สรุป 2โครินธ์ 8

ภาพรวม

  • 2โครินธ์ บทที่ 8 เพราะพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่พี่น้องที่โครินธ์มากมาย ดังนั้นพวกเขาสมควรให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องที่เมืองอื่นที่กำลังเดือดร้อนด้วย

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2โครินธ์ บทที่ 8

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

พระเจ้าได้ประทานพระ​คุณ​แก่​คริสต​จักร​ต่างๆ ใน​แคว้น​มา​ซิ​โด​เนีย
เพราะ​ใน​ขณะ​ที่​ พวก​เขา​เผชิญ​การ​ทด​สอบ​มาก​มาย​ จาก​ความ​ยาก​ลำ​บาก​นั้น
ความ​ยินดี​ที่​เต็ม​ล้น​ และ​ความ​ยาก​จน​อย่าง​ที่​สุด ​ของ​พวก​เขา
​ได้​ล้น​ออก​มา​เป็น​ใจ​กว้าง​ขวาง​ยิ่ง

​พวก​เขา​ถวายเกิน​ความ​สา​มารถของพวกเขา อย่างสมัคร​ใจ
พวก​เขา​วิง​วอนเปาโล​อย่าง​มาก เพื่อขอ​มี​ส่วน​ใน​คุณ​ความ​ดี​ ใน​การ​ช่วย​เหลือ​ธรร​มิก​ชน​

​พวก​เขา​ถวาย​ตัว​เอง​แด่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ก่อน
แล้ว​จึง​มอบ​ตัว​ให้​กับเปาโล ​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า

เปาโลจึงได้​ขอ​ร้อง​ทิ​ตัส​ ให้​ไป​ช่วยพี่น้องที่โครินธ์
ใน​การ​ทำ​คุณ​ความ​ดี​แบบเดียวกันนี้​ ให้​สำ​เร็จ​

พวกเขา​มี​ทุก​สิ่ง​อย่าง​เหลือ​ล้น คือ​ ความ​เชื่อ ฝี​ปาก ความ​รู้ ความ​กระ​ตือ​รือ​ร้น และ​ความ​รัก​ที่เปาโลมี​ต่อ​พวกเขา
ดังนั้นพวกเขา จงทำ​ความ​ดี​ อย่าง​เหลือ​ล้น​ด้วย


เปาโล​นำ​เรื่อง​ความ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​ของ​พี่น้องแคว้น​มา​ซิ​โด​เนีย
มา​ทด​สอบ​ความ​รัก​ของพี่น้องโครินธ์ ว่า ​มี​ความ​จริง​ใจ​หรือ​ไม่

พระเยซู​ทรง​มั่งคั่ง ก็​ยัง​ทรง​ยอม​เป็น​คน​ยาก​จน​ เพราะ​เห็น​แก่​พวกเขา
เพื่อ​พวกเขา​จะ​ได้​เป็น​คน​มั่งคั่ง

เมื่อ​ปี​ที่แล้ว พวกเขาเป็น​พวก​แรก​ที่​ลง​มือ​ทำระดมความช่วยเหลือ เพื่อไปช่วยพี่น้องที่เดือดร้อน
บัด​นี้​พวกเขา​ก็​ควร​จะ​ทำ​​ให้​สำเร็จ

พระ​เจ้า​จะ​ทรง​รับ​ตาม​ที่​พวกเขา​มี​อยู่ ไม่​ใช่​ตาม​ที่​พวกเขา​ไม่​มี
พวกเขา​มี​อยู่​อย่าง​เหลือ​ล้น​ใน​เวลา​นี้
ก็​เพื่อ​ช่วยพี่น้องที่​ขัด​สน และตนเองก็จะได้รับความช่วยเหลือ ​เมื่อ​ขัด​สนเช่น​กัน

เปาโลได้​ส่ง​พี่​น้อง​ไป​พร้อม​กับ​ทิตัสด้วย
เปาโล​ระวัง​ตัว เพื่อ​จะ​ไม่​ให้​ใคร​ติ​เตียน​ได้
ใน​เรื่อง​ของ​บริ​จาค​มาก​มาย​ซึ่ง​เปาโลรับ​มา​แจก​นั้น
เพราะเปาโลมุ่ง​จะ​เป็น​คน​ซื่อ​สัตย์ ทั้ง​ใน​สาย​พระ​เนตร​พระเจ้า และใน​สาย​ตา​คน​ทั้ง​หลาย​

ดังนั้นขอให้คริสตจักรโครินธ์ ​สำ​แดง​ความ​รัก​​ให้​​เห็น ด้วยการกระทำเถิด

1. เปาโลเรียกสิ่งนี้ว่า พระคุณพระเจ้า คือ
การที่พี่น้องในแคว้นมาซิโดเนีย ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องที่อื่น
ในขณะที่ตนเองก็กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก

การที่พวกเขาสามารถให้ด้วยใจกว้างขวางได้นั้น
เป็นพระคุณของพระเจ้า
เพราะในที่สุดแล้ว พระพรมากมายจะกลับมาสู่ชีวิตของพวกเขา

ดังนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสถวายเพื่องานของพระเจ้า หรือช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อน
นั่นเป็นพระคุณของพระเจ้า ที่ทรงเปิดประตูพระพรให้แก่เรา

2. เป็นการดีที่คริสตจักรโครินธ์ ได้ริเริ่มที่จะทำการดี ช่วยเหลือพี่น้องต่างเมืองที่เดือดร้อน
แต่เป็นการดียิ่งกว่า ที่จะไม่หยุดเพียงแค่ความตั้งใจ แต่ลงมือทำจนสำเร็จ

ความตั้งใจของเราที่จะทำสิ่งที่ดีนั้น เป็นสิ่งสวยงาม
แต่การลงมือทำตามที่ตั้งใจ ย่อมเป็นสิ่งงดงามยิ่งกว่า

3. การประยุกต์ใช้ 2โครินธ์ 8 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2sBCe5s

คำคม

“ การสำแดงความรักแก่ผู้อื่น เป็นการเปิดประตูพระพรสำหรับชีวิตของตน ”