สรุป 2โครินธ์ 10

ภาพรวม

  • 2โครินธ์ บทที่ 10 เปาโลยืนยันว่า คริสตจักรโครินธ์เป็นความภาคภูมิใจของเขา ในการทุ่มเทเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า

# สรุป

@ สื่งที่เรียนรู้

2โครินธ์ บทที่ 10

เปาโลพูดกับคริสตจักรโครินธ์ ว่า

เนื่องจากพวกผู้สอน​ผิด ​กล่าวหา​ เปาโลว่า​ไม่ได้​ดำเนิน​ชีวิต​ฝ่าย​วิญญาณ
​เมื่อ​เปาโลมา​ ก็จะ​ทำให้คนเหล่านั้นรับรู้ความจริงว่า เปาโลไม่ได้เป็นเช่นนั้น

เพราะ​ว่าเปาโล​ไม่​ได้​สู้​รบ​ด้วยอาวุธ​แบบ​มนุษย์​ทั่วๆ ไป
แต่ด้วย​ฤทธา​นุภาพ​จาก​พระ​เจ้า​
ที่​จะ​ทำ​ลาย​ป้อม​ปรา​การ​แห่งเหตุ​ผล​ปลอม​ และ​ความ​เย่อ​หยิ่ง​ทุก​รูป​แบบ ​ที่​​ขัด​ขวาง​ความ​รู้​ของ​พระ​เจ้า
และ​จะ​ยึด​กุม​ความ​คิด​ทุก​ประ​การ​ให้​มา​เชื่อ​ฟัง​พระ​คริสต์

เปาโล​พร้อม​จะ​ลง​โทษ​ทุก​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง
แต่พี่น้องโครินธ์ได้เชื่อ​ฟัง​อย่าง​สม​บูรณ์​แล้ว

เปาโลได้รับ​สิทธิ​อำ​นาจ​จากพระเจ้า
​เพื่อ​เสริม​สร้าง ไม่​ใช่​เพื่อ​ทำ​ลาย​พวกเขา

ตามที่บางคนกล่าวหาว่า เปาโลเก่งแต่พูดในจด​หมาย​เท่านั้น
เมื่อเปาโลมา ก็จะพิสูจน์ให้คนเหล่านั้นดู

คน​ที่​ยก​ย่อง​ตัว​เอง และ​เอา​ตัว​เอง​เปรียบ​เทียบ​กัน​
พวก​เขา​ก็​ปราศจาก​ความ​เข้า​ใจ

เปาโลจะ​อวด​ใน​ขอบ​เขต​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​จัด​ไว้​ให้
และ​ขอบ​เขต​นั้น​ก็​ครอบ​คลุม​ถึง​พี่น้องโครินธ์​ด้วย
เพราะเปาโล​เป็น​พวก​แรก​ที่​นำ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ มา​ยังพวกเขา

เปาโล​หวัง​ว่า เมื่อ​ความ​เชื่อ​ของพวกเขาเจริญ​ขึ้น
ขอบ​เขต​งาน​ของเปาโล ก็จะ​ขยาย​ออก​ไป ​อย่าง​กว้าง​ขวาง​ใน​พวกเขา

ถ้า​ใคร​จะ​อวด ก็​จง​อวด​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เถิด
คน​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ยก​ย่อง​ จะ​ได้​รับการยกย่องที่แท้จริง

1. เปาโลได้รับ​สิทธิ​อำ​นาจ​จากพระเจ้า ในการสอนและเตือนสติคริสตจักรโครินธ์
เพราะเปาโลได้นำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ มามอบให้แก่พวกเขา

เมื่อพระเจ้าทรงใช้เรา นำความรอดไปถึงใคร
พระองค์ได้ทรงประทานสิทธิอำนาจให้แก่เรา ในการเสริมสร้างพัฒนาพวกเขาด้วย

2. การ​อวดของเรานั้น สามารถทำได้ ​ใน​ขอบ​เขต​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​จัด​ไว้​ให้
คือ อวดพระเจ้า ผู้ทรงประทานกำลังและสติปัญญาแก่เรา ให้สามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้สำเร็จ
ดังนั้น จงอวดพระเจ้า ไม่ใช่โอ้อวดตนเอง

3. การประยุกต์ใช้ 2โครินธ์ 10 ยังมีอีก สามารถอ่านได้จากลิ้งนี้ครับ
http://bit.ly/2rckw8b

คำคม

“ ​อาวุธของเรา ไม่ใช่กำลังแบบโลกนี้ แต่เป็นฤทธา​นุภาพ​จาก​พระ​เจ้า​ ”