สรุป 2โครินธ์ 9

ภาพรวม

  • 2โครินธ์ บทที่ 9 เปาโลได้ส่งทิตัสกับบางคนไปหาพี่น้องโครินธ์ เพื่อให้พวกเขาเตรียมของบริจาคตามที่เคยสัญญาไว้

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2โครินธ์ บทที่ 9

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

เปาโลได้พูด​​เรื่อง​พวกเขา ให้พี่น้อง​มา​ซิ​โด​เนีย ฟัง ​ว่า
พวกเขา ได้จัด​เตรียมของบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนไว้​พร้อม​ ตั้ง​แต่​ปี​ที่แล้ว
พี่น้องมาซิโดเนียจึงได้รับการ​เร้า​ใจ​ ​อย่าง​มาก ในการอยากจะช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนเช่นกัน

ดังนั้นเปาโล จึงได้ส่งทิตัสกับพี่น้องสองคน ​ไป​หาพวกเขา​ก่อน
​จัด​เตรียม​ของ​บริ​จาค​ที่​พวกเขา​สัญ​ญา​ไว้​นั้น

คน​ที่​หว่าน​เพียง​เล็ก​น้อย ​ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ได้​เพียง​เล็ก​น้อย
คน​ที่​หว่าน​มาก​ ก็​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ได้​มาก

แต่​ละ​คน​จง​ให้​ ตาม​ที่​เขา​คิด​หมาย​ไว้​ใน​ใจ
ไม่​ใช่​ให้​ด้วย​ความ​เสีย​ดาย หรือ​จำ​ใจ
เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​ คน​ที่​ให้​ด้วย​ใจ​ยินดี
และ​พระ​เจ้า​สา​มารถ​ประ​ทาน​พร​ทุก​อย่าง​แก่​พวกเขา​อย่าง​เหลือ​ล้น
เพื่อ​ว่า​เมื่อ​มี​ทุก​อย่าง​เพียง​พอ​อยู่​เสมอ
พวกเขา​ยัง​จะ​มี​เหลือ​ล้น​ สำหรับ​การ​ดี​ทุก​อย่าง​ด้วย

พระเจ้าจะ​ประทาน​เมล็ด​พืช​แก่​พวกเขา
และ​จะ​ทรง​เพิ่ม​พูน​เมล็ด​พืช​ของ​พวกเขา
ทั้ง​จะ​ทรง​ให้​การ​เก็บ​เกี่ยวเจริญ​ขึ้น

โดย​ทรง​ให้พวกเขา​มั่ง​คั่ง​ขึ้น​ใน​ทุก​สิ่ง
เพื่อ​บริ​จาค​ด้วย​ใจ​กว้าง​ขวาง​อยู่​เสมอ
และ​จะ​ทำ​ให้​เกิด​การ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า​อย่าง​มาก​มาย​เหลือ​ล้น​ด้วย

คนทั้งหลายจะ​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ เพราะพวกเขา
ที่พวกเขายอม​เชื่อ​ฟัง​สม​กับ​ ที่​กล่าว​ยอม​รับ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ของ​พระ​คริสต์
และแบ่ง​ปัน​กับแก่​ทุก​คน​ด้วย​ใจ​กว้าง​ขวาง
และ​คนเหล่า​ก็​จะ​วิง​วอน​ขอ​เพื่อพวกเขาและ​คิด​ถึง​พวกเขา

ขอบ​พระ​คุณ​พระ​เจ้า สำหรับ​ของ​ประ​ทาน​ที่​เกิน​ความ​คาด​คิด​ ซึ่ง​พระ​องค์​ประ​ทาน​นั้น

1. พระเจ้าจะ​ประทาน​เมล็ด​พืช​แห่งความสามารถ และเมล็ดพืชแห่งสิ่งของต่างๆ ให้แก่​เรา
และ​พระองค์จะ​ทรง​เพิ่ม​พูน​เมล็ด​พืช​ของเรา เมื่อเราหว่านสิ่งเหล่านั้นออกไป เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า
แล้วพระองค์​จะทรง​ให้เราได้​เก็บ​เกี่ยวอย่างมากมาย

2. คนที่​ยอม​รับ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ของ​พระ​คริสต์ จริงๆ
ย่อม​เชื่อ​ฟัง​ข่าวประเสริฐ
และสะท้อนออกมาเป็นการแบ่ง​ปัน​แก่​ผู้อื่น ด้วยความรัก ​ด้วย​ใจ​กว้าง​ขวาง
วันนี้เรายอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ มากเพียงใด?

3. การประยุกต์ใช้ 2โครินธ์ 9 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/36Rxjfz

คำคม

“ สิ่งที่พระเจ้าให้มา จงใช้เพื่อพระเจ้า ”