รึก​ไว้​บน​แผ่น​ศิลา​ ​ยัง​มา​ด้วย​รัศมี
จน​พวก​อิส​รา​เอล​ดู​หน้า​ของ​โม​เสส​ ไม่ได้
จนโมเสสต้องเอาผ้ามาคลุมหน้าไว้

การ​ปรน​นิบัติ​ตาม​พระ​วิญ​ญาณ ​ก็​จะ​มี​รัศมี​ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก ​มาก​มาย​หลาย​เท่า

เมื่อ​มี​ความ​หวัง​เช่น​นั้น​แล้ว​
เรา​จึง​พูด​ด้วย​ความ​กล้า​อย่าง​ยิ่ง

จน​ถึง​ทุก​วัน​นี้ เมื่อ​คนอิสราเอล ​ที่​อ่าน​คำ​ของ​โมเสส ผ้า​คลุม​นั้น​ยัง​ปิด​บัง​ใจ​ของ​เขา​ไว้
แต่​ถ้าใคร​หัน​มา​หา​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ผ้า​คลุม​นั้น​ก็​จะ​ถูก​เปิด​ออก

พระ​วิญ​ญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ที่​ไหน
เสรี​ภาพ​ก็​มี​อยู่​ที่​นั่น

เรา​ทุก​คน​ไม่​มี​ผ้า​คลุม​หน้า​แล้ว เมื่อ​มอง​ดู​​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
แล้ว​เรา​ก็​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​ ให้​เป็น​เหมือน​พระ​ฉายา​ของ​พระ​องค์
​โดย​มี​ศักดิ์​ศรี​เป็น​ลำ​ดับ​ขึ้น​ไป

1. พี่น้องคริสตจักรโครินธ์ อยู่ในใจของเปาโลอยู่เสมอ
ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ใส่ความรักเช่นนี้ในเปาโล
นั่นเป็นกุญแจสำคัญของงานรับใช้ที่เกิดผลของเปาโล
คือ ทำด้วยความรัก โดบพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์

2. การอ่านพระ​คำ​ของพระเจ้า โดยปราศจากการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์
เป็นเหมือนคนที่มีผ้า​คลุม​​ปิด​บัง​ใจ​ของ​เขา​ไว้
เขาไม่อาจเข้าใจ แผนการcละน้ำพระทัยของพระเจ้า ในพระคำของพระเจ้าได้

แต่​ถ้าใคร​หัน​มา​หาพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผ้า​คลุม​นั้น​ก็​จะ​ถูก​เปิด​ออก แล้วเขาก็จะเข้าใจความล้ำลึกของพระเจ้า

3. การประยุกต์ใช้ 2โครินธ์ 3 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/34jD7gf

คำคม

“ พระ​วิญ​ญาณทรง​ประ​ทาน​ชีวิต ผู้ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณจึงเป็นผู้มีชีวิต ”