สรุป 2โครินธ์ 7

ภาพรวม

  • 2โครินธ์ บทที่ 7 เปาโลทำให้คริสตจักรโครินธ์เสียใจ จนเป็นเหตุให้พวกเขากลับใจ จึงทำให้ทั้งเปาโลและพวกเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2โครินธ์ บทที่ 7

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

เมื่อ​เรา​ได้​พระ​สัญ​ญาว่า จะได้เป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว
ขอ​ให้​เรา​ชำระ​ตัว​เอง​ ให้​ปราศ​จาก​มล​ทิน​ทุก​อย่าง​ ของ​เนื้อ​หนัง​และ​วิญ​ญาณ
มี​ความ​บริ​สุทธิ์​อย่าง​สม​บูรณ์​ ด้วย​ความ​เกรง​กลัว​พระ​เจ้า

เปาโล​ไว้​ใจ​และ​ภูมิ​ใจ​ใน​พี่น้องโครินธ์​มาก
ที่แคว้น​มา​ซิ​โด​เนีย เปาโลไม่​ได้​พัก​ผ่อน​เลย
แต่​พบ​ความ​ลำ​บาก​รอบ​ด้าน
ภาย​นอก​มี​การ​ต่อสู้ ภาย​ใน​มี​ความ​กลัว
แต่พระเจ้าทรงหนุนใจเปาโล จน​มี​ความ​ยินดี​อย่าง​เหลือ​ล้น​ใน​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ทุก​อย่าง​
เพราะ​ทิ​ตัสได้เดินทางมาจากโครินธ์ มาหาเปาโล
และนำข่าวความกระตือรือร้นของพวกเขามาบอก
และความ​อา​ลัย​และ​ความ​โศก​เศร้า​ของพวกเขา ที่ปรารถนาจะกลับใจใหม่

แม้​ว่า​จดหมาย 1โครินธ์​ ทำ​ให้​พวกเขาสีย​ใจ​
แต่​บัด​นี้ทำให้เปาโล​มี​ความ​ยินดี
​เพราะ​ความ​เสีย​ใจ​นั้น​ทำ​ให้​พวกเขากลับ​ใจ

ความ​เสีย​ใจ​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า ทำ​ให้​เกิด​การ​กลับ​ใจ
ซึ่ง​จะนำ​ไป​สู่​ความ​รอด​และ​การ​เอา​จริง​เอา​จัง​
ซึ่งจะ​​ทำ​ให้​เกิดความยินดี
แต่​ความ​เสีย​ใจ​อย่าง​โลก​นั้น​ย่อม​นำ​สู่​ความ​ตาย

พวก​ท่าน​พิ​สูจน์​ตัว​เอง​ใน​ทุก​ด้าน​แล้ว​ว่า​
เป็น​ผู้​ปราศ​จาก​ความ​ผิด​ใน​เรื่อง​นี้

ดังนั้นเปาโล​จึง​ได้​รับ​การ​หนุน​ใจ และมี​ความ​ยินดี​มาก
สิ่งที่เปาโล ชมให้ทิต้สฟัง เกี่ยวกับพี่น้องที่โครินธ์ ​
และสิ่งเหล่านั้น ก็ปรา​กฏ​เป็น​จริง​ เมื่อทิตัสไปพบพวกเขา
เปาโลจึง​ชื่น​ชม​ยินดี อย่างยิ่ง

1. ​มล​ทิน​มีทั้ง​ ฝ่าย​เนื้อ​หนัง ​และฝ่ายวิญญาณ
คือสิ่งที่ให้การดำเนินชีวิตของเรา มีมลทินขาดพระพร ไม่สามารถได้รับพระพรได้
และสิ่งที่ทำให้วิญญาณจิตของเรา มีมลทิน ทำให้ไม่สามารถมีความสัมพันธื์ที่ดีกับพระเจ้าได้

มลทินเหล่านี้ ได้แก่บาปทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมัน
โดยความยำเกรงพระเจ้า จะทำให้เราอุทิศตัวแด่พระเจ้า
และนั่นจะทำให้ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิต และในจิตใจ ในจิตวิญญาณ

2. คนที่ทำผิด แล้วเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไป
แล้วสารภาพบาป กลับใจใหม่
นั่นได้เป็น สิ่งพิ​สูจน์​ตัว​เอง แล้ว​ว่า​
บัดนี้คนนั้น เป็น​ผู้​ปราศ​จาก​ความ​ผิด​ใน​เรื่อง​นั้นแล้ว

คนที่สารภาพต่อพระเจ้า กลับใจเสียใหม่
คนนั้นก็ไร้มลทินแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้า

3. การประยุกต์ใช้ 2โครินธ์ 7 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2sxfYK7

คำคม

“ การเสียใจ ที่นำไปสู่การกลับใจ จะนำความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิต ”